Giờ hiện tại: 3:47:58 SA(UTC).
Diễn đàn Chủ đề Bài viết Bài cuối
   Thông báo
Bài viết mới
3 5 9 BƯỚC ĐỂ HOÀN THÀNH BÁO...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nhhien
06-05-2016 lúc 09:12:08(UTC)
Bài viết mới
1 1 CÂU HỎI THƯỜNG GẶP MÙA QUYẾT...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nvhung
19-12-2015 lúc 09:34:10(UTC)
Bài viết mới
1 1 Teamview phần mềm hỗ trợ từ xa  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nvhung
11-04-2016 lúc 01:37:37(UTC)
Bài viết mới
1 1 ULTRAVIEWER PHẦN MỀM THAY THẾ TEAMVIEW  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nvhung
11-04-2016 lúc 08:50:38(UTC)
Bài viết mới
1 1 ANY DESK PHẦN MỀM THAY THẾ TEAMVIEW  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nvhung
04-05-2016 lúc 08:29:40(UTC)
Bài viết mới
Nội quy cần tuân thủ và hướng dẫn khi tham gia diễn đàn
37 4 THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG FORUM...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nvhung
07-05-2014 lúc 09:01:40(UTC)
   Sản phẩm khối Doanh nghiệp
Bài viết mới
Chia sẻ nghiệp vụ kế toán, thuế, thông tư quyết định mới, cách sử dụng các phần mềm hỗ trợ khác (HTKK, iHTKK...)
16 16 9 BƯỚC ĐỂ HOÀN THÀNH BÁO...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nvhung
19-12-2015 lúc 09:22:42(UTC)
Bài viết mới
Phần mềm kế toán doanh nghiệp nền tảng .NET phiên bản 2015
2.904 12.625 Hạch toán phế liệu thu hồi  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nhhien
Hôm qua vào lúc 4:08:55 CH(UTC)
Bài viết mới
Phần mềm kế toán doanh nghiệp nền tảng .NET phiên bản 2012
2.399 8.362 Sắp xếp vật tư hàng hóa  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nhhien
Hôm qua vào lúc 4:11:52 CH(UTC)
Bài viết mới
Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN
174 593 XEM TỒN KHO ĐẦU KỲ  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nhhien
Hôm qua vào lúc 1:46:32 CH(UTC)
Bài viết mới
Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN
23 66 Phản hồi sau khi gửi đơn xin nghỉ phép  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi Lê Thị Ngọc Thúy- Nhân viên MISA
03-12-2015 lúc 03:53:52(UTC)
Bài viết mới
Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN
52 164 hỏi đáp tiểu mục 7761: chi tiếp khách  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nhhien
24-05-2016 lúc 05:40:55(UTC)
Bài viết mới
Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN
20 40 Thông báo phát hành sản...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nhhien
23-05-2016 lúc 09:04:56(UTC)
Bài viết mới
Dịch vụ Kê khai thuế qua mạng
9 22 KẾT XUẤT FILE TỜ KHAI THUẾ GTGT GỬI CHI CỤC...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nhhien
12-04-2016 lúc 10:17:57(UTC)
Bài viết mới
Dịch vụ chữ ký số
Diễn đàn con () : Bài viết mới Hỏi đáp
9 26 Hỏi ngu một câu nhé các bạn  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nhhien
17-03-2016 lúc 10:20:13(UTC)
Bài viết mới
Phần mềm tính lương
19 86 Tỷ giá quy đổi  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi Lê Thị Ngọc Thúy- Nhân viên MISA
04-09-2015 lúc 04:24:40(UTC)
Bài viết mới
Các sản phẩm đã ngừng phát triển.
183 596 GHI ỦY NHIỆM CHI SAI, NGÂN HÀNG TRẢ...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nhhien
10-05-2016 lúc 06:23:53(UTC)
   Sản phẩm khối Hành chính sự nghiệp
Bài viết mới
Phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp MISA Mimosa.NET 2014
274 942 Chữ ký số và dịch vụ nộp bhxh điện tử...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi Hoàng Thu Hà
14-05-2016 lúc 01:51:46(UTC)
Bài viết mới
Phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp MISA Mimosa.NET 2012
440 1.315 Hướng dẫn hạch toán trích 40% từ...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi lhthuong
17-04-2016 lúc 02:33:46(UTC)
Bài viết mới
Phần mềm Kế toán xã MISA Bamboo.NET 2015
45 130 Thông báo phát hành sản...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nhhien
21-05-2016 lúc 10:24:20(UTC)
Bài viết mới
Phần mềm Kế toán xã MISA Bamboo.NET 2012
58 127 Điều chỉnh mã ngành kinh tế  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nhhien
15-04-2016 lúc 10:03:19(UTC)
Bài viết mới
QLTS.VN (Phần mềm quản lý trường học)
21 21 Thông báo phát hành sản...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nhhien
24-05-2016 lúc 08:05:02(UTC)
Bài viết mới
Phần mềm kế toán Thi hành án MISA Panda.NET 2011
11 18 xuất kho 1 tài sản trả lại cho đương sự???  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi dxthang
26-12-2014 lúc 11:36:46(UTC)
Bài viết mới
QLTS.VN (Phần mềm quản lý tài sản)
32 64 Thông báo phát hành sản...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nhhien
16-05-2016 lúc 08:10:06(UTC)
Bài viết mới
HOTICH.VN (Phần mềm quản lý hộ tịch)
25 25 Thông báo phát hành sản...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nhhien
16-05-2016 lúc 08:16:00(UTC)
Bài viết mới
Phần mềm Tổng hợp báo cáo tài chính HCSN
5 7 Thông báo phát hành sản...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nhhien
01-12-2015 lúc 08:15:32(UTC)
Bài viết mới
Phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính xã/phường
2 2 Thông báo phát hành sản...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nhhien
22-01-2016 lúc 09:30:21(UTC)
Bài viết mới
Các sản phẩm đã ngừng phát triển.
2 6 Xuất kho từ 152 sang 621 phải làm thế...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi pyphi_forum
10-11-2014 lúc 03:45:20(UTC)
Đánh dấu tất cả diễn đàn đã đọc

  Chủ đề đang thảo luận
Bài viết cuối
Bài viết mới  Sắp xếp vật tư hàng hóa  bởi  nhhien (Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán, thuế) Hôm qua vào lúc 4:11:52 CH(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Hạch toán phế liệu thu hồi  bởi  nhhien (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) Hôm qua vào lúc 4:08:55 CH(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  LẬP BẢNG LƯƠNG MISA 2015  bởi  nhhien (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) Hôm qua vào lúc 3:38:54 CH(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  KHAI BÁO BHXH  bởi  nhhien (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) Hôm qua vào lúc 1:49:00 CH(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  XEM TỒN KHO ĐẦU KỲ  bởi  nhhien (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) Hôm qua vào lúc 1:46:32 CH(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  hỏi đáp tiểu mục 7761: chi tiếp khách  bởi  nhhien (Hỏi đáp) 24-05-2016 lúc 05:40:55(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  SỔ TÀI CHÍNH VÀ SỔ QUẢN TRỊ  bởi  nhhien (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) 24-05-2016 lúc 04:46:08(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  tạo tài khoản con cho 131  bởi  nhhien (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) 24-05-2016 lúc 03:44:13(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Đối tương THCP cho doanh nghiệp dịch vụ  bởi  nhhien (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) 24-05-2016 lúc 01:36:33(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  xin ngan hang de thi  bởi  nhhien (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) 24-05-2016 lúc 10:19:07(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Nhập số dư ban đầu cảu tài khoản ngân hàng  bởi  nhhien (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) 24-05-2016 lúc 10:07:27(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Thông báo phát hành sản phẩm QLTH.VN phiên bản R30.1  bởi  nhhien (--Tin tức) 24-05-2016 lúc 08:05:02(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Nội dung phần diễn giải trên phiếu chi khi thực hiện bút toán định khoản tự động  bởi  nhhien (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) 23-05-2016 lúc 06:19:40(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Kiểm tra hìnhthức kế toán trên misa  bởi  nhhien (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) 23-05-2016 lúc 04:42:19(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Hóa đơn có thuế gtgt không tổng hợp trên các phụ lục  bởi  nhhien (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) 23-05-2016 lúc 04:38:45(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Hỏi về máy trạm máy chủ  bởi  nhhien (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) 23-05-2016 lúc 04:36:11(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Chi phí cải tiến sản phẩm  bởi  nhhien (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) 23-05-2016 lúc 02:39:01(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Thông báo phát hành sản phẩm MISA AMIS phiên bản R67  bởi  nhhien (Tin tức) 23-05-2016 lúc 09:04:56(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  IN DANH SÁCH DANH MUC KHÁCH HÀNG , NCC, NHÂN VIÊN  bởi  Nguyễn Thị Chinh (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) 22-05-2016 lúc 11:58:04(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  ĐỐI TƯỢNG TRONG THU TIỀN GỬI  bởi  nhhien (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) 21-05-2016 lúc 03:10:03(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
 

  Thông tin
Thành viên trực tuyến
13 người trực tuyến, 13 khách for last 15 minutes
Thành viên trực tuyến kỷ lục nhiều nhất là 336, vào 22-03-2016 lúc 02:51:12(UTC).
Thống kê
Có 20.207 bài viết và 5.526 chủ đề trong tổng số 130 diễn đàn.
Bài viết cuối Hôm qua vào lúc 4:11:52 CH(UTC) bởi. nhhien.
Diễn đàn có tất cả 97.424 thành viên.
Chào mừng thành viên mới nhất:  letrinh3012.
  • Bài viết mới  Bài viết mới
  • Không có bài viết mới  Không có bài viết mới
  • Diễn đàn đã khóa  Diễn đàn đã khóa

Thông báo

Icon
Error