Phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng tốt các nghiệp vụ kế toán của doanh nghiệp thuộc lĩnh vực vận tải

Ngày tạo: 15/07/2015 1:57:00 CH - Số lần đọc: 4800
Phim này giới thiệu cho quý vị biết đươc phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET đáp ứng được các nghiệp vụ đặc thù của các doanh nghiêp thuộc lĩnh vực trên, như: thống kê các khoản chi phí phát sinh, tính giá thành dịch vụ vận chuyển, quản lý doanh thu, chi phí và xác định lãi/lỗ theo từng đơn hàng, hợp đồng, đầu phương tiện, quản lý công nợ, tình hình xuất NVL phục vụ công tác bảo trì bảo dưỡng từng đầu phương tiện …


1. Tính giá thành dịch vụ vận chuyển theo từng đầu phương tiện, hợp đồng vận chuyển, theo từng tuyến


Trong kỳ, khi phát sinh các khoản chi phí như xăng, dầu, phí cầu đường, chi phí bảo trì, chi phí trả cho tài xế thì phần mềm sẽ tự động hạch toán từng hợp đồng vận chuyển, từng phương tiện vận chuyển

kế toán doanh nghiệp vận tải

kế toán doanh nghiệp vận tải 
Đối với các khoản chi phí dùng chung như chi phí khấu hao phương tiện vận chuyển => Phần mềm kế toán MISA SME.NET sẽ tự động phân bổ chi phí chung cho từng hợp đồng, phương tiện theo nhiều tiêu chí như: nhân công trực tiếp, chi phí NVL trực tiếp, chi phí trực tiếp dựa trên doanh thu phù hợp với nhu cầu của từng doanh nghiệp.

kế toán doanh nghiệp vận tải

Tự động tính giá thành từng hợp đồng, từng phương tiện vận chuyển để ghi nhận giá vốn dịch vụ

kế toán doanh nghiệp vận tải

2. Theo dõi tình hình xuất kho vật tư, phụ tùng theo từng phương tiện


  • Tổng hợp tồn kho theo hợp đồng: quản lý tình hình xuất kho vật tư, phụ tùng cho từng phương tiện
kế toán doanh nghiệp vận tải 
  • Quản lý tổn kho: Quản lý tình hình trong kho còn bao nhiêu vật tư, linh kiện để chuẩn bị mua hàng nếu các phụ tùng sắp hết
kế toán doanh nghiệp vận tải 

3. Tổng hợp bán hàng theo từng lái xe phụ xe


kế toán doanh nghiệp vận tải

4. Xác định lãi/ lỗ dịch vụ vận chuyển theo từng hợp đồng, từng phương tiện vận chuyển


kế toán doanh nghiệp vận tải

5. Quản lý công nợ tạm ứng theo từng lái xe


kế toán doanh nghiệp vận tải

6. Thống kê các khoản chi phí theo từng khoản mục chi phí 


kế toán doanh nghiệp vận tải

7.  Cung cấp các biểu đồ phân tích chi phí


kế toán doanh nghiệp vận tải
Để xem phim giới thiệu các lĩnh vực khác trên phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET vui lòng bấm vào đây.
dùng thử phần mềm


Thẻ: Phần mềm kế toán cho vận tải, kế toán vẫn tải, kế toán đáp ứng lĩnh vực vận tải

Ý kiến khách hàng đối tác

Bà Vũ Thị Mai
Bà Vũ Thị Mai
Thứ trưởng Bộ Tài chính
“Trong năm qua MISA đã vẫn duy trì hỗ trợ các doanh nghiệp tự in hóa đơn trong giai đoạn đầu triển khai Nghị định 51/2010/NĐ-CP. Tôi cũng rất ấn tượng về đội ngũ lãnh đạo, quản lý của MISA, rất trẻ về tuổi đời, năng động, sáng tạo, họ không những phải giỏi về công nghệ mà còn phải rất rành chuyên môn, nghiệp vụ về Kế toán, Tài chính.”
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN