Tư vấn và hỗ trợ khách hàng MISA SUPPORT
Danh sách gói sản phẩm, dịch vụ
Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Đơn giá (VNĐ)
Phí khởi tạo và thuê bao phần mềm dành cho đơn vị trực thuộc
Phí thuê bao sử dụng phần mềm từ năm thứ 2 dành cho đơn vị trực thuộc
Phí thuê bao sử dụng phần mềm từ năm thứ 2 bao gồm các nội dung: Nâng cấp, cập nhật phần mềm khi thông tư, chế độ thay đổi, cập nhật công nghệ mới; Tư vấn, hỗ trợ đơn vị sử dụng; Thuê bao dung lượng, duy trì máy chủ.2.000.000 VNĐ Đơn vị/năm
Phí khởi tạo phần mềm QLTS.VN dành cho đơn vị trực thuộc

Phần mềm QLTS cho đơn vị trực thuộc tổng hợp báo cáo tài sản của đơn vị mình.

8.000.000 VNĐ Gói/Đơn vị
Phí khởi tạo và thuê bao phần mềm dành cho đơn vị chủ quản
Phí khởi tạo phần mềm QLTS.VN dành cho đơn vị chủ quản/cơ quan tài chính

Phần mềm QLTS.VN dành cho đơn vị chủ quản/cơ quan tài chính (Sở Y tế, Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục, Phòng Tài chính…) tổng hợp báo cáo tài sản của toàn ngành, toàn địa phương.


20.000.000 VNĐ Gói/Đơn vị
Phí thuê bao phần mềm từ năm thứ 2

Phí thuê bao sử dụng phần mềm từ năm thứ 2 bao gồm các nội dung: Nâng cấp, cập nhật phần mềm khi thông tư, chế độ thay đổi, cập nhật công nghệ mới; Tư vấn, hỗ trợ đơn vị sử dụng; Thuê bao dung lượng, duy trì máy chủ.

4.000.000 VNĐ Đơn vị/Năm
Dịch vụ Đào tạo/ Triển khai
Đào tạo tập trung
Đào tạo tập trung tại địa phương tối đa 02 ngày cho tối đa 02 người/đơn vị.
1.000.000 VNĐ Đơn vị
Đào tạo tại đơn vị

Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm trực tiếp tại đơn vị trong 02 ngày cho ≤ 10 cán bộ áp dụng đối với khách hàng tại Hà Nội, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, HCM, Cần Thơ.
(*) Khách hàng ở ngoài địa điểm trên phải trả thêm phí đi lại, ăn nghỉ cho cán bộ MISA.


4.000.000 VNĐ Đơn vị
Lưu ý:
- Phần mềm và dịch vụ của MISA không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng
- Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/10/2019 và có thể thay đổi ở bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước.
- Trường hợp khách hàng đăng ký, thanh toán gói phí thuê bao sử dụng phần mềm từ năm thứ 2 (gói gia hạn) sau khi hết hạn bảo hành hoặc hết thời gian hiệu lực gói gia hạn, mức phí được tính bằng 110% mức phí cho số năm quá hạn (tính tròn năm kể từ ngày hết hạn) nhưng không quá giá bán mới nghiệp vụ/thuê bao đó. Thời gian hiệu lực của gói gia hạn mới được tính từ thời điểm hết hạn trước đó. Chính sách này áp dụng cho thuê bao hết hạn từ ngày 01/11/2019 trở đi.
 
Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với các Văn phòng MISA trên toàn quốc.
Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý khách!