MEGASTORY - MISA SME.NET 2019 ĐỒNG HÀNH CÙNG CỘNG ĐỒNG KHỞI NGHIỆP

Những năm gần đây, cộng đồng khởi nghiệp Việt đang từng bước xây dựng và hoàn thiện mình nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển chung của xã hội. Đã từng là một doanh nghiệp khởi nghiệp với không ít những khó khăn, hơn ai hết, MISA thấu hiểu những mong muốn của các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Chính vì lẽ đó, trong suốt những năm qua MISA luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho cộng đồng khởi nghiệp bằng nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực. Hiện nay, MISA triển khai chương trình hỗ trợ phần mềm kế toán cho các doanh nghiệp mới thành lập khi mua các gói của sản phần phần mềm kế toán MISA SME.NET. Phần mềm MISA SME.NET đáp ứng nhu cầu về một công cụ giúp xây dựng hệ thống quản trị tài chính kế toán khoa học, minh bạch, làm xương sống cho sự phát triển của Doanh nghiệp.

PHẦN MỀM KẾ TOÁN SỐ 1 VIỆT NAM
HƠN 100.000 DOANH NGHIỆP ĐÃ SỬ DỤNG

Bà Đinh Thị Thúy - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần MISA cùng ông Nguyễn Đại Trí - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục thuế trao biên bản cam kết chương trình MISA đồng hành cùng doanh nghiệp thành lập trong năm, giai đoạn 2017 - 2018

Liên hệ nhận ưu đãi 2.950.000

www.misa.com.vn