Đáp ứng nghiệp vụ quản lý thư viện tại các trường

Ngày tạo: 17/06/2017 10:02:03 SA - Số lần đọc: 2841

QLTH.VN - Quản lý thư viện giúp Thủ thư thực hiện các nghiệp vụ: Quản lý biên mục, danh mục ấn phẩm (sách, báo, tạp chí), quản lý bạn đọc, lưu thông và thống kê, báo cáo. Quản lý Thư viện tuân thủ đúng các tiêu chuẩn thư viện phổ biến nhất hiện nay: tiêu chuẩn Thư viện Quốc gia Việt Nam và tiêu chuẩn ISBD, AACR2, ISBN, DDC 21.Quản lý tài liệu, danh mục ấn phẩm và biên mục tài liệu:
Đáp ứng các nghiệp vụ: Nhập tài liệu, xuất tài liệu, kiểm kê tài liệu, đăng ký và biên mục tài liệu. • Mô tả tài liệu theo các tiêu chuẩn quy định phổ biến hiện nay: mô tả tài liệu theo tiêu chuẩn ISBD, AACR2, và tiêu chuẩn Việt Nam.
 • Phân loại tài liệu theo cả khung phân loại DDC 21 và thư viện quốc gia
 • Cung cấp tiện ích lấy biên mục từ danh mục biên mục của các NXB
 • Khi nhập tài liệu chương trình tự động sinh số đăng ký cá biệt (ĐKCB) theo quy tắc mà người sử dụng (NSD) thiết lập sẵn, và NSD có thể tự sửa lại Số DKCB theo mong muốn.
 • Khi nhập sách vào thư viện cung cấp tiện ích gợi ý nhan đề sách cần nhập, hoặc lấy các thông tin sách cần nhập theo mã ISBN giúp lập phiếu nhập sách nhanh chóng thuận tiện.
 • Cho phép chọn nhanh sách cần xuất từ danh sách sách rách nát lạc hậu, nhập nhanh theo số đăng ký cá biệt giúp lập phiếu xuất sách nhanh chóng thuận tiện hơn.
 • Ứng dụng mã vạch trong công tác kiểm kê.
 • Cho phép in danh sách tài liệu còn trong thư viện để phục vụ kiểm kê, cung cấp tiện ích ghi chép lại kết quả kiểm kê nhanh hơn và tiện ích lập nhanh phiếu xuất xuất kho cho các sách lạc hậu cũ hỏng rách nát sau khi kiểm kê.
 • Quản lý báo tạp chí đơn giản thuận tiện: có thể chọn nhập số báo theo tuần hoặc theo tháng.
 • Hỗ trợ tùy biến các mẫu phích, nhãn theo nhu cầu.

Quản lý lưu thông
Đáp ứng các nghiệp vụ quản lý mượn trả tài liệu và tra cứu, tìm kiếm tài liệu • Hỗ trợ tìm kiếm tài liệu đa dạng, nhanh chóng, chính xác kịp thời thông qua internet.
 • Ứng dụng mã vạch trong công tác mượn, trả tài liệu
Quản lý bạn đọc
Đáp ứng các nghiệp vụ quản lý danh sách bạn đọc, cấp thẻ thư viện và thu hồi thẻ thư viện.


 • Tư động lấy danh sách Bạn đọc dựa trên danh sách HS-GV từ hệ thống QLTH.VN
 • Ứng dụng mã vạch trong công tác quản lý thẻ bạn đọc, quản lý thông tin mượn sách, trả sách của bạn đọc.
Cổng thông tin dành cho bạn đọc:

 • Hỗ trợ tìm kiếm tài liệu đa dạng, nhanh chóng, chính xác kịp thời thông qua internet.
 • Đáp ứng các nghiệp vụ đăng ký làm thẻ thư viện, đề nghị mua tài liệu, yêu cầu mượn tài liệu.
 • Hỗ trợ bạn đọc theo dõi quá trình mượn trả tài liệu.

Báo cáo thống kê: đáp ứng đầy đủ các mẫu Sổ sách, báo cáo thống kê theo chuẩn Thư Viện
 • Sổ đăng ký tổng quát
 • Sổ đăng ký cá biệt
 • Sổ đăng ký sách giáo khoa
 • Sổ đăng ký báo, tạp chí
 • Sổ mượn trả
 • Sổ Nhật ký thư việnThẻ:

Ý kiến khách hàng đối tác

Bà Lê Thị Phượng Vĩ
Bà Lê Thị Phượng Vĩ
Cán bộ tư pháp - phường Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng
"Tôi rất thích giao diện của phần mềm HOTICH.VN, vừa đẹp vừa có sẵn các nút bấm rất trực quan theo từng nghiệp vụ. Không những thế lại rất dễ sử dụng"
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN