25 Tháng Tư 2014
Vui lòng đăng nhập

Thông báo

Icon
Error

Quy trình thu trên tài khoản 5111, kết chuyển qua tài khoản 521, chi và cuối kỳ ghi thu- ghi chi
lvctuong
#1 Đã gửi : 24/10/2011 lúc 03:35:34(UTC)
lvctuong


Danh hiệu: Nhân viên Tư vấn MISA

Nhóm: MISA Members, Moderator, Registered Users, TV HTKH
Gia nhập: 27-05-2010(UTC)
Bài viết: 89
Điểm: 291
Đến từ: Viet Nam

Được cảm ơn: 25 lần trong 19 bài viết

Quy trình Ghi thu – Ghi chi qua TK 521 gồm các nội dung sau


1. Thu phí lệ phí bằng tiền mặt


2. Kết chuyển từ TK 5111 sang TK 521


3. Nộp tiền mặt vào TK tiền gửi


4. Rút tiền mặt từ TK tiền gửi về nhập quỹ


5. Chi tiền mặt từ nguồn phí, lệ phí


6. Nộp tiền phí, lệ phí vào NSNN ( nộp cho cấp trên, trích lập Quỹ)


7. Lập bảng kê chứng từ thanh toán Ghi thu – Ghi chi


1. Thu phí-lệ phí bằng tiền mặt      


VD: Ngày 15/02/2011, thu học phí tháng 02,  55.000.000 đ.


Vào phân hệ Tiền mặt, nhấp phải vào Lập phiếu thu, chọn phiếu thu.- Anh, chị điền đầy đủ thông tin vào phần “ thông tin chung”,” chứng từ” và thẻ hạch toán.(như hình vẽ)* Lưu ý: • Định khoản Nợ 1111/ Có 5111

 • Nghiệp vụ: không chọn


-         Sau đó chuyển qua thẻ thống kê chọn hoạt động sự nghiệp là Hoạt động thường xuyên.


Kiểm tra lại các thông tin, sau đó nhấn nút Cất trên thanh công cụ.-         Đơn vị có thể xem và in phiếu thu è click chọn biểu tượng hình tam giác màu đen bên cạnh hình máy in, MISA đã thiết lập sẵn một số mẫu phiếu thu; đơn vị chọn vào phiếu thu theo yêu cầu của đơn vị.


-         Để đóng màn hình phiếu thu, anh chị nhấn nút “ Đóng”.


* Lưu ý:  Đối với phần thu sự nghiệp bắt buộc phải chọn cột hoạt động sự nghiệp.


2. Kết chuyển từ TK 5111 sang TK 521


- Vào phân hệ Sổ Cái, nhấp phải chuột vào Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác
- Điền đầy đủ các thông tin trong phần thông tin chung, chứng từ và thẻ Hạch toán (như hình vẽ)
+ Định khoản : Nợ TK 5111/ Có TK 5211


            + Nguồn: Phí, lệ phí để lại


            + Cấp phát: Ghi thu – Ghi chi


            + Nghiệp vụ: Không chọn


- Sau đó anh chị chuyển qua thẻ Thống kê chọn hoạt động sự nghiệp là Hoạt động thường xuyên


- Kiểm tra các thông tin sau đó nhấn Cất
3. Nộp tiền mặt vào TK tiền gửi


VD: Ngày 20/03/2011 nộp tiền thu học phí tháng 2 vào TK tiền gửi tại KBNN


Vào phân hệ Tiền mặt, nhấp phải vào Lập phiếu chi , chọn Phiếu chi nộp tiền vào NH, KB.
-         Anh, chị điền đầy đủ thông tin vào phần “ thông tin chung”, “chứng từ” và phần hạch toán: Người nhận, Lý do chi….


Kiểm tra lại các thông tin, sau đó nhấn nút Cất trên thanh công cụ.
 • Nộp vào TK: Chọn tài khoản tiền gửi tại ngân hàng, kho bạc 

 • Định khoản: Nợ 1121/ Có 1111 

 • Nghiệp vụ: Không chọn 


--> Tại đây đơn vị có thể xem và in phiếu chi, Giấy nộp tiền vào Tài khoản.


* Lưu ý:


+ Khi nộp tiền vào TK tiền gửi tại ngân hàng Kho bạc Anh chị phải chọn Phiếu chi nộp tiền vào NH, KB thì tại đây mới có ô Nộp vào TK cho đơn vị chọn. Khi anh chị làm trong phân hệ này thì : • Trong Sổ quỹ tiền mặt mới thể hiện Số Phiếu chi và trong Sổ chi tiết tiền gửi Ngân hàng Kho bạc mới thể hiện số Giấy báo Có


+ Nếu TK tiền mặt của đơn vị theo dõi theo loại quỹ thì đơn vị Nhấn qua thẻ Thống kê để chọn Loại quỹ


4. Rút tiền mặt từ TK tiền gửi về nhập Quỹ


VD: Ngày 30/03/2011 rút 30.000.000 tiền học phí về chi hoạt động tháng 02/2011


Vào phân hệ Tiền mặt, nhấp phải vào lập phiếu thu chọn phiếu thu rút tiền gửi NH,KB-             Anh, chị điền đầy đủ thông tin vào phần “ thông tin chung”, “chứng từ” và thẻ “ Hạch toán” (như hình vẽ)


Sau đó anh chị kiểm tra thông tin và nhấn Cất
 • Định khoản: Nợ 1111/ Có 1121

 • Nghiệp vụ: Không chọn


-             Tại đây đơn vị in được phiếu thugiấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi, bằng cách click vào hình tam giác nên cạnh biểu tượng máy in, MISA đã thiết lập sẵn một số mẫu phiếu thu và giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi è đơn vị tích chọn chừng từ muốn in.


-             Để đóng chứng từ anh chị nhấn nút Đóng.


* Lưu ý:


+ Khi rút tiền từ TK tiền gửi tại ngân hàng Kho bạc Anh chị phải chọn Phiếu thu rút tiền gửi NH, KB thì tại đây mới có ô Nộp vào TK cho đơn vị chọn. Khi anh chị làm trong phân hệ này thì : • Trong Sổ quỹ tiền mặt mới thể hiện Số Phiếu thu và trong Sổ chi tiết tiền gửi Ngân hàng Kho bạc mới thể hiện số Giấy báo Nợ.


+ Nếu TK tiền mặt của đơn vị theo dõi theo loại quỹ thì đơn vị Nhấn qua thẻ Thống kê để chọn Loại quỹ.


5. Chi tiền mặt từ nguồn phí-lệ phí


VD: Chi trả cước phí bưu chính ngày 02/04/2011 5.000.000 đ.


Vào phân hệ Tiền mặt, nhấp phải vào Lập phiếu chi, chọn phiếu chi.Anh, chị điền đầy đủ thông tin vào phần “ thông tin chung” , “chứng từ” và thẻ “ hạch toán” (như hình vẽ)
 • Định khoản: Nợ 66121/ Có 1111

 • Nguồn: Phí, lệ phí để lại

 • Chương, khoản, mục, tiểu mục: chọn tương ứng

 • Cấp phát: Ghi thu – ghi chi

 • Nghiệp vụ: Ghi thu – Ghi chi


-         Sau đó chuyển qua thẻ Thống kê, chọn hoạt động sự nghiệp là Hoạt động thường xuyên.


Kiểm tra lại các thông tin, sau đó nhấn nút Cất trên thanh công cụ.-     Tại đây có thể xem và in phiếu chi è click chọn biểu tượng hình tam giác màu đen bên cạnh hình máy in, MISA đã thiết lập sẵn một số mẫu phiếu chi è tích chọn vào phiếu chi theo yêu cầu của đơn vị.


-     Để đóng chứng từ anh chị nhấn nút “ Đóng”.


* Lưu ý:  Khi làm phiếu chi cần lưu ‎ý vấn đề sau: • Nguồn chọn: Phí, lệ phí để lại

 • Cấp phát: Ghi thu – Ghi chi

 • Nghiệp vụ: Ghi thu – ghi chi

 • Hoạt động sự nghiệp: Hoạt động thường xuyên


6. Nộp tiền phí, lệ phí vào Ngân sách NN (nộp cho cấp trên hay trích lập các Quỹ khen thưởng, phúc lợi)


VD: Ngày 03/04/2011 tôi nhận được thông báo phải nộp 10.000.000 tiền thu phí trong Quý 1 vào NSNN.


Vào Phân hệ Sổ Cái, tích phải chọn chứng từ nghiệp vụ khác chọn chứng từ nghiệp vụ khác.
Anh chị điền đầy đủ thông tin trong phần thông tin chung, chứng từ và thẻ hạch toán (như hình vẽ)
 • Định khoản: Nợ 5211/ Có 3332

 • Nghiệp vụ: Không chọn


-         Sau đó anh chị nhấn qua thẻ hạch toán và chọn hoạt động sự nghiệp là Hoạt động thường xuyên


Kiểm tra các thông tin sau đó nhấn Cất
* Lưu ý: Phần phí, lệ phí nộp cho cấp trên và phần trích lập quỹ từ nguồn thu phí hạch toán tương tự như phần phí nộp cho NSNN như hướng dẫn phía trên chỉ sửa lại phần hạch toán:


+ Khoản nộp cho cấp trên thì định khoản: Nợ 5211/ Có 342


+ Khoản trích lập Quỹ thì định khoản : Nợ 5211/ Có 431


7. Lập bảng kê chứng từ thanh toán ghi thu - ghi chi


Hiện nay, khi đơn vị ghi thu – ghi chi thì chương trình MISA tự động kết chuyển Nợ 5111/Có 46121. Vậy nếu đơn vị muốn khi ghi thu- ghi chi mà chương trình MSIA tự động kết chuyển Nợ 5211/Có 46121 thì đơn vị phải thiết lập lại tài khoản kết chuyển theo hướng dẫn sau:


7.1 Tài khoản kết chuyển


- Vào Danh mục/ Tài khoản/ Tài khoản kết chuyển- Bên phần Loại Tài khoản kết chuyển Nhấp trái chuột chọn Kết chuyển TT Ghi thu – Ghi chi- Nhấp đôi chuột vào dòng có mã kết chuyển 41, chương trình sẽ hiện bảng Sửa Tài khoản kết chuyển (như hình vẽ).- Ở dòng “Kết chuyển từ” chọn lại tài khoản  5211 ( như hình vẽ)


- Sau đó nhấn Cất.- Anh chị nhấp đôi váo các dòng tiếp theo và sửa tương tự.


Lưu ý:


     Trước khi lập bảng kê chứng từ thanh toán Ghi thu – Ghi chi, anh chị phải sửa lại Tài khoản kết chuyển.


     Chỉ sửa lại tài khoản là 5211 ở phần “Kết chuyển từ “( mặc định chương trình để TK 5111 và 5118), các thông tin khác không được sửa lại.


          7.2 Lập bảng kê chứng từ thanh toán Ghi thu – Ghi chi


- Điều kiện lập bảng kê:


ü  Các chứng từ chi hoạt động phải nằm trong khoảng thời gian lập bảng kê


ü  Trong chứng từ phải có hạch toán Nợ 6612Nguồn: Phí, lệ phí để lại hay Nguồn khác; Nghiệp vụ phải là Ghi thu – Ghi chi.


-  Vào phân hệ Kho bạc, nhấp phải vào Lập bảng kê, Chọn Lập bảng kê chứng từ thanh toán ghi thu ghi chi.- Chọn khoảng thời gian cần lập bảng kê: Anh chị bấm vào hình tam giác màu đen và chọn khoảng thời gian lập bảng kê.


- Điền thông tin Diễn giải


+ Ngày lập :chương trình nhảy trùng với ngày đến (hoặc đơn vị có thể sửa là ngày thực tế lập bảng kê)


+ Ngày hạch toán:nhập cùng ngày với ngày lập


+ Số CT: chương trình sẽ tự động nhảy, tuy nhiên đơn vị có thể sửa lại theo yêu cầu của đơn vị.


- Ở thẻ Bảng kê chương trình sẽ tự động hiển thị các chứng từ phát sinh, khi chúng ta hạch toán các chứng từ phát sinh liên quan đến Nợ 66121, 66122 và Nghiệp vụ:ghi thu ghi chi


- Tích chọn những chứng từ muốn lên bảng kê.


- Nhấn Cất.- Chuyển qua thẻ Thanh toán.


- Tích chọn các chứng từ muốn thanh toán,


-Nhấn nút thanh toán-->Chương trình tự động kết chuyển nguồn từ TK5211 qua TK 46121


- Muốn xem các chứng từ kết chuyển , nhấn qua thẻ Chứng từ kết chuyển để xem.
 • Định khoản: Nợ 5211/ Có 46121

 • Nguồn: Phí, lệ phí để lại

 • Cấp phát: Ghi thu – Ghi chi

 • Nghiệp vụ: Thực chi


* Lưu ý:  • Sau khi nhấn nút “ Thanh toán “ thì những chứng từ ghi thu ghi chi sẽ lên báo cáo tài chính như Báo Cáo Tổng hợp phần 1, phần 2; Báo cáo thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh ( B03-H) ( chỉ tiêu bổ sung nguồn kinh phí ).

 • Khi thu tiền học phí phải chọn Hoạt động sự nghiệp là Hoạt động thường xuyên

 • Khi gửi tiền học phí vào TK tiền gửi tại ngân hàng, kho bạc thì anh chị phải làm trong Phiếu chi nộp tiền vào Ngân hàng, Kho bạc.

 • Khi rút tiền từ TK tiền gửi tại Ngân hàng kho bạc về chi thì phải làm trong Phiếu thu rút tiền gửi Ngân hàng kho bạc.


Khi chi hoạt động từ nguồn thu phí phải chọn Nguồn: Phí, lệ phí; Cấp phát: Ghi thu – Ghi chi; Chương, khoản, mục, tiểu mục tương ứng; Nghiệp vụ: ghi thu ghi chi; hoạt động sự nghiệp là Hoạt động thường xuyên.
 

cathay62s
#2 Đã gửi : 23/12/2013 lúc 07:23:53(UTC)
Danh hiệu: Lính mới

Nhóm: Registered Users, Subscribers
Gia nhập: 23-12-2013(UTC)
Bài viết: 1
Điểm: 3
Đến từ: Viet Nam

Bên mình có nguồn tu khác 5118 và được cấp trên cho giữ lại hêt để chi vào 66121 và quỹ phúc lợi xã hội 431, vậy trong tháng phát sinh nghiệp vụ N111, Co5118 minh có thể kết chyển cho quỹ 431 luôn để chi được không

lvctuong
#3 Đã gửi : 27/12/2013 lúc 02:26:33(UTC)
lvctuong


Danh hiệu: Nhân viên Tư vấn MISA

Nhóm: MISA Members, Moderator, Registered Users, TV HTKH
Gia nhập: 27-05-2010(UTC)
Bài viết: 89
Điểm: 291
Đến từ: Viet Nam

Được cảm ơn: 25 lần trong 19 bài viết

Chào Bạn Cathay62s


Bạn có thể kết chuyển từ TK 5118 sang TK431 và chi luôn trên tài khoản 431 này cũng được


Xin cảm ơn

phamanhtai
#4 Đã gửi : 04/04/2014 lúc 03:19:10(UTC)
Danh hiệu: Lính mới

Nhóm: Registered Users, Subscribers
Gia nhập: 04-04-2014(UTC)
Bài viết: 1
Điểm: 3
Đến từ: Viet Nam

Mình có xem Quy trình thu trên tài khoản 5111, kết chuyển qua tài khoản 521, chi và cuối kỳ ghi thu- ghi chi nhưng hình ảnh bị lỗi mình kg xem được, bạn vui lòng cho mình xin file này qua mail được không? 


Mail: Phamanhtai1980@gmail.com


Thành thật cám ơn.


Nếu không có file bạn vui lòng chỉnh lại cho mình xem được hình nhé.

Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2011, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0,339 giây.
Hướng dẫn mua hàng | Hình thức thanh toán | Chính sách bảo hành | Chính sách bảo mật thông tin
--------------------------------
Website Công ty Cổ phần MISA. Số giấy phép: 48/GP-BC cấp ngày 07/02/2007. 
Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lữ Thành Long - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần MISA
Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng   |  Thỏa Thuận về Dịch Vụ
Copyright © 2013 MISA JSC

Phần mềm kế toán online