Phân hệ mua hàng và công nợ phải trả trên phần mềm MISA SME.NET 2017

Ngày tạo: 19/06/2018 9:50:00 SA - Số lần đọc: 8901
Phân hệ mua hàng và công nợ phải trả sẽ theo dõi toàn bộ tình hình nhập mua hàng, phân tích hàng nhập mua theo số lượng và giá trị. Đồng thời theo dõi tình hình thanh toán công nợ với nhà cung cấp như theo hoá đơn, hợp đồng, hạn thanh toán; theo dõi hàng hoá nhập khẩu, tính và phân bổ tự động chi phí mua hàng, khai báo thuế đầu vào v.v.
Phân hệ mua hàng và công nợ phải trả trong phần mềm kế toán được liên kết với phân hệ vật tư hàng hóa, kế toán vốn bằng tiền và kế toán thuế. 

Tự động phân bổ chi phí mua hàng
Điều đặt biệt là khi sử dụng phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 người dùng có thể tự động phân bổ các chi phí mua hàng theo giá trị mặt hàng hay số lượng mặt hàng đó. Giúp doanh nghiệp theo dõi hàng hóa theo mã quy cách như: số IMEI, số khung, số máy,... 


Thực hiện đầy đủ nghiệp vụ mua hàng
Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ mua hàng như: Mua hàng trong nước, mua hàng nhập khẩu, mua dịch vụ, mua hàng qua kho, mua hàng không qua kho, mua hàng hoá đơn về trước hàng về sau, mua hàng nhận hàng trước hoá đơn về sau, mua hàng có chiết khấu hay giảm giá hàng mua,…


Cho phép theo dõi chi phí mua hàng
Ở phân hệ mua hàng trong MISA SME.NET 2017 người dùng có thể tự động phân bổ chi phí mua hàng như: phí vận chuyển, phí bốc dỡ,....các chi phí trước hải quan cho từng mặt hàng theo số lượng, giá trị, hoặc do kế toán tự xác định. Điểm đặt biệt là kế toán có thể chọn nhiều chứng từ chi phí mua hàng để phân bổ cho một chứng từ mua hàng hoặc ngược lại một chứng từ chi phí mua hàng phân bổ cho nhiều chứng từ mua hàng.


Cho phép theo dõi mua hàng trả lại, mua hàng giảm giá
Phân hệ mua hàng trong phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 đáp ứng được nghiệp vụ trả lại hàng mua theo 2 hình thức là giảm trừ công nợ hay nhận lại tiền mặt, xuất hóa đơn trả lại hàng mua cho nhà cung cấp, lập phiếu xuất kho kèm theo hàng trả nhà cung cấp hoặc không xuất kèm theo hàng.


Theo dõi công nợ, tình hình trả tiền nhà cung cấp
Phân hệ mua hàng của phần mềm MISA SME.NET 2017 còn cho phép các doanh nghiệp theo dõi tình hình thực tế các đơn hàng, thực hiện việc đơn mua hàng theo từng mặt hàng của từng nhà cung cấp.


Quản lý công nợ, tổng công nợ phải trả
Phân hệ mua hàng trong phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 còn có khả năng quản lý công nợ chặt chẽ theo từng hóa đơn, nhà cung cấp riêng lẻ hay nhóm nhà cung cấp. Đặc biệt phần mềm còn cho phép quản lý được cả công nợ phải trả theo từng nhân viên mua hàng, theo từng công trình, theo hợp đồng.


Theo dõi tình hình mua hàng theo từng nhà cung cấp
Người sử dụng dễ dàng xem được báo cáo tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp bất cứ lúc nào


Theo dõi chi tiết chứng từ, sổ sách
Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 còn cung cấp đầy đủ các mẫu chứng từ, sổ sách và báo cáo chi tiết, tổng hợp mua hàng,... theo đúng quy định của nhà nước. Ngoài ra phần mềm còn có nhiều báo cáo quản trị giúp kế toán và lãnh đạo quản trị chặt chẽ tình hình mua hàng và công nợ.Thực hiện các báo cáo công nợ phải trả
• Sổ chi tiết công nợ của nhà cung cấp
• Báo cáo tổng hợp công nợ phải trả
• Báo cáo công nợ chi tiết theo hoá đơn
• Báo cáo công nợ chi tiết theo hoá đơn – chứng từ thanh toán
• Báo cáo phân tích tuổi nợ các khoản phải trả
• Báo cáo các khoản nợ quá hạn, sắp đến hạn thanh toán
• Báo cáo mua hàng, trả lại nhà cung cấp
• Báo cáo theo hợp đồng

Phần mềm còn cung cấp nhiều chức năng rất ưu việt hỗ trợ cho người dùng như chức năng cho phép kế toán mua hàng lập ngay Phiếu nhập kho từ chứng từ mua hàngThẻ: phân hệ khách hàng, quản lý công nợ, công nợ khách hàng, quản lý công nợ khách hàng hiệu quả

Ý kiến khách hàng đối tác

Ông Huỳnh Bảo Toàn
Ông Huỳnh Bảo Toàn
Chuyên gia quảng bá công nghệ Microsoft tại Việt Nam
“MISA không chỉ ứng dụng hiệu quả những điểm mạnh của công nghệ hiện đại trong sản phẩm của mình mà hơn thế nữa MISA cũng đi tiên phong trong lĩnh vực Điện toán đám mây khi phát triển phần mềm như một ứng dụng dịch vụ. Vì thế khách hàng có những lựa chọn hợp lý với chi phí thích hợp”
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN