HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG - HELP ONLINE

Help là hướng dẫn sử dụng chi tiết các chức năng và nghiệp vụ, giải đáp nhiều câu hỏi thường gặp khi bắt đầu sử dụng. Quý khách nên xem kỹ tài liệu này để sử dụng sản phẩm được tốt nhất. Để sử dụng Help, tại mỗi giao diện nhập liệu, quý khách nhấn phím F1 hoặc nút Giúp đỡ

Lựa chọn xem hướng dẫn sử dụng các sản phẩm ở bên dưới

Các sản phẩm khối Doanh nghiệp

Các sản phẩm khối Hành chính sự nghiệp

Các sản phẩm khối Hộ cá thể, cá nhân