Phân hệ mua hàng của MISA SME.NET 2012 có gì đặc biệt?

Ngày tạo: 24/07/2012 5:05:32 CH - Số lần đọc: 10030
Tổng quan

Phân hệ Mua hàng trong MISA SME.NET 2012 giúp doanh nghiệp quản lý chi tiết tình hình mua hàng: số lượng và giá trị của từng mặt hàng, tình hình trả lại, giảm giá cũng như công nợ phải trả, đã trả cho từng hóa đơn, từng nhà cung cấp. Đồng thời, trợ giúp các nhà quản trị thông qua hệ thống các báo cáo mua hàng, công nợ phải trả (theo nhà cung cấp, theo hóa đơn)...

Đầu vào
 • Hóa đơn mua hàng
 • Hóa đơn mua dịch vụ
 • Phiếu xuất kho trả lại nhà cung cấp
 • Tờ khai hải quan
 • Chứng từ chi tiền
Các tính năng chính

Cho phép quản lý mua hàng theo nhiều hình thức
 • Quản lý theo hàng mua về nhập kho hay hàng mua xuất dùng ngay.
 • Theo dõi mua hàng trong nước và mua hàng nhập khẩu
 • Lập đơn đặt hàng gửi nhà cung cấp. Cho phép theo dõi tiến độ thực hiện của các đơn đặt hàng: hàng hóa thực tế đã nhận, hàng hóa thực tế chưa nhận…
 • Cho phép theo dõi mua dịch vụ
Cho phép quản lý các thông tin chi tiết khi mua hàng hóa, dịch vụ
 • Theo dõi vật tư, hàng hóa theo mã quy cách như: số IMEI, số Serial Number, số khung, số máy, số SIM…
 • Tự động tính toán và lên tờ khai các loại thuế: Thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế nhập khẩu.
 • Theo dõi hàng loạt các thông tin khác có liên quan như Mục thu/chi, Khoản mục chi phí, Phòng ban, Hợp đồng…ngay trên phiếu nhập
 • Xem trực tiếp công nợ theo từng nhà cung cấp ngay trên màn hình nhập
 • Cho in hàng loạt Phiếu nhập kho, Phiếu chi, Hóa đơn mua hàng…theo nhiều mẫu khác nhau
Cho phép theo dõi chi phí mua hàng
 • Tự động phân bổ chi phí mua hàng cho từng mặt hàng theo nhiều tiêu thức khác nhau : Phân bổ theo số lượng, giá trị…
Cho phép theo dõi các hóa đơn chưa nhận trong trường hợp hàng về trước hóa đơn về sau
 • Lập và theo dõi các phiếu nhập kho với các trường hợp hàng về trước, hóa đơn về sau.
 • Theo dõi tình hình nhận hóa đơn theo từng nhà cung cấp để lên các bảng kê thuế
Cho phép theo dõi tình hình hàng mua trả lại, hàng mua giảm giá
 • Thực hiện trả lại, giảm giá hàng mua của nhiều chứng từ mua hàng
 • Lấy đơn giá từ chứng từ mua hàng tương ứng hoặc nhập trực tiếp bằng tay
 • Theo dõi theo mã quy cách như: số IMEI, số Serial Number, số khung, số máy, số SIM… của hàng mua trả lại
 • Xuất hóa đơn hàng mua trả lại để giảm trừ công nợ với nhà cung cấp, giảm thuế đầu vào và lập phiếu xuất kho trả lại hàng
Cho phép theo dõi công nợ, tình hình trả tiền nhà cung cấp
 • Theo dõi công nợ nhà cung cấp chi tiết theo từng hóa đơn, theo thời hạn và điều khoản thanh toán
 • Thanh toán với nhà cung cấp theo nhiều phương thức: tiền mặt, tiền gửi, thẻ tín dụng
 • Tự động sinh các chứng từ chi tiền khi thực hiện trả tiền nhà cung cấp
Báo cáo

Theo dõi tình hình thực hiện đơn mua hàng theo từng mặt hàng, ngày giao hàng,…
 • Báo cáo chi tiết tình hình thực hiện đơn mua hàng
 • Báo cáo tình hình thực hiện đơn mua hàng theo mặt hàng
 • Nhật ký đơn mua hàng
Theo dõi tình hình mua hàng theo từng nhà cung cấp, nhân viên, mặt hàng,…
 • Sổ nhật ký mua hàng
 • Sổ chi tiết mua hàng theo nhân viên và nhà cung cấp
 • Tổng hợp mua hàng theo nhà cung cấp và mặt hàng
Theo dõi tình hình hàng mua trả lại, giảm giá theo từng nhà cung cấp, mặt hàng, nhân viên,…
 • Báo cáo chi tiết hàng mua giảm giá theo mặt hàng
 • Báo cáo chi tiết hàng mua trả lại theo nhà cung cấp và hóa đơn
 • Báo cáo tổng hợp tình hình hàng mua trả lại theo nhà cung cấp và mặt hàng
Theo dõi tình hình công nợ phải trả chi tiết theo từng loại tiền, mặt hàng, hóa đơn, nhân viên, nhà cung cấp,…
 • Chi tiết công nợ phải trả theo nhân viên
 • Chi tiết công nợ phải trả theo mặt hàng
 • Tổng hợp công nợ phải trả theo nhân viên
Phân tích tuổi nợ đến hạn, quá hạn theo từng nhà cung cấp
 • Báo cáo phân tích tuổi nợ đến hạn theo nhà cung cấp
 • Báo cáo phân tích tuổi nợ quá hạn theo nhà cung cấp
 • Báo cáo tổng hợp công nợ nhà cung cấp theo tuổi nợ đến hạn
……

Các tính năng khác của MISA SME.NET 2012 xem tại đây


Thẻ: Phần mềm miễn phí, phần mềm kế toán, phân hệ mua hàng, Kế toán mua hàng và công nợ phải trả

Ý kiến khách hàng đối tác

Ông Lê Đình Thu
Ông Lê Đình Thu
Giám đốc Sở Tư pháp, Điện Biên
“Phần mềm HOTICH.VN giải quyết được nhiều vướng mắc trong công tác đăng ký hộ tịch hiện nay. Có phần mềm cán bộ quản lý sẽ giảm gánh nặng rất lớn, thay vì quản lý bằng tay để ghi những thông tin của công dân vào sổ biểu thì nay thông tin được lưu trữ tập trung, dễ dàng tra cứu.”
Tư vấn hỗ trợ khách hàng
1900 8677
contact
T2 - T6: Từ 7h30 - 18h30
T7 - CN: Từ 8h00 - 12h & 13h30 - 17h30