Danh sách gói sản phẩm, dịch vụ
Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Đơn giá (VNĐ)
Gói sản phẩm mua mới
MISA Bamboo.NET 2017
Phần mềm kế toán xã/phường MISA Bamboo.NET 2017.
Bộ 10.000.000 VNĐ
Gói sản phẩm nâng cấp
Nâng cấp lên MISA Bamboo.NET 2017 trong thời gian bảo hành

Áp dụng cho khách hàng đã mua phiên bản MISA Bamboo.NET còn trong thời gian bảo hành.
Khách hàng sẽ được nhận giấy phép sử dụng (GPSD) và bộ cài đặt phần mềm qua email.

Bộ Miễn phí
Nâng cấp lên MISA Bamboo.NET 2017 khi đã hết thời gian bảo hành

Áp dụng cho khách hàng đã mua phiên bản MISA Bamboo.NET đã hết thời gian bảo hành.

Bộ 5.000.000 VNĐ
Các gói dịch vụ đào tạo
Đạo tạo tập trung

Đào tạo tập trung tại địa phương trong 2 ngày cho ≤ 2 người/đơn vị

Đơn vị/Khóa 1.000.000 VNĐ
Triển khai trực tiếp tại đơn vị
Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm trực tiếp tại đơn vị trong 02 ngày cho ≤ 10 cán bộ áp dụng đối với khách hàng tại Hà Nội, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, HCM, Cần Thơ.
(*) Khách hàng ở ngoài địa điểm trên phải trả thêm phí đi lại, ăn nghỉ cho cán bộ MISA.
Đơn vị/Khóa 4.000.000 VNĐ
Thay đổi GPSD
Áp dụng đối với tất cả khách hàng yêu cầu thay đổi GPSD.
GPSD/Lần 650.000 VNĐ
Phí cập nhật phần mềm hàng năm
Phí cập nhật phần mềm hàng năm

Cập nhật những nghiệp vụ, tính năng, tiện ích mới của phần mềm hàng năm. Áp dụng với khách hàng đang dùng MISA Bamboo.NET 2017 sau khi hết hạn bảo hành.

Đơn vị/năm 3.000.000 VNĐ