Áp dụng Quy chế giao dịch mới tại Sở GDCK Hà Nội từ 29/7

Ngày tạo: 27/07/2013 7:41:40 CH - Số lần đọc: 74
Ngày 24/7, TGĐ Sở GDCK Hà Nội đã ký Quyết định số 345/QĐ-SGDHN ban hành Quy chế Giao dịch Chứng khoán niêm yết tại SGDCK Hà Nội thay thế Quy chế được ban hành tại Quyết định số 54/QĐ-SGDHN ngày 5/3/2012 và Quyết định số 343/QĐ-SGDHN sửa đổi Quy chế Quản lý thị trường đăng ký giao dịch ban hành kèm theo Quyết định 486/QĐ-SGDHN ngày 9/7/2010 và được sửa đổi bổ sung theo Quyết định 131/QĐ-SGDHN ngày 24/3/2011. Đây là những quy định mới nhằm chuẩn bị cho việc chính thức triển khai hệ thống giao dịch nâng cấp và áp dụng một số quy định mới về giao dịch kể từ ngày 29/7/2013 tại Sở GDCK Hà Nội. 

Bổ sung quy định mới trong giao dịch

Với việc ban hành các quyết định nêu trên, nhiều quy định về lệnh giao dịch, sửa hủy lệnh, cách xác định giá tham chiếu, giao dịch lô lẻ…đã được sửa đổi hoặc ban hành mới. Cụ thể:

Trong Quy chế Giao dịch Chứng khoán niêm yết có một số nội dung sửa đổi đáng lưu ý như: Bổ sung quy định về các lệnh giao dịch mới sẽ được áp dụng gồm: Lệnh thị trường giới hạn (MTL), Lệnh thị trường khớp hoặc hủy (MOK), Lệnh thị trường khớp và hủy (MAK), Lệnh giao dịch tại mức giá đóng cửa (ATC); Bổ sung quy định về việc sửa hủy lệnh thông thường, ngoài sửa giá nhà đầu tư được phép sửa khối lượng của lệnh và không được phép sửa, hủy lệnh trong 5 phút cuối phiên khớp lệnh định kỳ; Thay đổi cách xác định giá tham chiếu, theo đó, giá tham chiếu được tính bằng giá đóng cửa của ngày hôm trước; Bổ sung quy định cho các giao dịch lô lẻ, trong đó quy định giao dịch lô lẻ được thực hiện theo phương thức khớp lệnh liên tục và phương thức thỏa thuận. Các giao dịch lô lẻ chỉ được phép nhập lệnh LO và tuân thủ các quy định về sửa, hủy lệnh LO tương tự như giao dịch lô chẵn…

Liên quan đến giao dịch cổ phiếu quỹ, Quy chế bổ sung nội dung điều chỉnh mức tối đa về khối lượng đặt lệnh hàng ngày đối với giao dịch mua lại/ bán cổ phiếu quỹ từ 5% lên 10% so với tổng số lượng đăng ký theo tài liệu báo cáo của doanh nghiệp gửi UBCKN. Và bổ sung dẫn chiếu tới Thông tư 130/2012/TT-BTC đối với trường hợp doanh nghiệp muốn thay đổi phương án mua lại cổ phiếu/ bán cổ phiếu quỹ.

Trong Quy chế Quản lý thị trường đăng ký giao dịch có bổ sung sửa đổi một số nội dung như: Bổ sung quy định cho các giao dịch lô lẻ, trong đó quy định giao dịch lô lẻ được thực hiện theo phương thức khớp lệnh liên tục và phương thức thỏa thuận; Bổ sung quy định về việc sửa hủy lệnh thông thường, ngoài sửa giá nhà đầu tư được phép sửa khối lượng của lệnh; Trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu mới hoặc ngày đầu tiên giao dịch trở lại của cổ phiếu không có giao dịch trên 25 phiên liên tiếp, Sở không nhận lệnh giao dịch lô lẻ cho đến khi có giá tham chiếu được xác lập từ kết quả của phương thức KLLT.

Kết cấu phiên và thời gian giao dịch trên HNX

Cùng với việc nâng cấp hệ thống giao dịch, kể từ ngày 29/7/2013, Sở GDCK Hà Nội đồng thời kéo dài thời gian giao dịch với các quy định chi tiết về kết cấu phiên và thời gian giao dịch trên HNX, cụ thể như sau:Thẻ: giao dịch, thị trường, phương thức, quy định, Kế toán, kiểm toán, phần mềm kế toán miễn phí,

Ý kiến khách hàng đối tác

Ông Nguyễn Quốc Hải - Phó Chủ tịch CLB các nhà Công thương VN
Ông Nguyễn Quốc Hải - Phó Chủ tịch CLB các nhà Công thương VN
“MISA gây ngạc nhiên cho chúng tôi về một đội ngũ nhân lực đặc biệt trẻ. Điều đó cho thấy tiềm năng tăng trưởng, phát triển của MISA còn rất lớn”
Tư vấn hỗ trợ khách hàng
1900 8677
contact
T2 - T6: Từ 7h30 - 18h30
T7 - CN: Từ 8h00 - 12h & 13h30 - 17h30