Giờ hiện tại: 11:28:06 CH(UTC).
Diễn đàn Chủ đề Bài viết Bài cuối
   Thông báo
Diễn đàn đã khóa
4 6 Tài liệu hướng dẫn quyết toán kế...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nvhung
29-12-2016 lúc 03:52:00(UTC)
Bài viết mới
1 1 CÂU HỎI THƯỜNG GẶP MÙA QUYẾT...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nvhung
19-12-2015 lúc 09:34:10(UTC)
Bài viết mới
1 1 Teamview phần mềm hỗ trợ từ xa  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nvhung
11-04-2016 lúc 01:37:37(UTC)
Bài viết mới
1 1 ULTRAVIEWER PHẦN MỀM THAY THẾ TEAMVIEW  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nvhung
11-04-2016 lúc 08:50:38(UTC)
Bài viết mới
1 1 ANY DESK PHẦN MỀM THAY THẾ TEAMVIEW  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nvhung
04-05-2016 lúc 08:29:40(UTC)
Bài viết mới
Nội quy cần tuân thủ và hướng dẫn khi tham gia diễn đàn
37 4 THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG FORUM...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nvhung
07-05-2014 lúc 09:01:40(UTC)
   Sản phẩm khối Doanh nghiệp
Bài viết mới
 (11 đang xem)
Chia sẻ nghiệp vụ kế toán, thuế, thông tư quyết định mới, cách sử dụng các phần mềm hỗ trợ khác (HTKK, iHTKK...)
16 16 9 BƯỚC ĐỂ HOÀN THÀNH BÁO...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nvhung
19-12-2015 lúc 09:22:42(UTC)
Bài viết mới
Phần mềm kế toán doanh nghiệp nền tảng .NET phiên bản 2017
67 205 Đổi tên kế toán trưởng  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi Lê Thị Ngọc Thúy- Nhân viên MISA
Hôm nay lúc 5:25:16 CH(UTC)
Bài viết mới
Phần mềm kế toán doanh nghiệp nền tảng .NET phiên bản 2015
3.264 14.140 Bảng tính giá thành  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi Lê Thị Ngọc Thúy- Nhân viên MISA
Hôm nay lúc 5:26:37 CH(UTC)
Bài viết mới
Phần mềm kế toán doanh nghiệp nền tảng .NET phiên bản 2012
2.524 8.889 Tổng hợp công nợ phải trả không...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi Lê Thị Ngọc Thúy- Nhân viên MISA
Hôm nay lúc 11:22:50 SA(UTC)
Bài viết mới
Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN
208 732 Chỉnh sửa mẫu hóa đơn đặt in  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi Lê Thị Ngọc Thúy- Nhân viên MISA
18-03-2017 lúc 04:40:51(UTC)
Bài viết mới
Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN
26 76 sử dụng sản phẩm  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi Lê Thị Ngọc Thúy- Nhân viên MISA
21-02-2017 lúc 08:23:47(UTC)
Bài viết mới
Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN
65 225 Chi lương trên phần mềm MISA Mimosa.NET...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi Lê Thị Ngọc Thúy- Nhân viên MISA
09-03-2017 lúc 09:21:31(UTC)
Bài viết mới
Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN
40 69 Tự động lấy phần Ghi chú ở Đơn đặt...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nguyenngocluong_1220
11-03-2017 lúc 08:31:44(UTC)
Bài viết mới
Dịch vụ Kê khai thuế qua mạng
10 24 Tỷ giá MISA 2015  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nhhien
27-08-2016 lúc 03:16:13(UTC)
Bài viết mới
Dịch vụ chữ ký số
Diễn đàn con () : Bài viết mới Hỏi đáp
11 34 cách chuyển mẫu dữ liệu sang phụ lục...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nhhien
13-09-2016 lúc 02:33:35(UTC)
Bài viết mới
Phần mềm tính lương
26 115 Lập bảng lương trong Misa  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi Lê Thị Ngọc Thúy- Nhân viên MISA
23-03-2017 lúc 04:31:40(UTC)
Bài viết mới
Các sản phẩm đã ngừng phát triển.
191 651 E muốn hỏi tại sao ko gọi đc cho tổng đài...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi Lê Thị Ngọc Thúy- Nhân viên MISA
23-02-2017 lúc 05:01:57(UTC)
   Sản phẩm khối Hành chính sự nghiệp
Bài viết mới
Phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp MISA Mimosa.NET 2017
6 13 Thông báo phát hành sản...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nguyenngocluong_1220
21-03-2017 lúc 06:23:18(UTC)
Bài viết mới
Phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp MISA Mimosa.NET 2014
359 1.216 Thông báo phát hành sản...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nguyenngocluong_1220
11-03-2017 lúc 08:44:18(UTC)
Bài viết mới
Phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp MISA Mimosa.NET 2012
452 1.359 Có cách nào để bỏ tự động hạch...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi mrphan
14-03-2017 lúc 04:05:47(UTC)
Bài viết mới
Phần mềm Kế toán xã MISA Bamboo.NET 2017
6 14 Mẫu C2-11/NS QĐ 759  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi Lê Thị Ngọc Thúy- Nhân viên MISA
20-03-2017 lúc 05:32:00(UTC)
Bài viết mới
Phần mềm Kế toán xã MISA Bamboo.NET 2012
59 129 Khi nào misa phát hành misa...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi Lê Thị Ngọc Thúy- Nhân viên MISA
03-01-2017 lúc 05:09:46(UTC)
Bài viết mới
Phần mềm Kế toán xã MISA Bamboo.NET 2015
55 176 Xuất nguyên vật liệu thẳng cho công...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi Lê Thị Ngọc Thúy- Nhân viên MISA
06-03-2017 lúc 11:07:04(UTC)
Bài viết mới
QLTS.VN (Phần mềm quản lý trường học)
38 38 Thông báo phát hành sản...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nguyenngocluong_1220
15-03-2017 lúc 11:29:07(UTC)
Bài viết mới
Phần mềm kế toán Thi hành án MISA Panda.NET 2011
12 19 Thông báo phát hành...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nhhien
27-09-2016 lúc 05:08:12(UTC)
Bài viết mới
QLTS.VN (Phần mềm quản lý tài sản)
46 82 Thông báo phát hành sản...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nguyenngocluong_1220
17-03-2017 lúc 05:51:25(UTC)
Bài viết mới
HOTICH.VN (Phần mềm quản lý hộ tịch)
35 35 Thông báo phát hành sản...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nguyenngocluong_1220
21-03-2017 lúc 06:26:53(UTC)
Bài viết mới
Phần mềm Tổng hợp báo cáo tài chính HCSN
8 10 Thông báo phát hành sản...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nguyenngocluong_1220
11-03-2017 lúc 08:47:17(UTC)
Bài viết mới
Phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính xã/phường
5 16 mua ccdc  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nhhien
07-10-2016 lúc 03:48:38(UTC)
Bài viết mới
Các sản phẩm đã ngừng phát triển.
2 6 Xuất kho từ 152 sang 621 phải làm thế...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi pyphi_forum
10-11-2014 lúc 03:45:20(UTC)
   Sản phẩm Khối hộ kinh doanh cá thể
Bài viết mới
Phần mềm Quản lý nhà hàng CUKCUK.VN
63 68 Thông báo phát hành sản...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nguyenngocluong_1220
17-03-2017 lúc 04:02:03(UTC)
Bài viết mới
Phần mềm Quản lý Hội Viên
1 1 Thông báo phát hành sản...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nguyenngocluong_1220
03-03-2017 lúc 04:49:50(UTC)
Đánh dấu tất cả diễn đàn đã đọc

  Chủ đề đang thảo luận
Bài viết cuối
Bài viết mới  Bảng tính giá thành  bởi  Lê Thị Ngọc Thúy- Nhân viên MISA (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) Hôm nay lúc 5:26:37 CH(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Đổi tên kế toán trưởng  bởi  Lê Thị Ngọc Thúy- Nhân viên MISA (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) Hôm nay lúc 5:25:16 CH(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ  bởi  Phạm Việt Hùng (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) Hôm nay lúc 4:40:31 CH(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Số dư TK ngân hàng ngoại tệ  bởi  Lê Thị Ngọc Thúy- Nhân viên MISA (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) Hôm nay lúc 11:35:57 SA(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Chứng từ trên Misa 2017  bởi  Lê Thị Ngọc Thúy- Nhân viên MISA (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) Hôm nay lúc 11:30:45 SA(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Tổng hợp công nợ phải trả không lên phần VND tương ứng với ngoại tệ  bởi  Lê Thị Ngọc Thúy- Nhân viên MISA (Sổ sách báo cáo) Hôm nay lúc 11:22:50 SA(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  làm thế nào để đủ các phiếu chi trong sổ kế toán tiền mặt  bởi  nguyenngocluong_1220 (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) 25-03-2017 lúc 12:09:16(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Cơ sở số liệu để lập Bảng Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước trong PM Misa  bởi  Ha (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) 24-03-2017 lúc 02:42:39(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Lập bảng lương trong Misa  bởi  Lê Thị Ngọc Thúy- Nhân viên MISA (Hỏi đáp) 23-03-2017 lúc 04:31:40(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Hạch toán hàng được ký gửi  bởi  Lê Thị Ngọc Thúy- Nhân viên MISA (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) 23-03-2017 lúc 04:28:08(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Về mã quy cách  bởi  Lê Thị Ngọc Thúy- Nhân viên MISA (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) 22-03-2017 lúc 05:24:02(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Hỏi về phần diễn giải trong sổ chi tiết tài khoản 111 và phần diên lúc lập phiếu chi khác nhau  bởi  Lê Thị Ngọc Thúy- Nhân viên MISA (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) 22-03-2017 lúc 05:18:14(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Thông báo phát hành sản phẩm HOTICH.VN R56  bởi  nguyenngocluong_1220 (Tin tức) 21-03-2017 lúc 06:26:53(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Thông báo phát hành sản phẩm MISA Mimosa.NET 2017 R3  bởi  nguyenngocluong_1220 (Tin tức.) 21-03-2017 lúc 06:23:18(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Giá xuất kho  bởi  Lê Thị Ngọc Thúy- Nhân viên MISA (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) 21-03-2017 lúc 04:42:20(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Mẫu C2-11/NS QĐ 759  bởi  Lê Thị Ngọc Thúy- Nhân viên MISA (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) 20-03-2017 lúc 05:32:00(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  DTTTHCP trên chứng từ khấu hao TSCD và phân bổ CCDC  bởi  Lê Thị Ngọc Thúy- Nhân viên MISA (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) 20-03-2017 lúc 04:54:15(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Nhận hóa đơn trong trường mua hàng nhiều hóa đơn  bởi  Lê Thị Ngọc Thúy- Nhân viên MISA (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) 20-03-2017 lúc 03:03:48(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Phân bổ lại chi phí ccdc  bởi  Lê Thị Ngọc Thúy- Nhân viên MISA (Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán, thuế) 20-03-2017 lúc 02:53:37(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Chỉnh sửa mẫu hóa đơn đặt in  bởi  Lê Thị Ngọc Thúy- Nhân viên MISA (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) 18-03-2017 lúc 04:40:51(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
 

  Thông tin
Thành viên trực tuyến
87 người trực tuyến, 87 khách for last 15 minutes
Thành viên trực tuyến kỷ lục nhiều nhất là 469, vào Hôm nay lúc 3:24:24 CH(UTC).
Thống kê
Có 23.303 bài viết và 6.398 chủ đề trong tổng số 155 diễn đàn.
Bài viết cuối Hôm nay lúc 5:26:37 CH(UTC) bởi. Lê Thị Ngọc Thúy- Nhân viên MISA.
Diễn đàn có tất cả 99.393 thành viên.
Chào mừng thành viên mới nhất:  Kim Thoa.
  • Bài viết mới  Bài viết mới
  • Không có bài viết mới  Không có bài viết mới
  • Diễn đàn đã khóa  Diễn đàn đã khóa

Thông báo

Icon
Error