Danh sách gói sản phẩm, dịch vụ
Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Đơn giá (VNĐ)
Phí thuê bao nghiệp vụ hàng năm
Đơn vị trực thuộc
Phí khởi tạo và sử dụng phần mềm dành cho đơn vị trực thuộc năm đầu tiên
Gói/đơn vị 12.000.000 VNĐ
Đơn vị chủ quản
Phí khởi tạo và sử dụng phần mềm dành cho đơn vị chủ quản năm đầu tiên
Gói/đơn vị 20.000.000 VNĐ
Phí thuê bao và sử dụng phần mềm từ năm thứ 2
Đơn vị trực thuộc
Phí thuê bao sử dụng phần mềm từ năm thứ 2 trở đi dành cho đơn vị trực thuộc
Đơn vị/năm 3.000.000 VNĐ
Đơn vị chủ quản
Phí thuê bao sử dụng phần mềm từ năm thứ 2 trở đi dành cho đơn vị chủ quản
Đơn vị/năm 4.000.000 VNĐ
Dịch vụ đào tạo
Đào tạo tập trung
Đào tạo tập trung tại địa phương từ 2 – 5 ngày cho ≤ 2 người/đơn vị
Đơn vị/khóa 1.000.000 VNĐ
Đào tạo tại đơn vị

Đào tạo trực tiếp tại đơn vị trong 02 ngày cho ≤ 10 cán bộ áp dụng đối với khách hàng tại Hà Nội, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, HCM, Cần Thơ.
(*) Khách hàng ở ngoài địa điểm trên phải trả thêm phí đi lại, ăn ở cho cán bộ MISA.


Khóa 4.000.000 VNĐ
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN