23 Tháng Năm 2015
Vui lòng đăng nhập

Thông báo

Icon
Error

Giờ hiện tại: 11:13:25 SA(UTC).
Lần cuối bạn truy cập diễn đàn: 23/05/2015 lúc 11:13:25(UTC).
Diễn đàn Chủ đề Bài viết Bài cuối
   Thông báo
Không có bài viết mới
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN NĂM 2014
0 0 Không có bài viết
Không có bài viết mới
Nội quy cần tuân thủ và hướng dẫn khi tham gia diễn đàn
5 5 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN NĂM 2014
bởi Ngô Thị Thanh Hoa  Xem bài viết cuốiGo to last unread
05-01-2015 lúc 10:38:46(UTC)
   Sản phẩm khối Doanh nghiệp
Không có bài viết mới
 (3 đang xem)
Chia sẻ nghiệp vụ kế toán, thuế, thông tư quyết định mới, cách sử dụng các phần mềm hỗ trợ khác (HTKK, iHTKK...)
15 15 Hướng dẫn từ phần mềm nộp thuế qua phần mềm MTAX...
bởi Nguyễn Khánh Ly - Tư vấn MISA  Xem bài viết cuốiGo to last unread
20-03-2015 lúc 02:30:32(UTC)
Không có bài viết mới
Phần mềm kế toán doanh nghiệp nền tảng .NET phiên bản 2015
492 2.117 Khai báo và tính khấu hao TSCĐ
bởi Nguyễn Khánh Ly - Tư vấn MISA  Xem bài viết cuốiGo to last unread
Hôm nay lúc 10:56:50 SA(UTC)
Không có bài viết mới
 (1 đang xem)
Phần mềm kế toán doanh nghiệp nền tảng .NET phiên bản 2012
1.994 6.968 Lỗi cài đặt
bởi Thảo  Xem bài viết cuốiGo to last unread
Hôm nay lúc 11:09:16 SA(UTC)
Không có bài viết mới
Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN
98 349 Muốn xem sổ Cái các tài khoản...
bởi Nguyễn Khánh Ly - Tư vấn MISA  Xem bài viết cuốiGo to last unread
21-05-2015 lúc 03:18:38(UTC)
Không có bài viết mới
Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN
12 31 Hỏi về các mục dự toán thu chi
bởi Giaminhco  Xem bài viết cuốiGo to last unread
15-04-2015 lúc 05:13:39(UTC)
Không có bài viết mới
Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN
22 75 Phần mềm load chậm quá
bởi Nguyễn Khánh Ly - Tư vấn MISA  Xem bài viết cuốiGo to last unread
11-05-2015 lúc 04:34:01(UTC)
Không có bài viết mới
Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN
6 14 Thông báo phát hành sản phẩm...
bởi lhtrang  Xem bài viết cuốiGo to last unread
10-05-2015 lúc 11:08:15(UTC)
Không có bài viết mới
Dịch vụ Kê khai thuế qua mạng
2 3 Thuế VAT hàng tháng
bởi Nguyễn Khánh Ly - Tư vấn MISA  Xem bài viết cuốiGo to last unread
20-05-2015 lúc 10:16:05(UTC)
Không có bài viết mới
Dịch vụ chữ ký số
Diễn đàn con () : Không có bài viết mới Hỏi đáp
4 15 Hỏi cách đòng gói chương trình...
bởi Lthang  Xem bài viết cuốiGo to last unread
18-05-2015 lúc 08:19:26(UTC)
Không có bài viết mới
Phần mềm tính lương
6 27 Quá bận
bởi truong web  Xem bài viết cuốiGo to last unread
24-04-2015 lúc 11:40:39(UTC)
Không có bài viết mới
Các sản phẩm đã ngừng phát triển.
123 423 Bỏ tính khấu hao sau khi ghi giảm
bởi Nguyễn Khánh Ly - Tư vấn MISA  Xem bài viết cuốiGo to last unread
11-05-2015 lúc 11:09:15(UTC)
   Sản phẩm khối Hành chính sự nghiệp
Không có bài viết mới
Phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp MISA Mimosa.NET 2014
148 511 Bảng tổng hợp tình hình kinh phí...
bởi Nguyễn Khánh Ly - Tư vấn MISA  Xem bài viết cuốiGo to last unread
21-05-2015 lúc 10:02:57(UTC)
Không có bài viết mới
Phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp MISA Mimosa.NET 2012
403 1.215 Không hiện được số thứ tự
bởi Nguyễn Khánh Ly - Tư vấn MISA  Xem bài viết cuốiGo to last unread
14-05-2015 lúc 02:31:28(UTC)
Không có bài viết mới
Phần mềm Kế toán xã MISA Bamboo.NET 2015
21 41 Bút toán kết chuyển cuối năm
bởi Nguyễn Khánh Ly - Tư vấn MISA  Xem bài viết cuốiGo to last unread
13-05-2015 lúc 10:12:42(UTC)
Không có bài viết mới
Phần mềm Kế toán xã MISA Bamboo.NET 2012
51 111 Đây là lỗi gì!
bởi Nguyễn Khánh Ly - Tư vấn MISA  Xem bài viết cuốiGo to last unread
04-05-2015 lúc 01:43:26(UTC)
Không có bài viết mới
Phần mềm kế toán Thi hành án MISA Panda.NET 2011
11 18 xuất kho 1 tài sản trả lại cho đương sự???
bởi dxthang  Xem bài viết cuốiGo to last unread
26-12-2014 lúc 11:36:46(UTC)
Không có bài viết mới
QLTS.VN (Phần mềm quản lý tài sản)
10 14 Nghiệp vụ
bởi Nguyễn Khánh Ly - Tư vấn MISA  Xem bài viết cuốiGo to last unread
21-05-2015 lúc 04:48:27(UTC)
Không có bài viết mới
HOTICH.VN (Phần mềm quản lý hộ tịch)
7 7 Thông báo phát hành phiên...
bởi Nguyễn Khánh Ly - Tư vấn MISA  Xem bài viết cuốiGo to last unread
20-05-2015 lúc 08:44:23(UTC)
Không có bài viết mới
Phần mềm Tổng hợp báo cáo tài chính HCSN
2 3 hướng dẫn sử dụng X1.2014
bởi Nguyễn Khánh Ly - Tư vấn MISA  Xem bài viết cuốiGo to last unread
01-04-2015 lúc 04:21:28(UTC)
Không có bài viết mới
Phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính xã/phường
0 0 Không có bài viết
Không có bài viết mới
Các sản phẩm đã ngừng phát triển.
2 6 Xuất kho từ 152 sang 621 phải làm thế...
bởi pyphi_forum  Xem bài viết cuốiGo to last unread
10-11-2014 lúc 03:45:20(UTC)
Đánh dấu tất cả diễn đàn đã đọc

  Chủ đề đang thảo luận
Bài viết cuối
Bài viết mới  Lỗi cài đặt  bởi  Thảo (Cài đặt, nâng cấp) Hôm nay lúc 11:09:16 SA(UTC) Xem bài viết cuối Go to last unread
Bài viết mới  Khai báo và tính khấu hao TSCĐ  bởi  Nguyễn Khánh Ly - Tư vấn MISA (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) Hôm nay lúc 10:56:50 SA(UTC) Xem bài viết cuối Go to last unread
Bài viết mới  Hướng dẫn hạch toán thanh lý (Xuất hóa đơn bán & ghi giảm TSCĐ)  bởi  nhatsaomy (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) Hôm nay lúc 10:34:04 SA(UTC) Xem bài viết cuối Go to last unread
Bài viết mới  Quan lý hàng bảo hành  bởi  Nguyễn Khánh Ly - Tư vấn MISA (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) Hôm nay lúc 10:30:10 SA(UTC) Xem bài viết cuối Go to last unread
Bài viết mới  Bang phan bo TSCD khong khop  bởi  Cam Nhung (Cài đặt, nâng cấp) Hôm nay lúc 10:18:40 SA(UTC) Xem bài viết cuối Go to last unread
Bài viết mới  Hạch toán quỹ nộp doanh nghiệp  bởi  Nguyễn Khánh Ly - Tư vấn MISA (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) Hôm nay lúc 10:12:13 SA(UTC) Xem bài viết cuối Go to last unread
Bài viết mới  Tạo phiếu mới và menu in phiếu  bởi  Tuan Phan (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) Hôm nay lúc 10:07:43 SA(UTC) Xem bài viết cuối Go to last unread
Bài viết mới  Sổ chi tiết VTHH  bởi  Nguyễn Trường Tín (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) Hôm nay lúc 9:29:35 SA(UTC) Xem bài viết cuối Go to last unread
Bài viết mới  Nên làm báo cáo quản trị chi phí như thế nào thì hợp lý nhất  bởi  Nguyễn Huê (Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán, thuế) Hôm qua vào lúc 11:50:52 CH(UTC) Xem bài viết cuối Go to last unread
Bài viết mới  TÍNH GIÁ TRỊ HÀNG NHẬP KHO (HÀNG NHẬP KHẨU)  bởi  Nguyễn Khánh Ly - Tư vấn MISA (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) Hôm qua vào lúc 5:02:40 CH(UTC) Xem bài viết cuối Go to last unread
Bài viết mới  Thay doi ten  bởi  Nguyễn Khánh Ly - Tư vấn MISA (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) Hôm qua vào lúc 4:14:54 CH(UTC) Xem bài viết cuối Go to last unread
Bài viết mới  Xuất và nhập khẩu dữ liệu từ Data 1 sang Data 2 báo lỗi  bởi  Nguyễn Khánh Ly - Tư vấn MISA (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) Hôm qua vào lúc 4:11:40 CH(UTC) Xem bài viết cuối Go to last unread
Bài viết mới  Bảng cân đối kế toán nhảy số liệu không đứng  bởi  Nguyễn Khánh Ly - Tư vấn MISA (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) Hôm qua vào lúc 3:51:17 CH(UTC) Xem bài viết cuối Go to last unread
Bài viết mới  Xử lý xóa bỏ hóa đơn đã xuất trong nghiệp vụ bán hàng  bởi  Nguyễn Khánh Ly - Tư vấn MISA (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) Hôm qua vào lúc 3:29:29 CH(UTC) Xem bài viết cuối Go to last unread
Bài viết mới  Khoản mục chi phí cho TSCĐ hay CCDC  bởi  Nguyễn Khánh Ly - Tư vấn MISA (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) Hôm qua vào lúc 2:54:48 CH(UTC) Xem bài viết cuối Go to last unread
Bài viết mới  Phân hệ Ngân Hàng- Bảng kê số dư ngân hàng không hiện số dư đầu kì  bởi  tapdungmisa (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) Hôm qua vào lúc 2:53:25 CH(UTC) Xem bài viết cuối Go to last unread
Bài viết mới  MẪU BÁO CÁO TRÊN MISA 2015  bởi  Nguyễn Khánh Ly - Tư vấn MISA (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) Hôm qua vào lúc 2:06:30 CH(UTC) Xem bài viết cuối Go to last unread
Bài viết mới  Hỏi cách đối trừ chứng từ hàng loạt ?  bởi  Nguyễn Khánh Ly - Tư vấn MISA (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) Hôm qua vào lúc 9:55:11 SA(UTC) Xem bài viết cuối Go to last unread
Bài viết mới  CHÊNH LỆCH TK KHO VÀ SỔ CÁI  bởi  Nguyễn Khánh Ly - Tư vấn MISA (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) Hôm qua vào lúc 8:55:05 SA(UTC) Xem bài viết cuối Go to last unread
Bài viết mới  In thu chi  bởi  Nguyễn Khánh Ly - Tư vấn MISA (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) Hôm qua vào lúc 8:46:26 SA(UTC) Xem bài viết cuối Go to last unread
 

  Thông tin
Thành viên trực tuyến
366 người trực tuyến, 6 thành viên, 360 khách for last 15 minutes
Thành viên trực tuyến kỷ lục nhiều nhất là 400, vào 04-03-2013 lúc 09:20:54(UTC).
Thống kê
Có 11.968 bài viết và 3.578 chủ đề trong tổng số 121 diễn đàn.
Bài viết cuối Hôm nay lúc 10:56:50 SA(UTC) bởi. Nguyễn Khánh Ly - Tư vấn MISA.
Diễn đàn có tất cả 93.781 thành viên.
Chào mừng thành viên mới nhất:  Thảo.
Bài viết mới Không có bài viết mới Diễn đàn đã khóa

Hướng dẫn mua hàng | Hình thức thanh toán | Chính sách bảo hành | Chính sách bảo mật thông tin
--------------------------------
Website Công ty Cổ phần MISA. Số giấy phép: 48/GP-BC cấp ngày 07/02/2007. 
Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lữ Thành Long - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần MISA
Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng   |  Thỏa Thuận về Dịch Vụ
Copyright © 2013 MISA JSC

Phần mềm kế toán online