Giờ hiện tại: 2:34:09 SA(UTC).
Diễn đàn Chủ đề Bài viết Bài cuối
   Thông báo
Diễn đàn đã khóa
4 6 Tài liệu hướng dẫn quyết toán kế...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nvhung
29-12-2016 lúc 03:52:00(UTC)
Bài viết mới
1 1 CÂU HỎI THƯỜNG GẶP MÙA QUYẾT...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nvhung
19-12-2015 lúc 09:34:10(UTC)
Bài viết mới
1 1 Teamview phần mềm hỗ trợ từ xa  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nvhung
11-04-2016 lúc 01:37:37(UTC)
Bài viết mới
1 1 ULTRAVIEWER PHẦN MỀM THAY THẾ TEAMVIEW  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nvhung
11-04-2016 lúc 08:50:38(UTC)
Bài viết mới
1 1 ANY DESK PHẦN MỀM THAY THẾ TEAMVIEW  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nvhung
04-05-2016 lúc 08:29:40(UTC)
Bài viết mới
Nội quy cần tuân thủ và hướng dẫn khi tham gia diễn đàn
37 4 THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG FORUM...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nvhung
07-05-2014 lúc 09:01:40(UTC)
   Sản phẩm khối Doanh nghiệp
Bài viết mới
Chia sẻ nghiệp vụ kế toán, thuế, thông tư quyết định mới, cách sử dụng các phần mềm hỗ trợ khác (HTKK, iHTKK...)
16 16 9 BƯỚC ĐỂ HOÀN THÀNH BÁO...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nvhung
19-12-2015 lúc 09:22:42(UTC)
Bài viết mới
Phần mềm kế toán doanh nghiệp nền tảng .NET phiên bản 2017
37 104 Tạo 2 bảng lương trong tháng cho cùng...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi Lê Thị Ngọc Thúy- Nhân viên MISA
Hôm qua vào lúc 9:32:33 SA(UTC)
Bài viết mới
Phần mềm kế toán doanh nghiệp nền tảng .NET phiên bản 2015
3.222 13.985 Tiền thuế GTGT bán hàng không...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi Ngocthu1905
Hôm qua vào lúc 4:23:06 CH(UTC)
Bài viết mới
Phần mềm kế toán doanh nghiệp nền tảng .NET phiên bản 2012
2.507 8.826 Tải MISA SME.NET 2012  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi Lê Thị Ngọc Thúy- Nhân viên MISA
Hôm qua vào lúc 9:33:46 SA(UTC)
Bài viết mới
Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN
204 725 Thu tiền khách hàng từ phiếu xuất kho  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nguyenngocluong_1220
14-01-2017 lúc 10:13:46(UTC)
Bài viết mới
Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN
23 66 Phản hồi sau khi gửi đơn xin nghỉ phép  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi Lê Thị Ngọc Thúy- Nhân viên MISA
03-12-2015 lúc 03:53:52(UTC)
Bài viết mới
Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN
64 222 AMIS.CRM - Sinh đề nghị mua hàng  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi Lê Thị Ngọc Thúy- Nhân viên MISA
07-01-2017 lúc 10:10:16(UTC)
Bài viết mới
Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN
39 67 Phân công công việc  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi Trần Thị Kim Chi _1233
18-11-2016 lúc 10:25:08(UTC)
Bài viết mới
Dịch vụ Kê khai thuế qua mạng
10 24 Tỷ giá MISA 2015  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nhhien
27-08-2016 lúc 03:16:13(UTC)
Bài viết mới
Dịch vụ chữ ký số
Diễn đàn con () : Bài viết mới Hỏi đáp
11 34 cách chuyển mẫu dữ liệu sang phụ lục...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nhhien
13-09-2016 lúc 02:33:35(UTC)
Bài viết mới
Phần mềm tính lương
24 107 Lập bảng lương trong Misa  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi Trần Thị Kim Chi _1233
15-12-2016 lúc 09:15:47(UTC)
Bài viết mới
Các sản phẩm đã ngừng phát triển.
189 644 muốn hỏi về hoá đơn chi phí  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi Nguyễn Lệ
17-01-2017 lúc 09:13:16(UTC)
   Sản phẩm khối Hành chính sự nghiệp
Bài viết mới
Phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp MISA Mimosa.NET 2017
1 1 Thông báo phát hành sản...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nguyenngocluong_1220
13-01-2017 lúc 08:17:54(UTC)
Bài viết mới
Phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp MISA Mimosa.NET 2014
338 1.153 CHỈNH SƯA BÁO CÁO MẪU 02/SDKP/DVDT  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi Lê Thị Ngọc Thúy- Nhân viên MISA
Hôm qua vào lúc 9:27:34 SA(UTC)
Bài viết mới
Phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp MISA Mimosa.NET 2012
448 1.337 Hướng dẫn sử dụng phần mềm misa sme.net2015  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi Trần Thị Kim Chi _1233
29-12-2016 lúc 02:45:04(UTC)
Bài viết mới
Phần mềm Kế toán xã MISA Bamboo.NET 2015
54 166 Có misabamboo.net 2017 chưa vậy  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi Trần Thị Kim Chi _1233
27-12-2016 lúc 08:01:53(UTC)
Bài viết mới
Phần mềm Kế toán xã MISA Bamboo.NET 2012
59 129 Khi nào misa phát hành misa...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi Lê Thị Ngọc Thúy- Nhân viên MISA
03-01-2017 lúc 05:09:46(UTC)
Bài viết mới
QLTS.VN (Phần mềm quản lý trường học)
35 35 Thông báo phát hành sản...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nguyenngocluong_1220
03-01-2017 lúc 08:33:46(UTC)
Bài viết mới
Phần mềm kế toán Thi hành án MISA Panda.NET 2011
12 19 Thông báo phát hành...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nhhien
27-09-2016 lúc 05:08:12(UTC)
Bài viết mới
QLTS.VN (Phần mềm quản lý tài sản)
43 79 Thông báo phát hành sản...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nguyenngocluong_1220
07-12-2016 lúc 10:20:46(UTC)
Bài viết mới
HOTICH.VN (Phần mềm quản lý hộ tịch)
32 32 Thông báo phát hành sản...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nhhien
10-10-2016 lúc 08:10:57(UTC)
Bài viết mới
Phần mềm Tổng hợp báo cáo tài chính HCSN
6 8 Thông báo phát hành sản...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nguyenngocluong_1220
29-12-2016 lúc 03:22:24(UTC)
Bài viết mới
Phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính xã/phường
5 16 mua ccdc  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nhhien
07-10-2016 lúc 03:48:38(UTC)
Bài viết mới
Các sản phẩm đã ngừng phát triển.
2 6 Xuất kho từ 152 sang 621 phải làm thế...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi pyphi_forum
10-11-2014 lúc 03:45:20(UTC)
   Sản phẩm Khối hộ kinh doanh cá thể
Bài viết mới
Phần mềm Quản lý nhà hàng CUKCUK.VN
58 63 Thông báo phát hành sản...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi nguyenngocluong_1220
18-01-2017 lúc 08:47:33(UTC)
Đánh dấu tất cả diễn đàn đã đọc

  Chủ đề đang thảo luận
Bài viết cuối
Bài viết mới  Tiền thuế GTGT bán hàng không cộng vào phải thu khách hàng  bởi  Ngocthu1905 (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) Hôm qua vào lúc 4:23:06 CH(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  thay đổi tên kế toán trưởng  bởi  lephuong (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) Hôm qua vào lúc 10:49:11 SA(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Tải MISA SME.NET 2012  bởi  Lê Thị Ngọc Thúy- Nhân viên MISA (Cài đặt, nâng cấp) Hôm qua vào lúc 9:33:46 SA(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Tạo 2 bảng lương trong tháng cho cùng một bộ phận/phòng ban  bởi  Lê Thị Ngọc Thúy- Nhân viên MISA (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) Hôm qua vào lúc 9:32:33 SA(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  CHỈNH SƯA BÁO CÁO MẪU 02/SDKP/DVDT  bởi  Lê Thị Ngọc Thúy- Nhân viên MISA (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) Hôm qua vào lúc 9:27:34 SA(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Lấy mãu bảng lương đã sửa từ misa2015 lên misa2017  bởi  semangka (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) 20-01-2017 lúc 02:57:18(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Không thể lấy chứng từ nguồn hình thành khi ghi tăng CCDC  bởi  Lê Thị Ngọc Thúy- Nhân viên MISA (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) 19-01-2017 lúc 09:54:05(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Thắc mắc vấn đề số tiền thuế không khớp với tiền thuế ở mục khai thuế  bởi  Lê Thị Ngọc Thúy- Nhân viên MISA (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) 19-01-2017 lúc 09:52:35(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Một NV hai mức lương trong cùng một tháng  bởi  Lê Thị Ngọc Thúy- Nhân viên MISA (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) 18-01-2017 lúc 10:10:37(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Thông báo phát hành sản phẩm CUKCUK.VN R27  bởi  nguyenngocluong_1220 (Tin tức) 18-01-2017 lúc 08:47:33(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Thông báo phát hành sản phẩm MISA SME.NET 2017 R7  bởi  nguyenngocluong_1220 (Tin tức) 18-01-2017 lúc 08:34:30(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  muốn hỏi về hoá đơn chi phí  bởi  Nguyễn Lệ (MISA SME.NET 2010) 17-01-2017 lúc 09:13:16(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Chứng từ ghi sổ ảo  bởi  Lê Thị Ngọc Thúy- Nhân viên MISA (Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán, thuế) 16-01-2017 lúc 10:57:43(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Nghiệp vụ "nhận hoá đơn" trên Misa  bởi  Lê Thị Ngọc Thúy- Nhân viên MISA (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) 16-01-2017 lúc 09:34:36(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  CHI PHÍ CHO LÔ HÀNG BÁN  bởi  Lê Thị Ngọc Thúy- Nhân viên MISA (Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán, thuế) 15-01-2017 lúc 10:11:18(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Vật tư vào công trình  bởi  Lê Thị Ngọc Thúy- Nhân viên MISA (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) 15-01-2017 lúc 10:00:16(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  TỔNG HỢP TỒN KHO  bởi  nguyenngocluong_1220 (Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán, thuế) 14-01-2017 lúc 03:34:10(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Thu tiền khách hàng từ phiếu xuất kho  bởi  nguyenngocluong_1220 (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) 14-01-2017 lúc 10:13:46(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Chỉnh sửa  bởi  NTTRINH (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) 13-01-2017 lúc 06:18:35(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Theo dõi công nợ phải thu theo công trình  bởi  NTTRINH (Hướng dẫn sử dụng phần mềm) 13-01-2017 lúc 06:07:34(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
 

  Thông tin
Thành viên trực tuyến
6 người trực tuyến, 6 khách for last 15 minutes
Thành viên trực tuyến kỷ lục nhiều nhất là 336, vào 22-03-2016 lúc 02:51:12(UTC).
Thống kê
Có 22.816 bài viết và 6.242 chủ đề trong tổng số 144 diễn đàn.
Bài viết cuối Hôm qua vào lúc 4:23:06 CH(UTC) bởi. Ngocthu1905.
Diễn đàn có tất cả 98.824 thành viên.
Chào mừng thành viên mới nhất:  Hoàng Dung.
  • Bài viết mới  Bài viết mới
  • Không có bài viết mới  Không có bài viết mới
  • Diễn đàn đã khóa  Diễn đàn đã khóa

Thông báo

Icon
Error