Cách kiểm tra đối chiếu sổ sách kế toán

Cách kiểm tra đối chiếu sổ sách kế toán

Bạn không biết cách kiểm tra đối chiếu sổ sách kế toán xem đúng hay sai, sổ nào với sổ nào? Báo cáo nào với sổ nào? Chỉ tiêu nào của báo cáo này với báo cáo khác? Chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn cách kiểm tra đối chiếu sổ sách kế toán một cách nhanh nhất, chính xác nhất.

Ý kiến khách hàng đối tác

Ông Hồ Thanh Tùng
Ông Hồ Thanh Tùng
Trưởng phòng - Tư pháp TX Vĩnh Châu, Sóc Trăng
"Tôi đánh giá cao phần mềm HOTICH.VN có thể tự động tổng hợp báo cáo. Hơn nữa HOTICH.VN sẽ giúp huyện xây dựng được cơ sở dữ liệu điện tử về dân cư, rất cần thiết cho công tác quản lý của Phòng Tư pháp."

Giải thưởng

Cup ICT 2005
Cup ICT 2005
Giải thưởng Cup ICT 2005