Danh sách gói sản phẩm, dịch vụ
Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Đơn giá (VNĐ)
Mua mới
MISA Mimosa.NET 2014
Phần mềm kế toán HCSN đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ: Kho bạc, Tiền mặt, Tiền gửi, Vật tư hàng hóa, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Mua hàng, Bán hàng, Thuế, Tổng hợp
9.500.000 VNĐ Đơn vị
Gói sản phẩm nâng cấp
Nâng cấp trong thời gian bảo hành
Áp dụng cho khách hàng sử dụng phiên bản cũ trong thời gian bảo hành muốn nâng cấp lên MISA Mimosa.NET 2014, nhận GPSD và bộ cài qua email.


Miễn phí Bộ
Nâng cấp hết thời gian bảo hành
Áp dụng cho khách hàng sử dụng phiên bản cũ đã hết thời gian bảo hành muốn nâng cấp lên MISA Mimosa.NET 2014.
5.000.000 VNĐ Bộ
Dịch vụ đào tạo: Mỗi khóa chỉ đào tạo chuyên sâu về một mảng nghiệp vụ: Kế toán, hoặc Nhân sự, hoặc Bán hàng, hoặc Quản trị sản xuất
Thay đổi GPSD
Áp dụng đối với tất cả khách hàng yêu cầu thay đổi GPSD.
650.000 VNĐ GPSD/Lần
Đào tạo tập trung
Đào tạo tập trung tại địa phương tối đa 02 ngày cho tối đa 02 người/đơn vị
1.000.000 VNĐ Đơn vị
Triển khai tại đơn vị

Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm trực tiếp tại đơn vị trong 02 ngày cho ≤ 10 cán bộ áp dụng đối với khách hàng tại Hà Nội, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, HCM, Cần Thơ. (*) Khách hàng ở ngoài địa điểm trên phải trả thêm phí đi lại, ăn nghỉ cho cán bộ MISA.

4.000.000 VNĐ Đơn vị
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN