Giỏ hàng (0)
Giỏ hàng (0)
Giỏ hàng (0)
Giỏ hàng (0)
Tổng đài tư vấn hỗ trợ khách hàng: 19008677
Danh sách gói sản phẩm, dịch vụ
Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Đơn giá (VNĐ)
Nâng cấp từ MISA SME.NET ngoài thời gian bảo hành lên phần mềm MISA SME.NET 2019
Nâng cấp lên gói Starter

Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 - đầy đủ 16 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp. 

Số lượng chứng từ được nhập vào phần mềm tối đa là 1.000 chứng từ/năm.
Gói 2.950.000 VNĐ
Nâng cấp lên gói Standard

Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 (gói Standard) - gồm 11 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp.

Gói 6.950.000 VNĐ
Nâng cấp lên gói Professional

Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 (gói Professional) - gồm 13 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tài sản cố định, Tiền lương , Tổng hợp.

Gói 9.950.000 VNĐ
Nâng cấp lên gói Enterprise

Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 (gói Enterprise) - đầy đủ 16 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp.

Gói 12.950.000 VNĐ

Quy định chung:

- Gói sản phẩm bao gồm bộ cài đặt và giấy phép sử dụng (GPSD) phần mềm MISA SME.NET 2017.
- Phần mềm MISA SME.NET 2017 được bảo hành 12 tháng kể từ tháng nhận GPSD của lần mua đầu tiên hoặc lần nâng cấp lên gói nhiều phân hệ. 
- Trường hợp khách hàng trả trước phí cập nhật cho nhiều năm khi chuyển đổi lên gói nhiều phân hệ hơn thì số tiền trả trước còn lại sẽ được quy đổi thành thời gian cập nhật theo đơn giá của gói nhiều phân hệ hơn. 
- Trong thời gian bảo hành hoặc trong thời hạn hiệu lực của gói phí cập nhật, Quý khách sẽ được: 
+ Cập nhật kịp thời các thay đổi mới nhất về chế độ kế toán, chính sách thuế.
+ Cập nhật liên tục các công nghệ tiên tiến và các tính năng tiện ích mới nhất của sản phẩm.
- Ngoài thời hạn bảo hành hoặc thời hạn hiệu lực của gói phí cập nhật, Quý khách sẽ được:
+ Sử dụng phần mềm MISA SME.NET 2017 nhưng không được cập nhật các thay đổi về chế độ, chính sách mới của cơ quan nhà nước và các tính năng, tiện ích mới của sản phẩm.
+ Trường hợp khách hàng đăng ký và thanh toán gói phí cập nhật sau khi hết hạn bảo hành hoặc hết thời gian hiệu lực gói phí cập nhật: Mức phí được tính bằng 110% mức phí cập nhật trong thời gian bảo hành hoặc thời hạn hiệu lực của gói phí cập nhật cho số năm quá hạn  (tính tròn năm kể từ ngày hết hạn) và thời gian hiệu lực của gói phí cập nhật mới được tính từ thời điểm hết hạn trước đó.
- Phần  mềm và dịch vụ của MISA không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng nên Quý khách không phải trả thêm tiền thuế GTGT.
- Báo giá có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2018. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý khách!

Enter Title

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN