Danh sách gói sản phẩm, dịch vụ
Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Đơn giá (VNĐ)
Phí khởi tạo sử dụng phần mềm năm đầu tiên
Đơn vị trực thuộc
Phí khởi tạo sử dụng Phần mềm Lập dự toán lương và Cải cách tiền lương năm đầu tiên.
Gói/đơn vị 8.000.000 VNĐ
Đơn vị chủ quản
Phí khởi tạo sử dụng Phần mềm Lập dự toán lương và Cải cách tiền lương dành cho đơn vị chủ quản năm đầu tiên.
Gói/đơn vị 20.000.000 VNĐ
Phòng tài chính - Kế hoạch
Phí khởi tạo sử dụng phần mềm Lập dự toán lương và Cải cách tiền lương dành cho đơn vị Phòng Tài chính – Kế hoạch năm đầu tiên.
Gói/đơn vị 20.000.000 VNĐ
Sở tài chính
Phí khởi tạo sử dụng Phần mềm Nghiệp vụ Lập dự toán lương và Cải cách tiền lương dành cho đơn vị Sở Tài chính năm đầu tiên.
Gói/đơn vị 50.000.000 VNĐ
Phí thuê bao sử dụng phần mềm từ năm thứ 2
Đơn vị trực thuộc
Phí thuê bao sử dụng phần mềm từ năm thứ 2 trở đi
Đơn vị/năm 2.000.000 VNĐ
Đơn vị chủ quản hoặc đơn vị tài chính
Phí thuê bao sử dụng phần mềm từ năm thứ 2 trở đi
Đơn vị/năm 4.000.000 VNĐ
Dịch vụ đào tạo
Đào tạo tập trung
Đào tạo tập trung tại địa phương từ 2 – 5 ngày cho ≤ 2 người/đơn vị.
Đơn vị/khóa 1.000.000 VNĐ
Đào tạo trực tiếp tại đơn vị
Đào tạo trực tiếp tại đơn vị trong 02 ngày cho ≤ 10 cán bộ áp dụng đối với khách hàng tại Hà Nội, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, HCM, Cần Thơ.
(*) Khách hàng ở ngoài địa điểm trên phải trả thêm phí đi lại, ăn ở cho cán bộ MISA.
Đơn vị/khóa 4.000.000 VNĐ
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN