Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài năm 2018

Ngày tạo: 14/09/2018 4:09:46 CH - Số lần đọc: 2665
Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Thuế môn bài được thu hàng năm, mức thu phân theo bậc, dựa vào số vốn đăng ký hoặc doanh thu của năm kinh doanh kế trước hoặc giá trị gia tăng của năm kinh doanh kế trước tùy từng nước và từng địa phương. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần lưu ý thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài mỗi năm để tránh bị sai phạt.

1. Đối với Doanh nghiệp mới thành lập.
  • Doanh nghiệp đã có hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng.
  • Doanh nghiệp chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận giấy đăng ký kinh doanh.
thời hạn nộp thuế môn bài năm 2018

2. Đối với Doanh nghiệp đang hoạt động.
  • Nếu không có thay đổi Vốn điều lệ hoặc tăng/giảm chi nhánh, không phải nộp tờ khai lệ phí môn bài, chỉ phải nộp tiền lệ phí chậm nhất ngày 31/1/2018.
  • Nếu trong năm có thay đổi vốn điều lệ hoặc thay đổi số lượng chi nhánh làm tăng/giảm số tiền lệ phí môn bài thì phải nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất ngày 31/12 năm thay đổi và nộp tiền lệ phí môn bài chậm nhất ngày 31/1.
3. Một số trường hợp cần chú ý.
  • Những doanh nghiệp mới thành lập nhưng chưa hoạt động: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày cấp GP ĐKKD.
  •  Những doanh nghiệp mới thành lập nhưng hoạt động luôn: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động.
  •  Những doanh nghiệp đang hoạt động nếu không thay đổi vốn điều lệ: Thì chỉ cần nộp tiền thuế môn bài vào ngân sách nhà nước mà không phải nộp tờ khai thuế môn bài.
  •  Những doanh nghiệp đang hoạt động nếu có thay đổi vốn điều lệ (làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp): Thì phải nộp tờ khai thuế môn bài và tiền thuế môn bài chậm nhất vào ngày 31/12 vào năm có sự thay đổi.
Phần mềm kế toán MISA có chức năng tự động cập nhật đảm bảo khách hàng luôn sử dụng đúng tài khoản và biểu mẫu chứng từ, sổ sách, báo cáo theo quy định của BTC giúp kế toán nắm rõ sự thay đổi cũng như thời hạn áp dụng của các chính sách mới nên không cập nhật kịp thời qui định, thông tư mới dẫn đến áp dụng sai tài khoản, nộp sai hoặc thiếu mẫu chứng từ, sổ sách, báo cáo, nộp sai thời hạn so với quy định mới.
Thẻ: Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài năm 2018, thuế môn bài, thời hạn nộp thuế môn bài

Ý kiến khách hàng đối tác

Ông Nguyễn Quốc Hải - Phó Chủ tịch CLB các nhà Công thương VN
Ông Nguyễn Quốc Hải - Phó Chủ tịch CLB các nhà Công thương VN
“MISA gây ngạc nhiên cho chúng tôi về một đội ngũ nhân lực đặc biệt trẻ. Điều đó cho thấy tiềm năng tăng trưởng, phát triển của MISA còn rất lớn”
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN