Nghị định số 192/2013/NĐ-CP: Xiết chặt kỷ cương chi tiêu công và sử dụng tài sản công

Ngày tạo: 11/12/2013 12:16:57 CH - Số lần đọc: 676
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.

Phạt tiền tối đa đến 200 triệu đồng

Hai hình thức xử phạt chính được quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP bao gồm: cảnh cáo và phạt tiền. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực quản lý, sử dụng TSNN; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức; trong lĩnh vực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức. Với quy định này, mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức đã tăng 2 lần so với các quy định trước đây.

Không được dùng tiền ngân sách để nộp phạt

Để phù hợp với quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và đảm bảo tính răn đe, Nghị định số 192/2013/NĐ-CP quy định tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định này không được sử dụng tiền NSNN hoặc tiền có nguồn gốc từ NSNN để nộp phạt và khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm của mình gây ra. Trường hợp xử phạt tổ chức thì sau khi chấp hành quyết định xử phạt, tổ chức bị xử phạt xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm để xác định trách nhiệm pháp lý, bao gồm cả việc nộp lại khoản tiền phạt và khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm của mình gây ra tương ứng với mức độ vi phạm của cá nhân đó.

Vi phạm tiêu chuẩn, định mức sử dụng TSNN đều bị xử phạt

Nghị định quy định sẽ phạt tiền đối với tổ chức có hành vi mua sắm tài sản, thuê tài sản, bố trí, sử dụng TSNN vượt tiêu chuẩn, định mức theo các mức phạt sau: (i) từ 1 - 5 triệu đồng trong trường hợp tài sản có giá trị vượt dưới 50 triệu đồng/01 đơn vị tài sản; (ii) từ 5 - 10 triệu đồng trong trường hợp tài sản có giá trị vượt từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng/01 đơn vị tài sản; (iii) từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng trong trường hợp mua sắm tài sản có giá trị vượt từ 100 triệu đồng/01 đơn vị tài sản trở lên. Ngoài ra, tổ chức vi phạm còn buộc phải nộp lại số tiền tương ứng với giá trị tài sản mua sắm, thuê, bố trí, sử dụng vượt tiêu chuẩn, định mức.

Tự ý sử dụng tài sản nhà nước vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết sẽ bị phạt đến 20 triệu đồng

Nghị định quy định tổ chức có hành vi sử dụng TSNN vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết khi chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền sẽ bị phạt tiền theo các mức phạt là: (i) từ 1 - 5 triệu đồng trong trường hợp sử dụng tài sản có giá trị dưới 100 triệu đồng; (ii) từ 5 - 10 triệu đồng trong trường hợp sử dụng tài sản là xe ô tô; tài sản có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên; (iii) từ 15 - 20 triệu đồng trong trường hợp sử dụng tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. Không những thế, tổ chức vi phạm còn buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của tài sản đã bị thay đổi do hành vi vi phạm gây ra; trường hợp không khôi phục lại được tình trạng ban đầu của tài sản thì phải trả lại bằng tiền hoặc tài sản có công năng sử dụng tương đương với tài sản ban đầu; đồng thời buộc phải nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được do thực hiện hành vi này.

Đầu tư xây dựng các dự án sử dụng NSNN, tiền, TSNN gây lãng phí sẽ bị phạt tới mức tối đa

Nghị định quy định phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với hành vi gây lãng phí về quản lý trong việc lập, thẩm định dự án đầu tư; từ 10 - 20 triệu đồng đối với hành vi gây lãng phí về quản lý trong khảo sát, thiết kế xây dựng công trình; từ 20 - 30 triệu đồng đối với hành vi gây lãng phí về quản lý trong lựa chọn nhà thầu, tổ chức tư vấn giám sát thực hiện dự án đầu tư; từ 30 - 40 triệu đồng đối với hành vi gây lãng phí về quản lý trong tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công lễ khánh thành công trình xây dựng; từ 30 - 50 triệu đồng đối với hành vi gây lãng phí trong cấp phát, thanh toán và quyết toán vốn cho dự án đầu tư; từ 70 - 100 triệu đồng đối với hành vi gây lãng phí trong thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng công trình không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Các mức phạt tiền nêu trên là áp dụng với cá nhân vi phạm. Nếu tổ chức vi phạm thì mức phạt sẽ gấp đôi.

Gây thiệt hại hàng dự trữ quốc gia đều bị xử phạt nghiêm

Nghị định quy định nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực dự trữ quốc gia sẽ bị xử phạt; đặc biệt đối với các hành vi gây thiệt hại đối với hàng dự trữ quốc gia hoặc cơ sở vật chất - kỹ thuật sẽ bị xử phạt nghiêm, tương ứng với mức độ thiệt hại. Ví dụ, hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc yêu cầu kỹ thuật bảo quản tạm thời về bảo quản hàng dự trữ quốc gia do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; không chấp hành đúng quy định về thời hạn bảo quản hàng dự trữ quốc gia; bảo quản hàng dự trữ quốc gia không đúng địa điểm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300 - 500 nghìn đồng trong trường hợp không gây thiệt hại. Tuy nhiên, nếu gây ra thiệt hại thì mức phạt tiền sẽ lập tức tăng lên với mức tối đa từ 40 - 50 triệu đồng (đối với cá nhân vi phạm) và gấp đôi số đó nếu đối tượng vi phạm là tổ chức.

Xử phạt 13 nhóm hành vi liên quan đến kiểm soát chi NSNN qua KBNN

Lĩnh vực KBNN lần đầu tiên áp dụng chế tài xử phạt vi phạm hành chính, bao gồm 13 nhóm hành vi như: lập hồ sơ, chứng từ gửi KBNN để chi các khoản chi thường xuyên của NSNN sai so với dự toán được cấp có thẩm quyền giao; lập hồ sơ, chứng từ gửi KBNN để chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư cho các khối lượng công việc, hạng mục công trình, công trình không có trong dự toán hoặc sai so với dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong các trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện hoặc các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng; lập hồ sơ, chứng từ gửi KBNN để chi NSNN cho khối lượng công việc chưa thực hiện hoặc thanh toán vượt giá trị hợp đồng; lập hồ sơ, chứng từ gửi KBNN để chi NSNN sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định; lập hồ sơ, chứng từ giả mạo gửi KBNN để thanh toán, chi trả các khoản chi thường xuyên hoặc chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên của NSNN và các khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản hoặc chi sự nghiệp có tính chất đầu tư của NSNN; lập hồ sơ, chứng từ đề nghị KBNN chuyển tiền thanh toán không đúng tên hoặc tài khoản đơn vị thụ hưởng đã được ghi trong hợp đồng hoặc phụ lục điều chỉnh hợp đồng giữa đơn vị dự toán hoặc chủ đầu tư với nhà cung cấp hàng hoá, dịch vụ….

Với các quy định nêu trên, kỷ cương, kỷ luật trong chi tiêu ngân sách và sử dụng tài sản công sẽ được tăng cường, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí./.


Thẻ: Chính phủ, nghị định 192/2013/NĐ-CP, vi phạm hành chính, quản lý, chống lãng phí, kế toán, kiểm toán, phần mềm kế toán miễn phí.

Ý kiến khách hàng đối tác

Bà Hà Thị Ngọc Hà
Bà Hà Thị Ngọc Hà
Phó vụ trưởng, Vụ chế độ kế toán và kiểm toán – Bộ Tài chính
“Các phần mềm kế toán MISA không những cập nhật kịp các chế độ, quy định mới của Bộ Tài chính mà còn giải quyết được các yêu cầu thực tế phát sinh của doanh nghiệp, như đáp ứng hệ thống báo cáo quản trị, thường xuyên cập nhật các tính năng mới... Điểm đặc biệt, MISA biết lắng nghe những phản ánh thực tế của các đơn vị sử dụng phần mềm, ghi nhận và điều chỉnh kịp thời trong phần mềm.”
Tư vấn hỗ trợ khách hàng
1900 8677
contact
T2 - T6: Từ 7h30 - 18h30
T7 - CN: Từ 8h00 - 12h & 13h30 - 17h30