MISA SME.NET 2015 - Đáp ứng tốt nghiệp vụ kế toán mua hàng nhập khẩu

Ngày tạo: 05/11/2014 9:40:00 SA - Số lần đọc: 239

Phim này giới thiệu cho quý vị biết về khả năng đáp ứng nghiệp vụ kế toán mua hàng nhập khẩu nhập kho hoặc xuất sư dụng ngay trên phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET 2015

Mua hàng nhập khẩu nhập kho


Mua hàng nhập khẩu không qua kho


Để xem phim giới thiệu các nghiệp vụ đặc thù khác trên phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET 2015 vui lòng bấm vào đây.


Thẻ: Kế toán mua hàng nhập khẩu, phần mềm kế toán doanh nghiệp

Ý kiến khách hàng đối tác

Ông Hồ Thanh Tùng
Ông Hồ Thanh Tùng
Trưởng phòng - Tư pháp TX Vĩnh Châu, Sóc Trăng
"Tôi đánh giá cao phần mềm HOTICH.VN có thể tự động tổng hợp báo cáo. Hơn nữa HOTICH.VN sẽ giúp huyện xây dựng được cơ sở dữ liệu điện tử về dân cư, rất cần thiết cho công tác quản lý của Phòng Tư pháp."
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN