Dự thảo Luật Hải quan sửa đổi: Quy rõ trách nhiệm giám sát hàng hóa XNK đối với các bên liên quan

Ngày tạo: 25/06/2013 8:24:06 CH - Số lần đọc: 108
Để bảo đảm sự nguyên trạng của hàng hóa, phương tiện vận tải đang thuộc đối tượng quản lý hải quan, đảm bảo phù hợp với yêu cầu quản lý hải quan hiện đại..., tại các Điều 43, Điều 44, Điều 45 Dự thảo Luật Hải quan sửa đổi đã bổ sung quy định: Trách nhiệm của cơ quan Hải quan; trách nhiệm của người khai hải quan, người chỉ huy hoặc người điều khiển phương tiện vận tải trong giám sát hải quan; trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng trong giám sát hải quan.

Theo quy định tại Điều 4 Luật Hải quan, giám sát hải quan là biện pháp nghiệp vụ của cơ quan Hải quan nhằm đảm bảo nguyên trạng hàng hóa, phương tiện vận tải thuộc đối tượng quản lý của hải quan. Điều 26 Luật Hải quan quy định đối tượng giám sát, thời gian giám sát, phương thức giám sát, trách nhiệm Hải quan, chủ hàng, người điều khiển phương tiện.

Mặt khác, do khối lượng hàng hoá XNK được lưu giữ và ra vào các khu vực cảng, cửa khẩu rất lớn nên với phương thức giám sát như quy định hiện hành khó có thể thực hiện được. Trong khi đó, các DN có liên quan như: DN kinh doanh cảng, kho bãi, DN xếp dỡ… tuy tham gia vào quá trình vận chuyển, lưu giữ, giao nhận hàng hóa XNK nhưng chưa được quy định trách nhiệm giám sát đối với loại hàng hóa này.

Theo quy định tại phụ lục chuyên đề A Công ước KYOTO có quy định trách nhiệm cụ thể đối với người vận chuyển, trách nhiệm của chủ kho lưu giữ hàng hóa XNK.

Theo ban soạn thảo Luật Hải quan sửa đổi, việc đặt ra mục đích giám sát để bảo đảm sự nguyên trạng của hàng hóa, phương tiện vận tải đang thuộc đối tượng quản lý hải quan đảm bảo phù hợp với yêu cầu quản lý hải quan hiện đại. Bên cạnh đó, tham khảo Công ước KYOTO, nên tại khoản 10 Điều 4 và tại Mục 3 Chương II Dự thảo Luật Hải quan sửa đổi đã quy định về giám sát hải quan với nội dung sửa đổi, bổ sung như sau:

Giám sát hải quan là biện pháp theo dõi, quan sát mang tính chủ động của cơ quan hải quan để bảo đảm sự nguyên trạng của hàng hoá hoặc bảo đảm sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc bảo quản, lưu giữ, xếp dỡ, vận chuyển, sử dụng hàng hoá, bảo đảm phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh theo quy định của luật.

Đối tượng giám sát (Điều 41): hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; phương tiện vận tải nội địa chuyên chở hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Phương pháp giám sát (Khoản 1 Điều 42): ngoài các phương thức giám sát như Luật hiện hành; bổ sung phương pháp kiểm tra hồ sơ hải quan, sổ sách, chứng từ liên quan đến hàng hóa, phương tiện vận tải vào, ra các khu vực tập kết, lưu giữ hàng hóa của thương nhân kinh doanh kho bãi, cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu.

Áp dụng phương pháp quản lý rủi ro để cơ quan hải quan quyết định phương thức giám sát phù hợp.

Thời gian giám sát (Khoản 2 Điều 42):

+ Hàng hoá nhập khẩu chịu sự giám sát hải quan từ khi hàng hóa tới địa bàn hoạt động hải quan đến khi được thông quan và đưa ra khỏi địa bàn hoạt động hải quan.

+ Hàng hoá xuất khẩu miễn kiểm tra thực tế chịu sự giám sát hải quan từ khi thông quan đến khi ra khỏi địa bàn hoạt động hải quan. Trường hợp phải kiểm tra thực tế, hàng hóa xuất khẩu chịu sự giám sát hải quan từ khi bắt đầu kiểm tra thực tế đến khi ra khỏi địa bàn hoạt động hải quan.

Bên cạnh đó, tại các Điều 43, Điều 44, Điều 45 Dự thảo Luật Hải quan sửa đổi bổ sung quy định: Trách nhiệm của cơ quan hải quan; trách nhiệm của người khai hải quan, người chỉ huy hoặc người điều khiển phương tiện vận tải trong giám sát hải quan; trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng trong giám sát hải quan.

Góp ý cho nội dung này, Công ty Canon Việt Nam cho rằng, quy định về trach nhiệm của người khai hải quan, người chỉ huy hoặc người điều khiển phương tiện vận tải, trong trường hợp bất khả kháng mà người chỉ huy hoặc người điều khiển phương tiện vận tải không thể đi đúng tuyến đường thì phải được loại trừ trách nhiệm pháp lý.

Còn đại diện của Công ty TNHH tư vấn thuế C&A cho rằng, dự thảo cần quy định rõ địa điểm làm thủ tục hải quan và các khu vực lưu giữ hàng hóa phải được sự thống nhất của cơ quan Hải quan. Và nên chăng, cần bổ sung các quy định các DN, chủ đầu tư phải trang bị điều kiện làm việc tối thiểu để cơ quan Hải quan có thể tiến hành làm việc ngay khi khai trương, kết nối thông tin đến hải quan, trang bị nơi làm việc, những máy móc, cổng thông tin có tính đặc thù hải quan sẽ tự làm.

Tổng công ty Sotrans Group góp ý, cần bổ sung quy định phương thức giám sát đối với một số hàng hóa trong phương thức đóng gói đặc thù, ví dụ như: container flatrack...


Thẻ: phương thức, hải quan, hàng hóa, pháp lý, Kế toán, kiểm toán, phần mềm kế toán miễn phí,

Ý kiến khách hàng đối tác

Bà Lê Lan Phương
Bà Lê Lan Phương
- Kế toán trưởng, Sở TT&TT Cần Thơ
"Từ khi ứng dụng phần mềm kế toán của Công ty Cổ phần MISA, tôi rất hài lòng. Phần mềm đã hỗ trợ người dùng tiết kiệm được thời gian một cách tối đa. "
Tư vấn hỗ trợ khách hàng
1900 8677
contact
T2 - T6: Từ 7h30 - 18h30
T7 - CN: Từ 8h00 - 12h & 13h30 - 17h30