Giỏ hàng (0)
Tổng đài tư vấn hỗ trợ khách hàng: 19008677

Các đối tượng doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm toán nội bộ

Ngày tạo: 11/07/2019 9:09:12 SA - Số lần đọc: 317
Kiểm toán nội bộ là công cụ để kiểm tra xem doanh nghiệp có thực hiện kiểm soát nội bộ như đã đặt ra hay không, việc này do hội đồng quản trị hoặc ban kiểm soát trực thuộc hội đồng quản trị thực hiện. Vậy các đối tượng doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm toán nội bộ là những đối tượng nào?

1. Các doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm toán nội bộ


Theo Nghị định 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ thì các doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm toán nội bộ, bao gồm:

 • Doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con;
 • Công ty niêm yết;
 • Doanh nghiệp Nhà nước là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.
Các doanh nghiệp còn lại được khuyến khích thực hiện công tác kiểm toán nội bộ.

Các doanh nghiệp có thể đi thuê tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện hoạt động kiểm toán theo quy định của pháp luật để cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ.

Tuy nhiên, trường hợp doanh nghiệp đi thuê tổ chức kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ phải đảm bảo các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ và các yêu cầu nhằm đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ quy định tại Điều 5, Điều 6 Nghị định 05/2019/NĐ-CP.

kiểm toán doanh nghiệp

2. Những yêu cầu đối với người làm công tác kiểm toán nội bộ


 • Đã có thời gian từ 05 năm trở lên làm việc theo chuyên ngành đào tạo hoặc từ 03 năm trở lên làm việc tại đơn vị đang công tác hoặc từ 03 năm trở lên làm kiểm toán, kế toán hoặc thanh tra.
 • Có bằng đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp với yêu cầu kiểm toán, có kiến thức đầy đủ và luôn được cập nhật về các lĩnh vực được giao thực hiện kiểm toán nội bộ.
 • Chưa bị kỷ luật ở mức cảnh cáo trở lên do sai phạm trong quản lý kinh tế, tài chính, kế toán hoặc không đang trong thời gian bị thi hành án kỷ luật.
 • Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật và hoạt động của đơn vị; có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin; có kiến thức, kỹ năng về kiểm toán nội bộ.
 • Các tiêu chuẩn khác do đơn vị quy định.

3. Mức xử phạt hành vi vi phạm quy định về lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề thực hiện kiểm toán


Theo quy định tại Điều 53 Nghị định 41/2018/NĐ-CP thì mức phạt hành vi vi phạm quy định về lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề thực hiện kiểm toán như sau:

 • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với: đơn vị thuê doanh nghiệp kiểm toán trong các trường hợp doanh nghiệp kiểm toán không được thực hiện kiểm toán theo quy định pháp luật.
 • Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với: đơn vị thuê doanh nghiệp kiểm toán không đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán theo quy định của pháp luật.
 • Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với: đơn vị được kiểm toán không thực hiện kiểm toán bắt buộc đối với báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính tổng hợp và các công việc kiểm toán khác theo quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập và pháp luật khác có liên quan.
form-news


Thẻ: kiểm toán doanh nghiệp, kiểm toán nội bộ, đối tượng doanh nghiệp kiểm toán nội bộ, kiểm toán tại các doanh nghiệp, hoạt động kiểm toán nội bộ

Ý kiến khách hàng đối tác

Ông Bùi Minh Quân
Ông Bùi Minh Quân
Trưởng phòng Tư Pháp huyện Tân Uyên, Lai Châu
“Qua triển khai phần mềm HOTICH.VN có nhiều tiện ích, đặc biệt khi công dân khai báo mọi thủ tục hành chính được rút gọn, việc kiểm tra của cán bộ tư pháp cũng được thuận tiện về tất cả các thông tin được thực hiện trước khi đăng ký công tác hộ tịch.”
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN