Danh sách gói sản phẩm, dịch vụ
Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Đơn giá (VNĐ)
Gói sản phẩm mua mới
MISA Bamboo.NET 2019

Phần mềm kế toán Xã/Phường MISA Bamboo.NET 2019 dành cho khách hàng mua mới lần đầu tiên. Thời gian bảo hành là 12 tháng, trong thời gian bảo hành khách hàng được cập nhật MIỄN PHÍ những nghiệp vụ, tính năng, tiện ích mới của phần mềm.

Bộ 10.000.000 VNĐ
Phí bảo trì phần mềm hàng năm
Phí bảo trì phần mềm hàng năm

Áp dụng với khách hàng đã mua phần mềm kế toán Xã/ phường muốn được cập nhật những nghiệp vụ, tính năng, tiện ích mới của phần mềm sau thời gian bảo hành với điều kiện khách hàng đăng ký sử dụng gói bảo trì/cập nhật trước khi hết hạn bảo hành.
Sau ngày hết hạn bảo hành/ bảo trì, khách hàng muốn cập nhật tính năng mới của phần mềm, xin vui lòng trả phí bằng với giá nâng cấp công bố tại thời điểm đăng ký gói phí cập nhật.

Đơn vị/năm 3.000.000 VNĐ
Gói sản phẩm nâng cấp
Nâng cấp trong thời gian bảo hành

Áp dụng cho khách hàng đã mua phiên bản MISA Bamboo.NET còn trong thời gian bảo hành. Khách hàng sẽ được nhận giấy phép sử dụng (GPSD) và bộ cài đặt phần mềm qua email.

Bộ Miễn phí
Nâng cấp khi đã hết thời gian bảo hành

Áp dụng cho khách hàng đã mua phiên bản MISA Bamboo.NET đã hết thời gian bảo hành.
- Giá 5.000.000 VNĐ áp dụng đến 30/06/2018
- Giá 6.000.000 VNĐ áp dụng từ 1/7/2018 đến 31/12/2018
- Giá 10.000.000 VNĐ áp dụng từ 1/1/2019 trở về sau

Bộ 5.000.000 VNĐ
Các gói dịch vụ đào tạo
Đạo tạo tập trung

Đào tạo tập trung tại địa phương trong 2 ngày cho ≤ 2 người/đơn vị.

Đơn vị/khóa 2.000.000 VNĐ
Triển khai trực tiếp tại đơn vị

Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm trực tiếp tại đơn vị trong 02 ngày cho ≤ 10 cán bộ áp dụng đối với khách hàng tại Hà Nội, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, HCM, Cần Thơ. (*) Khách hàng ở ngoài địa điểm trên phải trả thêm phí đi lại, ăn nghỉ cho cán bộ MISA.

Đơn vị/khóa 4.000.000 VNĐ
Thay đổi GPSD
Áp dụng đối với tất cả khách hàng yêu cầu thay đổi GPSD.
GPSD/Lần 950.000 VNĐ

Lưu ý:

- Khách hàng sẽ được nhận giấy phép sử dụng (GPSD) và bộ cài đặt phần mềm qua email.
- Phần mềm và dịch vụ của MISA không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng nên Quý khách không phải trả thêm tiền thuế GTGT.
- Thời gian bảo hành là 12 tháng được tính từ tháng nhận giấy phép sử dụng phần mềm MISA Bamboo.NET 2019 (đã trả phí mua mới, nâng cấp).
- Khi khách hàng mua mới, nâng cấp hoặc mua gói Phí bảo trì hàng năm sẽ được bảo hành 12 tháng. Trong thời gian bảo hành khách hàng sẽ được cập nhật phiên bản mới MIỄN PHÍ.
- Trước khi hết hạn bảo hành hoặc trước khi hết hạn gói Phí bảo trì hàng năm, khách hàng nên mua gói Phí bảo trì hàng năm để luôn được cập nhật những nghiệp vụ, tính năng, tiện ích mới nhất của phần mềm.
- Hết hạn bảo hành hoặc hết hạn gói Phí bảo trì hàng năm, khách hàng muốn cập nhật phiên bản mới thì sẽ nâng cấp theo chính sách giá công bố tại thời điểm đó.
- Báo giá có hiệu lực từ ngày 01 tháng 04 năm 2018 và có thể thay đổi ở bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước.