Giải pháp quản lý Công cụ dụng cụ của doanh nghiệp

Ngày tạo: 03/02/2015 9:24:46 SA - Số lần đọc: 7727
Phân hệ Công cụ dụng cụ (CCDC) trên MISA SME.NET giúp doanh nghiệp quản lý, theo dõi CCDC chi tiết đến từng bộ phận sử dụng và thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ hạch toán kế toán CCDC phát sinh tại doanh nghiệp như: Ghi tăng, Ghi giảm, Điều chuyển, Điều chỉnh, Phân bổ, Kiểm kê. Đặc biệt, phần mềm cho phép phân bổ chi phí một lần hoặc nhiều lần theo từng đối tượng tập hợp chi phí để tính giá thành


Mô hình tổng quan quy trình nghiệp vụ quản lý CCDC trên MISA SME.NET

Phân hệ CCDC trên MISA SME.NET giúp gì cho doanh nghiệp?

1. Cho phép kế toán quản lý danh sách các CCDC được đưa vào sử dụng tại các phòng ban: CCDC nào mới được ghi tăng trong kỳ, mới được ghi giảm trong kỳ, chưa được phân bổ hết, đã phân bổ xong hoặc CCDC nào có sự điều chỉnh trong kỳ.  


Kế toán có thể xem được danh sách CCDC theo từng loại hoặc xem CCDC theo từng đơn vị sử dụng, dễ dàng lọc tìm CCDC theo nhiều tiêu chí, tham chiếu lại các chứng từ phát sinh liên quan đến CCDC,…

2. Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ hạch toán kế toán: Ghi tăng CCDC, ghi giảm, điều chuyển, phân bổ, Kiểm kê CCDC theo từng phòng ban.


Cho phép ghi tăng hàng hoạt CCDC do ghi giảm từ TSCĐ chuyển sang, nhân bản để thêm nhanh, thiết lập sẵn tỷ lệ phân bổ CCDC cho từng bộ phận sử dụng.

3. Cho phép phân bổ chi phí một lần hoặc nhiều lần cho từng CCDC theo từng đối tượng tập hợp chi phí để tính giá thành.


Tự động phân bổ chi phí cho từng đơn vị theo tỷ lệ đã thiết lập sẵn, tự động định khoản

4. Cho phép kế toán dễ dàng điều chuyển CCDC từ phòng ban này sang phòng ban khác, điều chỉnh số lượng khi phát hiện mất mát, hư hỏng.


Cho phép điều chỉnh giá trị, thời gian phân bổ, tự thiết lập mẫu chứng từ đặc thù đưa vào phần mềm để in

5. Định kì, kế toán in được danh sách CCDC để đối chiếu với cán bộ quản lý CCDC và kiểm đếm trong thực tế nhằm phát hiện chênh lệch. Nếu phát hiện CCDC mất mát hoặc hư hỏng, Kế toán có thể thực hiện việc xử lý chênh lệch bằng cách lập chứng từ ghi giảm ngay trên biên bản kiểm kê. 


Tự động hạch toán trên chứng từ xử lý, sau khi xử lý chênh lệch xong phần mềm tự động tích vào ô “ Đã xử lý kiến nghị” trên biên bản kiểm kê.

6. Cung cấp Sổ theo dõi CCDC để khách hàng xem và in theo mẫu quy định


Cho phép tự thiết lập mẫu báo cáo và lưu lạu để sử dụng lần sau, xuất khẩu báo cáo theo nhiều định dạng file (doc, pdf, xls), truy xuất ngược về chứng từ gốc khi xem sổ sách, báo cáo,...


Thẻ: MISA SME, phần mềm kế toán doanh nghiệp, công cụ dụng cụ, cách tính giá thành

Ý kiến khách hàng đối tác

Tiến sỹ Nguyễn Vinh Hiển
Tiến sỹ Nguyễn Vinh Hiển
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nhiều năm qua, MISA được biết đến là đơn vị có vị thế trong lĩnh vực công nghệ thông tin, có nhiều giải pháp đã được các cơ quan, ban ngành ghi nhận và đưa vào triển khai. Với bản lĩnh và sự tiên phong mà các bạn giữ vững được trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, các sản phẩm, giải pháp của MISA đã góp phần vào việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý, hoạt động dạy học và nghiên cứu khoa học trong các nhà trường.
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN