MISA tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2019

Ngày tạo: 27/04/2019 11:57:55 SA - Số lần đọc: 321
Sáng ngày 27/04/2018, tại trụ sở chính của Công ty đã diễn ra Đại hội cổ đông thường niên 2019. Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động 2018 và kế hoạch năm 2019.

Tham dự Đại hội có:
- Ông Lữ Thành Long - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần MISA
- Ông Nguyễn Xuân Hoàng - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần MISA
- Ông Lữ Hồng Chương - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần MISA
cùng các cổ đông trong và ngoài MISA
 
Đại hội được bắt đầu lúc 8h30 với nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca và MISA ca
 
Ông Lê Anh Tuân - Trưởng ban kiểm soát đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại hội, xác nhận thành phần tham dự cũng như số lượng cổ phần đại diện.
 
 Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Hoàng thay mặt HĐQT báo cáo lại kết quả sản xuất, kinh doanh và phát triển trong năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của MISA
 
Trong phần trình bày với các cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển của MISA trong năm 2017, PCT Nguyễn Xuân Hoàng đã báo cáo các kết quả: doanh thu đạt 799,3 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 195,2 tỷ đồng; Cổ tức trên cổ phiếu đạt 2.959 đ/cổ phiếu. Ngoài ra, Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Hoàng cũng đưa ra những kết quả ấn tượng về nhân sự, phát triển các sản phẩm nền tảng, khai trương 2 trụ sở làm việc mới cho VP MISA Hà Nội và Viện nghiên cứu & Phát triển công nghệ.
 
Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua các vấn đề mà Đoàn Chủ tọa đưa ra với tỷ lệ 100% đồng ý
 
  HĐQT và Ban kiểm soát chụp ảnh lưu niệm cùng các cổ đông và Ban tổ chức Đại hội
 
 Đại hội cổ đông thường niên 2019 đã diễn ra thành công tốt đẹp, 100% cổ đông tham dự đều nhất trí với các nghị quyết đưa ra của Đại hội. Dự kiến việc chi trả cổ tức sẽ được thực hiện từ tháng 5/2019./.
 


Thẻ:

Ý kiến khách hàng đối tác

Bà Phan Lê Mỹ Hạnh
Bà Phan Lê Mỹ Hạnh
Chuyên gia tư vấn Nhân sự độc lập
"Điểm khác biệt của phần mềm MISA HRM.NET 2012 là hoàn toàn online, không cần phải cài đặt, bảo trì đặc biệt là rất tiết kiệm chi phí. Phần mềm có tính năng kết nối với các sàn giao dịch việc làm, các ứng viên có thể ứng tuyển online."
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN