Danh sách gói sản phẩm, dịch vụ
Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Đơn giá (VNĐ)
Gói sản phẩm mua mới
Express

Đầy đủ 16 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp
Số lượng chứng từ được nhập vào phần mềm tối đa là 150 chứng từ/năm

Gói Miễn phí
Starter

Đầy đủ 16 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp
Số lượng chứng từ được nhập vào tối đa là 1.000 chứng từ/năm

Gói 2.950.000 VNĐ
Standard

Phần mềm Kế toán MISA SME.NET 2017 – 11 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp (¹)
Không giới hạn số lượng chứng từ nhập vào phần mềm hàng tháng

Gói 6.950.000 VNĐ
Professional

Phần mềm Kế toán MISA SME.NET 2017 – 13 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tài sản cố định, Tiền lương, Tổng hợp

Không giới hạn số lượng chứng từ nhập vào phần mềm hàng tháng
Gói 8.950.000 VNĐ
Enterprise

Phần mềm Kế toán MISA SME.NET 2017 - đầy đủ 16 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp

Không giới hạn số lượng chứng từ nhập vào phần mềm hàng tháng
Gói 10.950.000 VNĐ
Nâng cấp giữa các gói trong cùng phiên bản
Gói Starter lên Standard

Gồm 11 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp

Gói 6.000.000 VNĐ
Gói Starter lên Professional

Gồm 13 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ , Tài sản cố định, Tiền lương , Tổng hợp

Gói 8.000.000 VNĐ
Gói Starter lên Enterprise

Đầy đủ 16 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tài sản cố định, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp

Gói 10.000.000 VNĐ
Gói Standard lên Professional

Gồm 13 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tài sản cố định, Tiền lương, Tổng hợp

Gói 4.000.000 VNĐ
Gói Standard lên Enterprise

Đầy đủ 16 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tài sản cố định, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp

Gói 6.000.000 VNĐ
Gói Professional lên Enterprise

Đầy đủ 16 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp

Gói 4.000.000 VNĐ
Các gói dịch vụ đào tạo
Đào tạo tập trung

Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm trong khóa tập huấn tập trung do MISA tổ chức trong 02 ngày tại Hà Nội, HCM, Đà Nẵng hoặc Buôn Ma Thuột, Cần Thơ

Người/khóa 1.450.000 VNĐ
Đào tạo trực tiếp tại đơn vị
- Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm trực tiếp tại đơn vị trong 02 ngày cho ≤ 10 cán bộ áp dụng đối với khách hàng tại Hà Nội, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, HCM, Cần Thơ. Khách hàng ở ngoài địa điểm trên phải trả thêm phí đi lại, ăn nghỉ cho cán bộ MISA.
- Khách hàng chịu trách nhiệm bố trí máy móc, thiết bị phục vụ cho việc đào tạo.
Khóa 7.950.000 VNĐ
Tư vấn triển khai

Tư vấn cho khách hàng cách thiết lập và sử dụng phần mềm một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.
Đây là mức giá tối thiểu được thực hiện trong thời gian tối đa là 05 ngày. Trường hợp nếu khách hàng muốn thêm thời gian tư vấn thì gói dịch vụ tư vấn triển khai bổ sung là 5.000.000đ/ngày.

Gói 20.000.000 VNĐ
Thay đổi Giấy phép sử dụng

Áp dụng cho tất cả các gói sản phẩm trong trường hợp khách hàng thay đổi một trong các thông tin tên doanh nghiệp, địa chỉ trên Đăng ký kinh doanh.

GPSD/Lần 650.000 VNĐ
Lưu ý:
  • Gói sản phẩm bao gồm bộ cài đặt sản phẩm cùng giấy phép sử dụng phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017.
  • Trường hợp Quý khách đã mua và nhận giấy phép sử dụng phần mềm MISA SME.NET 2017 gói sản phẩm có ít phân hệ có nhu cầu chuyển đổi lên gói sản phẩm có nhiều phân hệ hơn thì chi phí sẽ bao gồm: Phí chuyển đổi là 2.000.000đ (hai triệu đồng) cộng với phí chênh lệch giữa các gói sản phẩm.
  • Phần mềm và dịch vụ của MISA không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng.
  • Báo giá có hiệu lực từ ngày 17/10/2016 và có thể thay đổi ở bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước.