Phim giới thiệu phần mềm kế toán Doanh nghiệp MISA SME.NET

Ngày tạo: 13/08/2014 3:37:00 CH - Số lần đọc: 100027


Thẻ: Phim demo sme.net, phim demo phần mềm kế toán doanh nghiệp, phần mềm kế toán doanh nghiệp, phim hướng dẫn kế toán, phim nghiệp vụ kế toán

Ý kiến khách hàng đối tác

Thầy Nguyễn Trần Vỵ
Thầy Nguyễn Trần Vỵ
Hiệu trưởng - trường Thăng Long Kidsmart
"Tôi có may mắn được làm quản lý cả trường công lập và trường dân lập và cũng có cơ hội tiếp cận nhiều phần mềm quản lý thiết bị.... Tuy nhiên, phần mềm QLTH.VN có nhiều tiện ích hơn. Phần mềm giúp quản lý thiết bị dạy học theo từng đầu mục, cập nhật, đánh giá sau mỗi thời gian hoạt động... Nói chung, phần mềm QLTH.VN hợp lý đối với quản lý các thiết bị dạy học cũng như việc sử dụng thiết bị dạy học hiện nay của giáo viên và nhà trường"