Danh sách gói sản phẩm, dịch vụ
Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Đơn giá (VNĐ)
Phí thuê bao nghiệp vụ hàng năm
Khởi tạo tên miền

Khởi tạo lần đầu tiên cho 01 tên miền (*.mshopkeeper.vn) khi sử dụng chính thức phần mềm quản lý cửa hàng thời trang MShopKeeper

Tên miền/ lần 2.000.000 VNĐ
Mua mới
Starter
Thuê bao sử dụng phần mềm MShopKeeper gồm có:
1/ 01 tên miền (*.mshopkeeper.vn) và tài khoản để thực hiện các nghiệp vụ
- Bán hàng: Tính tiền, thu tiền, in bill, đổi hàng, trả hàng
- Quản lý: Hàng hóa theo mã vạch, Kho
- Báo cáo: Báo cáo tổng quan về doanh thu, kho
2/ Số lượng thiết bị sử dụng để tính tiền: 01 thiết bị/chi nhánh
đồng/năm/chi nhánh 1.188.000 VNĐ
Professional
Thuê bao sử dụng phần mềm MShopKeeper gồm có:
1/ 01 tên miền (*.mshopkeeper.vn) và tài khoản để thực hiện các nghiệp vụ
- Bán hàng: Tính tiền, thu tiền, in bill, đổi hàng, trả hàng, tra cứu tồn kho để tư vấn bán hàng
- Quản lý: Hàng hóa theo mã vạch, Tồn kho. Nhân viên, Quỹ tiền, Mua hàng, Khuyến mại, Công nợ, Khách hàng
- Báo cáo: Báo cáo doanh thu, chi phí, lãi lỗ, tồn kho, mua hàng, quỹ tiền, công nợ và nhiều báo cáo quản trị khác
2/ Số lượng thiết bị sử dụng để tính tiền: 01 thiết bị/chi nhánh
đồng/năm/chi nhánh 2.388.000 VNĐ
Chain store

Áp dụng cho khách hàng có chuỗi, đang dùng gói Starter hoặc Professional có nhu cầu thực hiện các nghiệp vụ quản lý chuỗi và tổng hợp báo cáo toàn chuỗi
Các nghiệp vụ đáp ứng:
- Các nghiệp vụ quản lý chuỗi: quản lý kho, mua hàng toàn chuỗi, điều chuyển hàng hóa giữa các chi nhánh trong chuỗi
- Báo cáo toàn chuỗi

đồng/năm/ chuỗi 3.588.000 VNĐ
Dịch vụ đào tạo: Mỗi khóa chỉ đào tạo chuyên sâu về một mảng nghiệp vụ: Kế toán, hoặc Nhân sự, hoặc Bán hàng, hoặc Quản trị sản xuất
Đào tạo, hỗ trợ thiết lập danh mục ban đầu trực tiếp tại cửa hàng

- Phạm vi công việc: Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm và hỗ trợ thiết lập danh mục ban đầu.
- Địa điểm đào tạo: Trực tiếp tại cửa hàng
- Thời gian đào tạo: trong 01 ngày (08h làm việc)
- Đối tượng áp dụng: áp dụng đối với khách hàng tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Buôn Ma Thuột. Khách hàng ở ngoài địa điểm trên phải trả thêm phí đi lại, ăn nghỉ cho cán bộ MISA. 

Cửa hàng/ Khóa 4.950.000 VNĐ
Silver service

Phạm vi công việc: hỗ trợ khách hàng kiểm tra, khắc phục vấn đề khi sử dụng Mshopkeeper như:
1. Kiểm tra các vấn đề liên quan đến kết nối giữa các thiết bị và kiểm tra hạ tầng thiết bị
2. Cài đặt thêm thiết bị mới hoặc kết nối thêm thiết bị mới
- Địa điểm hỗ trợ: Trực tiếp tại cửa hàng
- Thời gian hỗ trợ: tối đa 5 lần/năm, mỗi lần tối đa 4h làm việc
- Đối tượng áp dụng: áp dụng đối với khách hàng tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Buôn Ma Thuột.

năm/cửa hàng 5.000.000 VNĐ
Gold service

- Phạm vi công việc: hỗ trợ khách hàng kiểm tra, khắc phục vấn đề khi sử dụng Mshopkeeper như:
1. Kiểm tra các vấn đề liên quan đến kết nối giữa các thiết bị và kiểm tra hạ tầng thiết bị
2. Cài đặt thêm thiết bị mới hoặc kết nối thêm thiết bị mới
- Địa điểm hỗ trợ: Trực tiếp tại cửa hàng
- Thời gian hỗ trợ: tối đa 12 lần/năm, mỗi lần tối đa 4h làm việc Đối tượng áp dụng: áp dụng đối với khách hàng tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Buôn Ma Thuột.

năm/cửa hàng 10.000.000 VNĐ
Lưu ý:
- Phí thuê bao thanh toán tối thiểu 12 tháng/lần
- Thêm thiết bị sử dụng để tính tiền: 99.000 đồng/tháng/thiết bị
- Phần mềm và dịch vụ của MISA không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT nên Quý khách không cần phải trả thêm tiền thuế GTGT