So sánh chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ với chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ngày tạo: 11/02/2019 11:30:09 SA - Số lần đọc: 480

Ngày 28/12/2018 Bộ Tài Chính vừa ban hành Thông tư số 132/2018/TT-BTC áp dụng chế độ kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ nhằm giúp kế toán tại các đơn vị này đơn giản hơn trong quá trình thực hiện các nghiệp vụ và báo cáo tài chính. Vậy so sánh với chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ theo thông tư 133/2016/TT-BTC sẽ có những điểm khác biệt kể sau.

1. Hệ thống tài khoản kế toán


chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ với chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

2. Hệ thống chứng từ


chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

3. Hệ thống sổ kế toán


So sánh các chế độ kế toán

4. Hệ thống báo cáo


áp dụng chế độ kế toán DN siêu nhỏ

5. Cơ quan nộp và hạn nộp BCTC

áp dụng chế độ kế toán DN siêu nhỏ
Xem thêm:


Thẻ: so sánh chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ với chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ, chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ khác chế độ kế toán cũ như thế nào, chế độ kế toán theo thông tư 132/2018/TT-BTC và thông tư 133/2016/TT-BTC

Ý kiến khách hàng đối tác

Ông Hoàng Đức Nguyên
Ông Hoàng Đức Nguyên
Sở Giao thông tỉnh Đăk Nông
"Các cán bộ MISA không chỉ giỏi vi tính mà nghiệp vụ kế toán cũng rất rành, kể cả những thay đổi mới. Các anh chị còn rất nhiệt tình, luôn giải đáp tường tận tất cả những khúc mắc mà khách hàng đưa ra."