Danh sách gói sản phẩm, dịch vụ
Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Đơn giá (VNĐ)
Khởi tạo phần mềm sử dụng lần đầu tiên
Khởi tạo phần mềm

Khởi tạo lần đầu tiên để sử dụng phần mềm Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN.

Lần 2.950.000 VNĐ
Thuê bao sử dụng phần mềm (KH mua mới)
Starter

+ Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN với dung lượng tối đa được sử dụng là 0.2 GB/năm
+ Áp dụng cho Doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2017 (căn cứ vào Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lần đầu từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017)

Năm Miễn phí
Standard

+ Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN với dung lượng tối đa được sử dụng là 01GB/năm.
+ Doanh nghiệp có số lượng chứng từ phát sinh dưới 200 chứng từ/tháng hoặc có qui mô nhân sự dưới 50 nhân viên.

Năm 3.600.000 VNĐ
Professional

+ Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN với dung lượng tối đa được sử dụng là 02 GB/năm.
+ Doanh nghiệp có số lượng chứng từ phát sinh khoảng 200 - 500 chứng từ/tháng hoặc có qui mô nhân sự khoảng 100 nhân viên.

Năm 4.800.000 VNĐ
Business

+ Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN với dung lượng tối đa được sử dụng là 03 GB/năm.
+ Doanh nghiệp có số lượng chứng từ phát sinh khoảng 500 - 1500 chứng từ/tháng hoặc có qui mô nhân sự khoảng 200 nhân viên.

Năm 6.000.000 VNĐ
Enterprise

+ Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN với dung lượng tối đa được sử dụng là 06 GB/năm.
+ Doanh nghiệp có số lượng chứng từ phát sinh trên 1500 chứng từ/ tháng hoặc có qui mô nhân sự khoảng 300 - 500 nhân viên.

Năm 9.600.000 VNĐ
Thuê bao sử dụng phần mềm (KH gia hạn từ năm thứ 2)
Standard

+ Sử dụng phần mềm Quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN với dung lượng tối đa được sử dụng là 1 GB/năm.
+ Doanh nghiệp có số lượng chứng từ phát sinh dưới 200 chứng từ/tháng hoặc có qui mô nhân sự dưới 50 nhân viên.

Năm 3.600.000 VNĐ
Professional

+ Sử dụng phần mềm Quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN với dung lượng tối đa được sử dụng là 2 GB/năm.
+ Doanh nghiệp có số lượng chứng từ phát sinh khoảng 200 - 500 chứng từ/tháng hoặc có qui mô nhân sự khoảng 100 nhân viên.

Năm 4.800.000 VNĐ
Business

+ Sử dụng phần mềm Quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN với dung lượng tối đa được sử dụng là 3 GB/năm.
+ Doanh nghiệp có số lượng chứng từ phát sinh khoảng 500 - 1500 chứng từ/tháng hoặc có qui mô nhân sự khoảng 200 nhân viên.

Năm 6.000.000 VNĐ
Enterprise

+ Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN với dung lượng tối đa được sử dụng là 06 GB/năm.
+ Doanh nghiệp có số lượng chứng từ phát sinh trên 1500 chứng từ/ tháng hoặc có qui mô nhân sự khoảng 300 - 500 nhân viên.


Năm 9.600.000 VNĐ
Dung lượng bổ sung
Dung lượng bổ sung

+ Áp dụng cho doanh nghiệp đang sử dụng các gói thuê bao AMIS.VN có nhu tăng thêm dung lượng lưu trữ dữ liệu.

GB 1.200.000 VNĐ
Các gói dịch vụ đào tạo
Đào tạo tập trung

Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm trong khóa tập huấn tập trung do MISA tổ chức trong 02 ngày tại Hà Nội, Hồ Chí Minh.

Người/khóa 1.450.000 VNĐ
Đào tạo trực tiếp tại đơn vị

Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm trực tiếp tại đơn vị trong 2 ngày cho dưới 10 cán bộ áp dụng đối với khách hàng tại Hà Nội, Hồ Chí Minh. Khách hàng ở ngoài địa điểm trên phải trả thêm phí đi lại, ăn nghỉ cho cán bộ MISA.

Khách hàng chịu trách nhiệm chuẩn bị máy móc, thiết bị phục vụ cho việc đào tạo.

Khóa 7.950.000 VNĐ
Tư vấn triển khai

Mỗi khóa chỉ tư vấn triển khai cho một ứng dụng như : kế toán, bán hàng, nhân sự, quản trị sản xuất. Đây là mức giá tối thiểu được thực hiện trong thời gian tối đa là 5 ngày. Trường hợp nếu khách hàng muốn thêm thời gian tư vấn thì gói dịch vụ tư vấn triển khai bổ sung là 5.000.000đ/ngày.

Khóa 20.000.000 VNĐ
Lưu ý
  • Khách hàng được sử dụng đầy đủ các ứng dụng như: Kế toán, Nhân sự, Bán hàng, Công việc, Tin tức, Sáng kiến, Tri thức, Tài liệu, Văn thư, Công việc.... Phần mềm AMIS.VN luôn tự động cập nhật các tính năng mới nhất, khách hàng không phải trả thêm bất kì khoản phí nào ngoài phí thuê bao sử dụng. Riêng nghiệp vụ Quản trị sản xuất khách hàng nào có nhu cầu sử dụng sẽ phải đăng ký và thanh toán phí sử dụng theo thỏa thuận dựa vào quy mô và yêu cầu của khách hàng.
  •  Khách hàng đăng ký sử dụng lần đầu sẽ thanh toán phí khởi tạo một lần duy nhất và phí thuê bao tối thiểu là 12 tháng. Khi hết thời hạn thuê bao thì phải thanh toán phí gia hạn thuê bao tối thiểu là 12 tháng/lần, dung lượng thuê bao còn lại (nếu có) sẽ không được chuyển sang kỳ thuê bao kế tiếp.
  • Gói “Dung lượng bổ sung” là gói tăng dung lượng cho thuê bao đang sử dụng và được tính như sau:

    Phí dung lượng bổ sung = Số tháng thuê bao còn lại * số lượng GB * 100.000VNĐ

  • Phần mềm và dịch vụ của MISA không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng.
  • Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 và có thể thay đổi ở bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước.
  • Để biết thêm chi tiết Quý khách vui lòng liên hệ với các văn phòng MISA trên toàn quốc.