Danh sách gói sản phẩm, dịch vụ
Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Đơn giá (VNĐ)
Mua mới
MISA Bamboo.NET X1 2015
Đối với Phòng tài chính Quận/Huyện chưa sử dụng phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính Xã/Phường của MISA
15.000.000 VNĐ Bộ
Gói sản phẩm nâng cấp
Trong thời gian bảo hành
Đối với khách hàng sử dụng phiên bản cũ trong thời gian bảo hành muốn nâng cấp lên MISA Bamboo.NET X1 2015.
1.000.000 VNĐ Bộ
Hết thời gian bảo hành
Đối với khách hàng sử dụng phiên bản cũ đã hết thời gian bảo hành muốn nâng cấp lên MISA Bamboo.NET X1 2015.
5.000.000 VNĐ Bộ
Dịch vụ đào tạo: Mỗi khóa chỉ đào tạo chuyên sâu về một mảng nghiệp vụ: Kế toán, hoặc Nhân sự, hoặc Bán hàng, hoặc Quản trị sản xuất
Thay đổi GPSD
Áp dụng đối với tất cả khách hàng yêu cầu thay đổi GPSD.
650.000 VNĐ GPSD/Lần
Đào tạo tập trung
Đào tạo tập trung tại địa phương từ 2 – 5 ngày cho ≤ 2 người/đơn vị.
1.000.000 VNĐ Đơn vị/khóa
Trực tiếp tại đơn vị

Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm trực tiếp tại đơn vị trong 02 ngày cho ≤ 10 cán bộ áp dụng đối với khách hàng tại Hà Nội, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, HCM, Cần Thơ. (*) Khách hàng ở ngoài địa điểm trên phải trả thêm phí đi lại, ăn nghỉ cho cán bộ MISA.

4.000.000 VNĐ Đơn vị/khóa
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN