Danh sách gói sản phẩm, dịch vụ
Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Đơn giá (VNĐ)
Mua mới
1 năm
Dịch vụ kê khai thuế qua mạng MTAX.VN thời hạn sử dụng 1 năm
Năm 1.100.000 VNĐ
2 năm
Dịch vụ kê khai thuế qua mạng MTAX.VN thời hạn sử dụng 2 năm
Năm 2.000.000 VNĐ
3 năm
Dịch vụ kê khai thuế qua mạng MTAX.VN thời hạn sử dụng 3 năm
Năm 2.850.000 VNĐ
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN