Danh sách gói sản phẩm, dịch vụ
Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Đơn giá (VNĐ)
Mua mới
MISA Mimosa.NET X1 2014
Đối với đơn vị chưa sử dụng phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính HCSN của MISA. Bao gồm: bộ cài phần mềm và 01 giấy phép sử dụng.
20.000.000 VNĐ Đơn vị
Gói sản phẩm nâng cấp
Trong thời gian bảo hành
Đối với khách hàng sử dụng phiên bản cũ trong thời gian bảo hành muốn nâng cấp lên MISA Mimosa.NET X1 2014, nhận GPSD và bộ cài qua email
Miễn phí Đơn vị
Hết thời gian bảo hành
Đối với khách hàng sử dụng phiên bản cũ đã hết thời gian bảo hành muốn nâng cấp lên MISA Mimosa.NET X1 2014
12.000.000 VNĐ Bộ
Dịch vụ đào tạo: Mỗi khóa chỉ đào tạo chuyên sâu về một mảng nghiệp vụ: Kế toán, hoặc Nhân sự, hoặc Bán hàng, hoặc Quản trị sản xuất
Đào tạo tập trung
Đào tạo tập trung tại địa phương từ 2–5 ngày cho ≤ 2 người/đơn vị
1.000.000 VNĐ Đơn vị/khóa
Trực tiếp tại đơn vị

Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm trực tiếp tại đơn vị trong 02 ngày cho ≤ 10 cán bộ áp dụng đối với khách hàng tại Hà Nội, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, HCM, Cần Thơ. (*) Khách hàng ở ngoài địa điểm trên phải trả thêm phí đi lại, ăn nghỉ cho cán bộ MISA.


4.000.000 VNĐ Đơn vị/khóa
Thay đổi GPSD
Áp dụng đối với tất cả khách hàng yêu cầu thay đổi GPSD
650.000 VNĐ GPSD/Lần
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN