Không phát sinh tiền lương, doanh nghiệp có cần nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN

Ngày tạo: 15/04/2019 4:00:50 CH - Số lần đọc: 375
Tùy vào từng doanh nghiệp mà hàng tháng hoặc hàng quý nếu phát sinh khấu trừ thuế TNCN. Vậy trường hợp doanh nghiệp không phát sinh trả lương thì có cần nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN hay không?

Theo quy định tại Điều 26 Thông tư 111/2013/TT-BTC:
  • Hàng tháng hoặc hàng quý tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập cho người lao động.
  • Nếu trong tháng, hoặc trong quý khoản thu nhập chi trả cho người lao động chưa đến mức phải khấu trừ thuế (tất cả các lao động không phát sinh khấu trừ thuế) thì không cần làm tờ khai thuế thu nhập cá nhân. Còn nếu đã phát sinh khấu trừ dù chỉ 1 hay nhiều lao động thì vẫn phải làm tờ khai thuế thu nhập cá nhân hàng tháng, hàng quý.
  • Trường hợp trong năm trả thu nhập mà tất cả các tháng (các quý) không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì doanh nghiệp vẫn phải lập và nộp tờ khai quyết toán Thuế TNCN cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN

Như vậy, các doanh nghiệp cần lưu ý:
  • Trường hợp trong năm quyết toán thuế TNCN có chi trả thu nhập (tiền lương, tiền công).
Nếu trong tháng hoặc quý có phát sinh khấu trừ thuế TNCN => Kế toán cần phải làm tờ khai thuế TNCN hàng tháng hoặc hàng quý.
Nếu trong tháng hoặc quý không phát sinh khấu trừ thuế TNCN => Kế toán không phải làm tờ khai thuế TNCN hàng tháng hoặc hàng quý.

Ngoài ra, nếu tất cả các tháng trong năm chi trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì cuối năm doanh nghiệp vẫn phải làm tờ khai quyết toán thuế TNCN.
Trường hợp đặc biệt.
– Đối với trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả tiền lương, tiền công. Nhưng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không cần thực hiện quyết toán thuế TNCN.

  • Trường hợp trong năm quyết toán thuế TNCN không phát sinh chi trả thu nhập (tiền lương, tiền công) 
Trường hợp không phát sinh chi trả thu nhập (tiền lương, tiền công) thường xảy ra đối với doanh nghiệp mới thành lập. Hoặc xảy ra với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thua lỗ.
- Hàng tháng, hàng quý => Không phải làm tờ khai thuế TNCN. Do không trả lương nên không phát sinh khấu trừ thuế.
- Đối với trường hợp chi trả lương nhưng trong năm không phát sinh khấu trừ thuế. Thì theo quy định sẽ vẫn phải làm quyết toán thuế TNCN.

Vậy đối với trường hợp Không phát sinh trả lương có nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN không?

Chúng ta căn cứ vào quy định tại điểm a3, khoản 1 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC. (Sửa đổi, bổ sung tiết a3, điểm a khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC).
“Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có ủy quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.”

Do đó đối với trường hợp không chi trả tiền lương, tiền công thì cuối năm không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Phần mềm kế toán MISA SME.NET cho phép tra cứu, tìm kiếm chứng từ rất dễ dàng và nhanh chóng. Đồng thời, phần mềm còn cung cấp đầy đủ các báo cáo theo đúng quy định như doanh thu, chi phí, lãi lỗ, công nợ, tồn kho,... để phục vụ cho việc thanh kiểm tra và quyết toán Thuế.Thẻ: nộp thuế TNCN, không phát sinh tiền lương có cần nộp tờ khai thuế TNCN, các trường hợp quyết toán Thuế TNCN, tờ khai thuế TNCN

Ý kiến khách hàng đối tác

Bà Phạm Thị Thanh Thủy
Bà Phạm Thị Thanh Thủy
Phó trưởng phòng Kế toán, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam
"Từ khi đưa vào sử dụng, MISA Mimosa.NET đã thể hiện được tính ưu việt của mình: tiết kiệm nhiều thời gian, giúp tự động hóa công tác tính toán, thanh toán, lập bảng kê thanh toán, đối chiếu kho bạc rất thuận tiện và chính xác. Hơn nữa, việc kiểm tra lại chứng từ đã hạch toán cũng dễ dàng hơn trước rất nhiều. Các báo cáo được lập nhanh và độ chính xác cao."
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN