Thông tư số 53/2016/TT-BTC về Hướng dẫn, bổ sung một số điều của TT 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

Ngày tạo: 28/03/2016 9:18:47 SA - Số lần đọc: 7705
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 53/2016/TT-BTC bổ sung hướng dẫn một số nghiệp vụ liên quan đến hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.Trước thực tế một số doanh nghiệp có phát sinh nhiều giao dịch liên quan đến tỷ giá hối đoái cho rằng việc thực hiện hạch toán tỷ giá theo hướng dẫn tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính là tương đối phức tạp, tốn nhiều thời gian cho công tác kế toán tại doanh nghiệp nhưng hiệu quả mang lại chưa tương xứng với chi phí tổ chức công tác kế toán tại đơn vị.

Nhận thấy ý kiến trên là phù hợp với thực tế tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp và nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp trong thực hiện hạch toán chênh lệch tỷ giá, góp phần hạn chế chi phí phát sinh khi triển khai hướng dẫn hạch toán chênh lệch tỷ giá theo hướng dẫn tại Thông tư 200/2014/TT-BTC đúng với tin thần chung của Bộ Tài chính.

Ngày 21/03/2016, Bộ Tài chính vừa ký ban hành Thông tư số 53/2016/TT-BTC bổ sung hướng dẫn một số nghiệp vụ liên quan đến hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.Theo đó, Doanh nghiệp được phép lựa chọn hoặc vẫn áp dụng hạch toán chênh lệch tỷ giá theo hướng dẫn tại Thông tư 200/2014/TT-BTC hoặc hạch toán chênh lệch tỷ giá theo hướng dẫn tại Thông tư 53/2016/TT-BTC.Thẻ: Thông tư số 53/2016/TT-BTC, Thông tư 200/2014/TT-BTC, Thông tư 53/2016/TT-BTC, chênh lệch tỷ giá hối đoái, Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

Ý kiến khách hàng đối tác

Tiến sỹ Nguyễn Vinh Hiển
Tiến sỹ Nguyễn Vinh Hiển
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nhiều năm qua, MISA được biết đến là đơn vị có vị thế trong lĩnh vực công nghệ thông tin, có nhiều giải pháp đã được các cơ quan, ban ngành ghi nhận và đưa vào triển khai. Với bản lĩnh và sự tiên phong mà các bạn giữ vững được trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, các sản phẩm, giải pháp của MISA đã góp phần vào việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý, hoạt động dạy học và nghiên cứu khoa học trong các nhà trường.
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN