Tư vấn và hỗ trợ khách hàng MISA SUPPORT
Danh sách gói sản phẩm, dịch vụ
Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Đơn giá (VNĐ)
Lưu ý
  • Gói sản phẩm bao gồm bộ cài đặt sản phẩm cùng giấy phép sử dụng phần mềm MISA SME.NET 2015
  • Phần mềm và dịch vụ của MISA không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (VAT)