Đáp ứng nghiệp vụ quản lý trang thiết bị dạy học và phòng học chức năng tại các trường

Ngày tạo: 09/06/2017 2:16:55 CH - Số lần đọc: 936
Lập đề nghị mua sắm bổ sung trang thiết bị để gửi cho PGD, SGD
 • Lập đề nghị mua sắm trang thiết bị gửi trực tuyến lên PGD, SGD
 • Theo dõi trạng thái phê duyệt ngay lập tức khi PGD, SGD duyệt

Quản lý danh sách thiết bị
 • Theo dõi danh sách thiết bị theo loại, môn học, phòng học chức năng, số lượng hiện có, số lượng mất, hỏng, còn dùng được, đang cho mượn và tình trạng của từng thiết bị.


Theo dõi lịch sử biến động của thiết bị, lịch sử mượn trả thiết bị.Theo dõi tình hình tăng thiết bị
 • Ghi tăng thiết bị theo từng năm học và nguồn kinh phí mua sắm thiết bị dạy học.
 • Lập chứng từ ghi tăng cho một hay nhiều thiết bị cùng lúc.
 • Xem Sổ theo dõi việc tăng thiết bị theo từng tháng, quý, năm hoặc theo năm học.


Theo dõi tình hình giảm thiết bị
 • Lập chứng từ ghi giảm thiết bị từ các chứng từ hỏng, mất.
 • Theo dõi tình hình ghi giảm thiết bị theo từng lý do cụ thể.
 • Xem Sổ theo dõi việc giảm thiết bị theo tháng, quý, năm hoặc theo năm học.


Đáp ứng nghiệp vụ kiểm kê thiết bị
 • Lập danh sách thiết bị cần kiểm kê theo từng bộ môn hoặc từng kho trước khi thực hiện kiểm kê.

 • Lập biên bản kiểm kê, ghi nhận kết quả và lưu trữ lịch sử kiểm kê theo từng lần kiểm kê hoặc từng năm học.
Theo dõi tình hình hỏng, mất thiết bị
 • Lập phiếu báo hỏng, mất cho một hay nhiều thiết bị cùng lúc.
 • Cho phép lập phiếu báo hỏng, mất thiết bị ngay khi cho mượn hoặc sau khi kiểm kê thiết bị nếu phát hiện thiết bị đó bị hỏng, mất. 


Thực hiện nghiệp vụ thanh lý thiết bị 
 • Lập và in Biên bản thanh lý thiết bị từ các chứng từ thiết bị báo hỏng.
 • Xem Sổ theo dõi việc thanh lý thiết bị theo tháng, quý, năm hoặc theo năm học.

Theo dõi tình hình thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị
 • Lập phiếu đề xuất sửa chữa thiết bị hỏng trình Hiệu trưởng phê duyệt.
 • Theo dõi những thiết bị hỏng đã sửa chữa hay chưa.
 • Theo dõi thông tin về tình trạng hỏng, chi phí sửa chữa, thời hạn sửa chữa xong.
 • Theo dõi lịch bảo dưỡng và tình hình thực hiện việc bảo dưỡng cho từng thiết bị.
 • Xem Sổ theo dõi việc sửa chữa thiết bị theo tháng, quý, năm hoặc theo năm học.


Theo dõi tình hình mượn, trả thiết bị dạy học
 • Lập phiếu mượn, trả một hoặc nhiều thiết bị cùng lúc.
 • Lập nhanh phiếu mượn, trả thiết bị theo bài học hoặc sao chép những phiếu mượn trả thiết bị đã lập trước đó.
 • Thống kê những thiết bị mượn quá hạn chưa trả, thống kê tình hình mượn thiết bị theo từng môn học.
 • Quản lý tình hình mượn thiết bị theo từng môn học, từng giáo viên và tự động đánh giá tỷ lệ mượn thiết bị có hoàn thành so với số tiết quy định.
 • Giáo viên có thể lập phiếu mượn trả thiết bị tức thời trên mobile


Quản lý lịch sử dụng các phòng học chức năng
 • Đăng ký lịch sử dụng các phòng học chức năng cùng các thiết bị cần sử dụng.
 • Theo dõi lịch sử dụng phòng học chức năng theo từng tiết học, môn học, giáo viên, lớp.
 • Xem Sổ nhật ký mượn trả phòng học bộ môn, phòng học chức năng.

 • Nhập khẩu lịch sử dụng phòng học chức năng từ file excel và phần mềm.


Sổ sách, báo cáo
 • Đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị và các phòng học chức năng, thống kê số lượng thiết bị, thống kê biến động thiết bị, thống kê tình hình mượn trả theo môn học, theo giáo viên, thống kê số lượng thiết bị đạt chuẩn, không đạt chuẩn, tự làm,... thông qua hệ thống các báo cáo thống kê, sổ quản trị:
 • Thống kê danh sách thiết bị theo môn học, theo loại thiết bị, theo phòng học chức năng, thiết bị trường tự làm, theo tiết trên lớp và các tiết thực hành
 • Thống kế được tiêu hao thiết bị và hóa chất hết hạn 
 • Thống kê tình hình biến động thiết bị ( tăng, giảm, thanh lý, hỏng, mất)
 • Thống kê phòng học chức năng đạt chuẩn, không đạt chuẩn.
 • Thống kê tình hình mượn trả thiết bị theo môn học, theo giáo viên, và mượn trả quá hạn.
 • Thống kê được tình hình mượn trả phòng học chức năng 
 • Thống kê được chi phí mua sắm thiết bị của toàn trường 
 • Sổ thiết bị giáo dục
 • Sổ theo dõi sử dụng thiết bị giáo dục
 • Sổ nhật ký sử dụng phòng bộ môn
 • Sổ theo dõi việc sửa chữa thiết bị
 • Sổ theo dõi việc sử dụng thiết bị giáo dụcThẻ:

Ý kiến khách hàng đối tác

Anh Trương Hữu Tỉnh
Anh Trương Hữu Tỉnh
Trưởng phòng Dự án phát triển - Tổ hợp giáo dục TOPICA
Sau một thời gian đưa phần mềm Quản trị nguồn Nhân lực MISA HRM.NET 2012 vào sử dụng, các cán bộ nhân sự tại Tổ hợp giáo dục TOPICA có thêm nhiều trải nghiệm thú vị, công việc được giảm tải và yên tâm hơn với những kết quả từ phần mềm. Đặc biệt, việc MISA HRM.NET 2012 có khả năng làm việc online giúp các chi nhánh của TOPICA không còn lo ngại về khoảng cách bởi toàn bộ dữ liệu đã được sử dụng chung và thống nhất.
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN