Theo dõi và quản lý hợp đồng doanh nghiệp hiệu quả

Ngày tạo: 24/07/2012 3:43:22 CH - Số lần đọc: 12706
Tổng quan

Phân hệ Hợp đồng trong MISA SME.NET 2012 giúp doanh nghiệp quản lý chi tiết tình hình thực hiện hợp đồng: tình trạng hợp đồng, giá trị hợp đồng, số lượng hàng đã giao cho từng hợp đồng. Đồng thời, trợ giúp các nhà quản trị thông qua hệ thống báo cáo có thể nắm rõ tình hình thực hiện các hợp đồng và doanh thu, chi phí của từng hợp đồng.

Đầu vào
 • Hợp đồng mua
 • Hợp đồng bán
Các tính năng chính

Cho phép quản lý các thông tin chung về hợp đồng
 • Quản lý các thông tin về hợp đồng mua, hợp đồng bán: giá trị hợp đồng, Ngày ký, đối tác ký kết...
 • Theo dõi được tình trạng của từng hợp đồng để biết được hợp đồng đó đang thực hiện, chưa thực hiện, tạm ngừng thực hiện, thanh lý...
 • Trên mỗi hợp đồng bán, có thể quản lý các mặt hàng về số lượng, đơn giá bán mà hợp đồng đã được ký kết với bên mua.
 • Để phục vụ việc phân loại và quản lý hợp đồng: chương trình cho phép nhóm hợp đồng theo nhiều tiêu chí khác nhau như Khách hàng, Đơn vị thực hiện, Tình trạng thực hiện, Ngày ký...
 • Hợp đồng cho phép đính kèm các văn bản liên quan và theo dõi được giá trị hợp đồng theo đa ngoại tệ.
Cho phép theo dõi tình hình thực hiện các hợp đồng
 • Theo dõi tình hình giao hàng: trên các chứng từ mua hàng, bán hàng, hàng mua trả lại, hàng bán trả lại... cho phép chọn hợp đồng liên quan đến chứng từ đó
 • Quản lý chi phí thực tế phát sinh cho từng hợp đồng.
Cho phép theo dõi các hợp đồng, dự án theo doanh số, công nợ
 • Trên danh sách hợp đồng bán, chương trình cho phép NSD xem hợp đồng theo các mẫu chương trình mặc định sẵn (Doanh số hợp đồng, Công nợ phải trả theo hợp đồng, Công nợ phải thu theo hợp đồng, Tình hình đòi nợ, Mẫu ngầm định)
 • Khách hàng có thể xem được các giao dịch mới nhất liên quan đến đòi nợ do NSD tự nhập.
Cho phép quản lý các hợp đồng theo dự án
 • Với từng dự án có thể thấy được có bao nhiêu hợp đồng phát sinh cho dự án đó, tổng giá trị dự án được lấy lên từ giá trị hợp đồng của các hợp đồng thuộc dự án.
Cho phép theo dõi các khoản dự kiến chi cho hợp đồng bán, dự án
 • Trên mỗi hợp đồng bán, dự án: cho phép nhập các khoản chi dự kiến phát sinh để thực hiện hợp đồng, dự án
Các tiện ích giúp khách hàng thuận tiện trong sử dụng, nhập liệu nhanh...
 • Từ giao diện hợp đồng cho phép chọn được chứng từ thu, chứng từ chi phát sinh liên quan đến hợp đồng đó.
 • Cho phép nhân bản một hợp đồng có nhiều đặc điểm, thông tin tương tự với hợp đồng được nhân bản trên danh sách hợp đồng.
 • Khi phát sinh bán hàng theo hợp đồng, chương trình cho phép hợp đồng tự sinh hóa đơn bán hàng để có thể quản lý được số lượng hàng hóa đã được thực hiện theo hợp đồng.
 • Trên danh sách hợp đồng cho phép xem được mỗi hợp đồng có những hóa đơn bán hàng nào
 • Với hợp đồng trước kia được quản lý trên excel, thì chương trình cho phép nhập khẩu các hợp đồng đó từ excel vào chương trình để quản lý thuận tiện hơn.
 • Hợp đồng bán có thể được sinh ra trực tiếp từ đơn đặt hàng: các thông tin mặt hàng, số lượng, đơn giá trên đơn đặt hàng đều được lấy lên hợp đồng.
Báo cáo

Cho phép quản lý được các thông tin liên quan đến từng hợp đồng
 • Chi tiết hợp đồng
 • Liệt kê hợp đồng
Cho phép theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng
 • Tình hình thực hiện hợp đồng bán
 • Tình hình thực hiện hợp đồng mua
Cho phép theo dõi được doanh thu, lãi, lỗ của từng hợp đồng theo phòng ban, theo mặt hàng
 • Tổng hợp doanh số mặt hàng theo hợp đồng bán
 • Báo cáo tổng hợp lãi, lỗ theo hợp đồng
 • Tổng hợp doanh số theo phòng ban
Cho phép theo dõi được các khoản chi phí, công nợ của hợp đồng
 • Báo cáo tình hình công nợ phải thu theo hợp đồng bán
 • Báo cáo tình hình chi theo hợp đồng bán
 • Báo cáo chi phí theo hợp đồng bán
 • Sổ chi tiết theo dõi công nợ hợp đồng mua
 • Sổ chi tiết theo dõi công nợ hợp đồng bán

Các tính năng khác của MISA SME.NET 2012 xem tại đâyThẻ: Phần mềm kế toán, phần mềm miễn phí, Kế toán phân hệ hợp đồng, MISA SME.NET 2012,

Ý kiến khách hàng đối tác

PGS.TS Đặng Thái Hùng
PGS.TS Đặng Thái Hùng
Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán - Kiểm toán, Bộ Tài chính kiêm Phó Chủ tịch Hội Kế toán - Kiểm toán Việt Nam
"Phần mềm kế toán MISA luôn đồng hành với chế độ kế toán do Nhà nước ban hành, do đó tiết kiệm được nhiều thời gian cũng như chi phí, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao hiệu quả quản lý của các tổ chức, doanh nghiệp. "
Tư vấn hỗ trợ khách hàng
1900 8677
contact
T2 - T6: Từ 7h30 - 18h30
T7 - CN: Từ 8h00 - 12h & 13h30 - 17h30