Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp sản xuất

Ngày tạo: 14/12/2016 11:33:11 SA - Số lần đọc: 7341
Đáp ứng tốt các nghiệp vụ của doanh nghiệp sản xuất, phần mềm kế toán MISA SME.NET đang trở thành phần mềm kế toán phù hợp với mọi doanh nghiệp sản xuất hiện nay tại Việt Nam.

Phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET đáp ứng được các nghiệp vụ đặc thù của các doanh nghiêp thuộc lĩnh vực trên, như: Quản lý chi phí theo từng đối tượng tập hợp chi phí, từng khoản mục chi; Tính giá thành theo nhiều phương pháp: Giản đơn, hệ số/tỷ lệ, định mức – Theo từng đơn hàng, hợp đồng; Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo nhiều phương pháp: Theo định mức, theo chi phí NVL trực tiếp, hay theo sản phẩm hoàn thành tương đương; Theo dõi tình hình sản xuất theo từng đơn hàng, từng lệnh sản xuất; Quản lý dịnh mức nguyên vật liệu và tình hình xuất kho nguyên vật liệu theo từng lệnh sản xuất,…


1. Quản lý chi phí theo từng đối tượng tập hợp chi phí, từng khoản mục chi phí


phần mềm kế toán

2. Tính giá thành theo nhiều phương pháp: giản đơn, hệ số/tỷ lệ, định mức - Theo từng đơn hàng, hợp đồng


phần mềm kế toán

3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo nhiều phương pháp: Theo định mức, theo CP NVLTT, hay theo SP hoàn thành tương đương


phần mềm kế toán

4. Theo dõi tình hình sản xuất theo từng đơn hàng, từng lệnh sản xuất 


phần mềm kế toán

5. Quản lý định mức nguyên vật liệu và tình hình xuất kho nguyên vật liệu theo từng lệnh sản xuất


phần mềm kế toán

Để xem phim giới thiệu các lĩnh vực khác trên phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET vui lòng bấm vào đây.
dùng thử phần mềmThẻ: Phần mềm kế toán lĩnh vực sản xuất

Ý kiến khách hàng đối tác

Bà Lê Lan Phương
Bà Lê Lan Phương
- Kế toán trưởng, Sở TT&TT Cần Thơ
"Từ khi ứng dụng phần mềm kế toán của Công ty Cổ phần MISA, tôi rất hài lòng. Phần mềm đã hỗ trợ người dùng tiết kiệm được thời gian một cách tối đa. "
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN