Danh sách gói sản phẩm, dịch vụ
Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT Đơn giá (VND)
Phí khởi tạo sử dụng phần mềm năm đầu tiên
Dành cho đơn vị trực thuộc
Nghiệp vụ Lập dự toán lương và Cải cách tiền lương
Phí khởi tạo sử dụng Nghiệp vụ Lập dự toán lương và Cải cách tiền lương năm đầu tiên.
Gói/đơn vị 10.000.000
Nghiệp vụ Tính lương
Phí khởi tạo sử dụng Nghiệp vụ Tính lương hàng tháng năm đầu tiên.
Gói/đơn vị 10.000.000
Dành cho đơn vị chủ quản
Nghiệp vụ Lập dự toán lương và Cải cách tiền lương
Phí khởi tạo sử dụng Nghiệp vụ Lập dự toán lương và Cải cách tiền lương dành cho đơn vị chủ quản năm đầu tiên.
Gói/đơn vị 20.000.000
Nghiệp vụ Tính lương
Phí khởi tạo sử dụng Nghiệp vụ Tính lương hàng tháng dành cho đơn vị chủ quản năm đầu tiên.
Gói/đơn vị 10.000.000
Dành cho Phòng tài chính - Kế hoạch
Nghiệp vụ Lập dự toán lương và Cải cách tiền lương
Phí khởi tạo sử dụng Nghiệp vụ Lập dự toán lương và Cải cách tiền lương dành cho đơn vị Phòng tài chính - Kế hoạch năm đầu tiên.
Gói/đơn vị 20.000.000
Nghiệp vụ Tính lương
Phí khởi tạo sử dụng Nghiệp vụ Tính lương hàng tháng dành cho đơn vị Phòng tài chính - Kế hoạch năm đầu tiên.
Gói/đơn vị 10.000.000
Dành cho Sở tài chính
Nghiệp vụ Lập dự toán lương và Cải cách tiền lương
Phí khởi tạo sử dụng Nghiệp vụ Lập dự toán lương và Cải cách tiền lương dành cho đơn vị Sở tài chính năm đầu tiên.
Gói/đơn vị 50.000.000
Nghiệp vụ Tính lương
Phí khởi tạo sử dụng Nghiệp vụ Tính lương hàng tháng dành cho đơn vị Sở tài chính năm đầu tiên.
Gói/đơn vị 10.000.000
Phí thuê bao sử dụng phần mềm năm thứ 2
Dành cho đơn vị trực thuộc
Phí thuê bao sử dụng phần mềm Tính lương, Lập dự toán và Cải cách tiền lương từ năm thứ 2 trở đi dành cho đơn vị trực thuộc.
Nghiệp vụ/đơn vị/năm 2.000.000
Dành cho đơn vị chủ quản hoặc đơn vị tài chính
Phí thuê bao sử dụng phần mềm Tính lương, Lập dự toán và Cải cách tiền lương từ năm thứ 2 trở đi dành cho đơn vị chủ quản hoặc đơn vị tài chính.
Nghiệp vụ/đơn vị/năm 4.000.000
Dịch vụ đào tạo
Đào tạo tập trung
Đào tạo tập trung tại địa phương từ 2 - 5 ngày cho ≤ 2 người/đơn vị.
Nghiệp vụ/đơn vị/năm 1.000.000
Đào tạo trực tiếp tại đơn vị
Đào tạo trực tiếp tại đơn vị trong 02 ngày cho ≤ 10 cán bộ áp dụng đối với khách hàng tại Hà Nội, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, HCM, Cần Thơ.
(*) Khách hàng ở ngoài địa điểm trên phải trả thêm phí đi lại, ăn ở cho cán bộ MISA.
Nghiệp vụ/đơn vị/năm 4.000.000
Lưu ý:
- Phần mềm và dịch vụ của MISA không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng
- Báo giá có hiệu lực từ ngày 02/07/2019 và có thể thay đổi ở bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN