Giỏ hàng (0)
Giỏ hàng (0)
Giỏ hàng (0)
Giỏ hàng (0)
Tư vấn và hỗ trợ khách hàng MISA SUPPORT

Thông tin ứng tuyển

Đợt tuyển dụng: Vị trí ứng tuyển: Hạn nộp hồ sơ:
Tải ảnh đại diện
(Vui lòng nhập đầy đủ các trường thông tin trong mẫu ứng tuyển)
Vị trí ứng tuyển
Vị trí mong muốn
Địa điểm làm việc

Thông tin cá nhân
Họ và tên
Ngày sinh
Tính trạng hôn nhân
Số điện thoại
Email
Tốt nghiệp trường
Chuyên ngành
Trình độ đào tạo
Kinh nghiệm làm việc
Vị trí công tác
Nơi công tác
Thời gian công tác
Mô tả công việc
CV đính kèm
Lựa chọn CV
Thông tin khác
Bạn biết thông tin tuyển dụng của MISA qua kênh
Thu nhập mong muốn (VND)
-
Mã xác nhận
 

Có lỗi xảy ra trong quá trình xử lý. Vui lòng thực hiện lại.There was no endpoint listening at https://misajsc.amis.vn/webservice/ApplicantService.svc that could accept the message. This is often caused by an incorrect address or SOAP action. See InnerException, if present, for more details.229System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: There was no endpoint listening at https://misajsc.amis.vn/webservice/ApplicantService.svc that could accept the message. This is often caused by an incorrect address or SOAP action. See InnerException, if present, for more details. ---> System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() at System.ServiceModel.Channels.HttpChannelFactory`1.HttpRequestChannel.HttpChannelRequest.WaitForReply(TimeSpan timeout) --- End of inner exception stack trace --- Server stack trace: at System.ServiceModel.Channels.HttpChannelUtilities.ProcessGetResponseWebException(WebException webException, HttpWebRequest request, HttpAbortReason abortReason) at System.ServiceModel.Channels.HttpChannelFactory`1.HttpRequestChannel.HttpChannelRequest.WaitForReply(TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Channels.RequestChannel.Request(Message message, TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.Call(String action, Boolean oneway, ProxyOperationRuntime operation, Object[] ins, Object[] outs, TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.InvokeService(IMethodCallMessage methodCall, ProxyOperationRuntime operation) at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.Invoke(IMessage message) Exception rethrown at [0]: at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg) at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type) at MISA.Modules.MISARecruitment.AMISService.IApplicantService.GetRecruitmentByID(Guid recruitmentID) at MISA.Modules.MISARecruitment.AMISService.ApplicantServiceClient.GetRecruitmentByID(Guid recruitmentID) at MISA.Modules.MISARecruitment.MISARecruitmentApply.BindDataForTitle(String id)