20 Tháng Tư 2014
Vui lòng đăng nhập

Thông báo

Icon
Error

Các vấn đề thường gặp trong phân hệ Tiền lương
natuyet
#1 Đã gửi : 28/05/2010 lúc 09:35:13(UTC)

Danh hiệu: Nhân viên MISA

Nhóm: MISA Members, Moderator, Registered Users, TV HTKH
Gia nhập: 28-05-2010(UTC)
Bài viết: 348
Điểm: 1.062
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
1. Tôi không sử dụng phân hệ tiền lương, vậy tôi nhập lương vào MISA như thế nào?

- Vào Soạn thảo/ Hệ thống tài khoản/ Tích đúp TK 3341/ Tích chỉ theo dõi trên sổ tổng hợp.

 - Cuối tháng, khi tập hợp được tiền lương thì vào Sổ cái/ Chứng từ nghiệp vụ khác/ Hạch toán Nợ 642/ Có TK 3341

 - Khi nào trả lương, vào Quản lý Quỹ hoặc Ngân hàng trả lương2. Tôi muốn xem lại các phiếu lương đã tính làm thế nào?


 Nếu xem lại phiếu lương của các tháng:

• Cách 1: Vào Tìm kiếm để tìm kiếm theo điều kiện "Thời gian", Loại chứng từ "Phiếu lương", nên tích vào "Nhóm theo chứng từ" để dễ nhìn\Tìm, nhấn đúp vào phiếu lương cần xem.

• Cách 2: Vào Báo cáo\Tiền lương\Sổ Nhật ký tiền lương\Chọn kỳ báo cáo\Xem\Chuyển chế độ xem\Nhấn đúp vào chứng từ muốn xem lại

         Nếu xem lại phiếu lương của tháng vừa tính lương: Ngoài 2 cách trên thì trong trường hợp này nhấn lại phần Tính lương\Xem chi tiết khi đó hiện các phiếu tính lương, tìm đến chứng từ muốn xem.3. Khi tính lương trên MISA BHXH tính theo tỷ lệ lương cơ bản nhưng đơn vị tôi mức lương cơ bản tính BHXH không vượt quá mức quy định 1 triệu thì làm thế nào?


Vào Hệ thống\Tùy chọn\Tiền lương\Dòng Mức lương tối đa đóng BHXH điền giá trị là 1 triệu/Đồng ý4. BHXH của công ty tính theo lương cơ bản


Vào phân hệ tiền lương\các khoản lương\tìm đến khoản BHXH sửa công thức thành BS*SIE5. Khi tính lương rồi muốn xóa phiếu lương đã tính


Tìm theo câu 2 nhấn nút xóa6. Khi tính lương rồi nhưng vào phần trả lương không thấy nhân viên đó hiện lên?


In báo cáo/Báo cáo tiền lương/Chi tiết công nợ nhân viên của TK 334 hoặc 33417. Nhân Viên nghỉ sinh vẫn phải đóng BHXH thì làm thế nào trên MISA?


Bắt đầu từ tháng nhân viên nghỉ sinh vào phân hệ tiền lương/Các khoản lương tích ngừng theo dõi đối với nhân viên này8.Cách chấm công cho nhân viên trên MISA thế nào?


   Để chấm công cho nhân viên thì phải khai báo lương cơ bản thời gian.

   Khi thực hiện chấm công: Vào phân hệ Tiền lương\Chấm công\Chọn ngày tháng chấm công, Chọn từng nhân viên và thực hiện chấm, Điền số công theo mã khoản lương vào dòng tổng cộng (tính theo đơn vị là giờ công: số ngày làm * 8 giờ) hoặc điền số giờ công vào từng ngày theo lịch chương trình tự cộng. Sau khi chấm xong cho các nhân viên nhấn Cất9.Tài khoản tính lương của DN tôi sử dụng TK 3341 nhưng trên MISA lại đang thiết lập là 334. Vậy tôi sửa lại TK tính lương thế nào?


Bước 1: Vào Nghiệp vụ\Tiền lương\Thiết lập phân bổ tiền lương\Sửa các bút toán thiết lập tính lương từ 334 thành 3341

Bước 2:

                - Nếu đã khai báo nhân viên thì quay lại danh sách nhân viên sửa bên thông tin về lương, nhấn lại tự động sinh các khoản lương (nếu chọn mã lương lâu thì có thể chuyển mã đã chọn về mã khác xong đổi lại mã cần chọn)

                - Nếu chưa khai báo mã nhân viên thì thực hiện khai báo bình thường10.Khi tôi vào trả lương tự động tháng 1 số phải trả tăng gấp đôi gấp 3. Tại sao, tôi phải làm thế nào?


Nguyên nhân: Do đã tính lương của 2, 3 tháng (VD: Đã tính lương tháng 1,2,3...) sau đó mới nhấn trả lương thì phần trả lương sẽ tổng hợp toàn bộ số lương đã tính trong các tháng. Vì vậy, khi tính lương tháng nào phải trả tháng đấy

Khắc phục:

 - Cách 1: Làm 1 phiếu chi trả lương tổng trên Quản lý quỹ.

 - Cách 2: Hệ thống\Ghi sổ\Bỏ ghi sổ theo lô\Tích phân hệ tiền lương, Chọn kỳ kế toán là từ 01/02 trở đi\Nhấn Bỏ ghi sổ\Quay lại trả lương tháng 1. Sau khi trả lương sau vào lại Ghi sổ\bỏ ghi sổ theo lô để ghi sổ theo lô từng tháng và trả lương lần lượt11.Tôi muốn tính lương trên MISA thì phải thực hiện như thế nào?


Khai báo mã: Vào phân hệ tiền lương\Nhân viên\Thêm\Xuất hiện bảng nhân viên mới gồm 3 trang:

• Trang Thông tin chung: Mã nhân viên, Họ tên, Giới tính, phòng ban là những yếu tố bắt buộc khai báo, các thông tin còn lại có thể khai báo cho phù hợp hoặc không;

• Trang Thông tin về lương: Khai bào mã nhóm "EC001-Lương hành chính" hoặc "EC002- Lương bán hàng", mức lương cơ bản, phụ cấp, sau đó nhấn Tự động sinh các khoản lương chương trình tự động list ra các mã khoản lương (Chương trình ngầm định là lương cơ bản cố định, Nếu nhân viên tính theo lương cơ bản thời gian - tức có chấm công thì đổi mã khoản 101 thành mã 102), với các khoản không sử dụng thì bỏ tích hoặc nhấn chuột phải xóa dòng chứng từ.

        Trang Thông tin khác có thể chèn ảnh cá nhân (nếu có)/Đồng ý

• Tính lương: Nhấn Tính lương\Chọn ngày tính và kỳ trả lương (Tháng/năm)\Tích vào nhân viên cần tính hoặc chọn tất\Nhấn Tính lương (dưới cùng)\OK (nếu muốn xem các phiếu lương đã tính nhấn Xem chi tiết). Nếu lương cơ bản thời gian thì phải thực hiện chấm công.

• Trả lương: (Lưu ý: Tính tháng nào trả lương tháng đó) Chọn ngày trả, số chứng từ, tích sinh chugn chứng từ (1 người nhận cho tất cả) hoặc sinh riêng chứng từ (mỗi nhân viên một phiếu chi)\Chọn nhân viên trả lương\Đồng ý12.Tôi không tính lương cho từng CNV trên MISA mà tính lương khoán và chỉ nhập toàn bộ số lương đã tính vào chương trình nhưng khi cất giữ chương trình báo không cất được vì thiếu mã CNV. Vậy tôi phải làm thế nào?


Soạn thảo\Hệ thống TK\Tìm đến TK 334, nhấn sửa\Tích chỉ theo dõi trên sổ tổng hợp\Đồng ý\Sau đó hạch toán và cất giữ được bình thường.13.Tôi đã tính lương cho từng nhân viên trên MISA nhưng khi vào trả lương tự động không hiển thị lên số tiền lương phải trả.


Nguyên nhân:

        1-TK tính lương (334 hoặc 3341) đang tích chỉ theo dõi trên sổ tổng hợp (Kiểm tra: Soạn thảo\Hệ thống TK\Tìm đến 334, nhấn sửa kiểm tra xem TK này có tích chỉ theo dõi trên sổ tổng hợp ko?

        2-Do trên 334 đã có phát sinh Nợ (hoặc số dư Nợ) trong kỳ lớn hơn hoặc bằng số lương phải trả (PS Có) TK 334 (Chi tiết CNV) trong kỳ. (Kiểm tra sổ chi tiết công nợ CNV TK 334 trong năm)

Khắc phục:

        1- Hệ thống\Ghi sổ\Bỏ ghi sổ theo lô, tích phân hệ lương (nếu mới chỉ hạch toán trên phân hệ lương liên quan đến 334), chọn kỳ\Bỏ ghi sổ. Sau đó, Vào hệ thống TK tìm đến 334 bỏ tích Chỉ theo dõi trên sổ tổng hợp\Quay lại ghi sổ theo lô và ghi sổ lại và trả lương. (Nếu không thực hiện được vui lòng liên hệ tư vấn đề được trợ giúp)

        2- Kiểm tra lại việc hạch toán công nợ nhân viên đã đúng chưa. Nếu đúng thì như vậy là hợp lý.14.Tôi tính lương theo hệ số thì khai báo trên MISA thế nào?


Thêm nhóm lương:

• Cách 1: Nghiệp vụ\Tiền lương\Nhóm lương\Thêm\Mã nhóm EC003, Tên là lương hệ số, Phương pháp tính lương tính vào hệ số, chọn hưởng lương cố định hoặc thời gian, Nhấn sang trang Tài khoản\Giá thành, chọn TK thích hợp\Đồng ý.

• Cách 2: Nghiệp vụ\Tiền lương\Nhóm lương, sửa nhóm lương EC001 hoặc EC002, phương pháp tính lương đang chọn là “Thông thường” đổi thành “Hệ số”.

        Hệ thống\Tùy chọn\Tiền lương, Điền mức lương tối thiểu tính theo hệ số

        Khai báo mã nhân viên\điền hệ số lương và hệ số phụ cấp trang thông tin lương.15.Trên MISA đang chấm công theo giờ nhưng tôi muốn chấm công theo ngày thì làm thế nào?


 Thay đổi lại khoản tính lương: Vào phân hệ tiền lương\Các khoản lương\Nhấn sửa khoản lương 102- Lương cơ bản thời gian: Công thức đổi lại là BS/22 (hoặc là số ngày làm việc tối đa trong 1 tháng của công ty có thể là 24 hoặc 26), số công định mức đổi lại là 22 (24,26...). Đồng thời cũng phải sửa lại các khoản lương ngoài giờ, các khoản có tính theo thời gian (đang chia cho 8), Ví dụ: Ngoài giờ - Ngày thường: công thức đang là BS/22/8*1.5 đổi lại thành BS/22/1*1.5 hoặc BS*1.5/22

  Sửa lại khai báo khoản lương đối với nhân viên đã khai báo.16.Khi tính lương cho nhân viên có thuế TN cá nhân khách hàng muốn phần thu nhập chịu thuế không có BHXH và BHYT?


Vào phân hệ Tiền lương\Các khoản lương, tìm các khoản lương mã 201 - BHXH công nhân viên đóng và 202 - BHYT công nhân viên đóng, sửa lại mục "Tính thuế TN" từ "Thường xuyên" thành "Không áp dụng"
1 người cảm ơn natuyet cho bài viết.
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2011, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0,121 giây.
Hướng dẫn mua hàng | Hình thức thanh toán | Chính sách bảo hành | Chính sách bảo mật thông tin
--------------------------------
Website Công ty Cổ phần MISA. Số giấy phép: 48/GP-BC cấp ngày 07/02/2007. 
Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lữ Thành Long - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần MISA
Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng   |  Thỏa Thuận về Dịch Vụ
Copyright © 2013 MISA JSC

Phần mềm kế toán online