Tư vấn và hỗ trợ khách hàng MISA SUPPORT
Danh sách gói sản phẩm, dịch vụ
Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Đơn giá (VNĐ)
Mua mới
Express

Phần mềm Kế toán MISA SME.NET 2017 - đầy đủ 16 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp. 
Số lượng chứng từ được nhập vào phần mềm tối đa là 150 chứng từ/năm

Miễn phí Gói
Starter

Phần mềm Kế toán MISA SME.NET 2017 - đầy đủ 16 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp
Số lượng chứng từ được nhập vào tối đa là 1.000 chứng từ/năm

2.950.000 VNĐ Gói
Standard

Phần mềm Kế toán MISA SME.NET 2017 – 11 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp.
Không giới hạn số lượng chứng từ nhập vào phần mềm hàng tháng

6.950.000 VNĐ Gói
Professional

Phần mềm Kế toán MISA SME.NET 2017 – 13 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tài sản cố định, Tiền lương, Tổng hợp.
Không giới hạn số lượng chứng từ nhập vào phần mềm hàng tháng

9.950.000 VNĐ Gói
Enterprise

Phần mềm Kế toán MISA SME.NET 2017 - đầy đủ 16 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp 

Không giới hạn số lượng chứng từ nhập vào phần mềm hàng tháng
12.950.000 VNĐ Gói
Gói dịch vụ cập nhật phần mềm MISA SME.NET 2019 áp dụng cho khách hàng còn trong thời gian bảo hành
Phí cập nhật gói Starter

Cập nhật những thay đổi về chế độ kế toán, chính sách thuế và các tính năng, tiện ích mới của sản phẩm.
Áp dụng với khách hàng đang sử dụng MISA SME.NET 2017 gói Starter.

1.000.000 VNĐ Gói/năm
Phí cập nhật gói Standard

Cập nhật những thay đổi về chế độ kế toán, chính sách thuế và các tính năng, tiện ích mới của sản phẩm.
Áp dụng với khách hàng đang sử dụng MISA SME.NET 2017 gói Standard.

2.000.000 VNĐ Gói/năm
Phí cập nhật gói Professional

Cập nhật những thay đổi về chế độ kế toán, chính sách thuế và các tính năng, tiện ích mới của sản phẩm.
Áp dụng với khách hàng đang sử dụng MISA SME.NET 2017 gói Professional.

3.000.000 VNĐ Gói/năm
Phí cập nhật gói Enterprise

Cập nhật những thay đổi về chế độ kế toán, chính sách thuế và các tính năng, tiện ích mới của sản phẩm.
Áp dụng với khách hàng đang sử dụng MISA SME.NET 2017 gói Enterprise.

4.000.000 VNĐ Gói/năm
Phí chuyển đổi từ gói ít phân hệ lên gói có nhiều phân hệ hơn của phần mềm MISA SME.NET 2019
Gói Starter lên Standard

Gồm 11 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp.

6.000.000 VNĐ Gói
Gói Starter lên Professional

Gồm 13 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ , Tài sản cố định, Tiền lương , Tổng hợp.

9.000.000 VNĐ Gói
Gói Starter lên Enterprise

Đầy đủ 16 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tài sản cố định, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp.

12.000.000 VNĐ Gói
Gói Standard lên Professional

Gồm 13 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tài sản cố định, Tiền lương, Tổng hợp.

5.000.000 VNĐ Gói
Gói Standard lên Enterprise

Đầy đủ 16 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tài sản cố định, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp.

8.000.000 VNĐ Gói
Gói Professional lên Enterprise

Đầy đủ 16 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp.

5.000.000 VNĐ Gói
Phí chuyển đổi từ Starter lên gói cao hơn dùng cho doanh nghiệp mới thành lập được tặng gói Starter
Gói Starter lên gói Standard

Phần mềm Kế toán MISA SME.NET 2017 – 11 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp.
Không giới hạn số lượng chứng từ nhập vào phần mềm

4.000.000 VNĐ Gói
Gói Starter lên gói Professional

Phần mềm Kế toán MISA SME.NET 2017 – 13 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tài sản cố định, Tiền lương, Tổng hợp
Không giới hạn số lượng chứng từ nhập vào phần mềm

7.000.000 VNĐ Gói
Gói Starter lên gói Enterprise

Phần mềm Kế toán MISA SME.NET 2017 - đầy đủ 16 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp
Không giới hạn số lượng chứng từ nhập vào phần mềm

10.000.000 VNĐ Gói
Dịch vụ đào tạo: Mỗi khóa chỉ đào tạo chuyên sâu về một mảng nghiệp vụ: Kế toán, hoặc Nhân sự, hoặc Bán hàng, hoặc Quản trị sản xuất
Đào tạo tập trung

Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm trong khóa tập huấn tập trung do MISA tổ chức trong 02 ngày tại Hà Nội, HCM, Đà Nẵng hoặc Buôn Ma Thuột, Cần Thơ

1.450.000 VNĐ Người/khóa
Đào tạo trực tiếp tại đơn vị
- Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm trực tiếp tại đơn vị trong 02 ngày cho ≤ 10 cán bộ áp dụng đối với khách hàng tại Hà Nội, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, HCM, Cần Thơ. Khách hàng ở ngoài địa điểm trên phải trả thêm phí đi lại, ăn nghỉ cho cán bộ MISA.
- Khách hàng chịu trách nhiệm bố trí máy móc, thiết bị phục vụ cho việc đào tạo.
7.950.000 VNĐ Khóa
Tư vấn triển khai

Tư vấn cho khách hàng cách thiết lập và sử dụng phần mềm một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.
Đây là mức giá tối thiểu được thực hiện trong thời gian tối đa là 05 ngày. Trường hợp nếu khách hàng muốn thêm thời gian tư vấn thì gói dịch vụ tư vấn triển khai bổ sung là 5.000.000đ/ngày.

20.000.000 VNĐ Gói
Thay đổi Giấy phép sử dụng

Áp dụng cho tất cả các gói sản phẩm trong trường hợp khách hàng thay đổi một trong các thông tin tên doanh nghiệp, địa chỉ trên Đăng ký kinh doanh.

650.000 VNĐ GPSD/Lần

Quy định chung:

- Gói sản phẩm bao gồm bộ cài đặt và giấy phép sử dụng (GPSD) phần mềm MISA SME.NET 2017.
- Phần mềm MISA SME.NET 2017 được bảo hành 12 tháng kể từ tháng nhận GPSD của lần mua đầu tiên hoặc lần nâng cấp lên gói nhiều phân hệ. 
- Trường hợp khách hàng trả trước phí cập nhật cho nhiều năm khi chuyển đổi lên gói nhiều phân hệ hơn thì số tiền trả trước còn lại sẽ được quy đổi thành thời gian cập nhật theo đơn giá của gói nhiều phân hệ hơn. 
- Trong thời gian bảo hành hoặc trong thời hạn hiệu lực của gói phí cập nhật, Quý khách sẽ được: 
+ Cập nhật kịp thời các thay đổi mới nhất về chế độ kế toán, chính sách thuế.
+ Cập nhật liên tục các công nghệ tiên tiến và các tính năng tiện ích mới nhất của sản phẩm.
- Ngoài thời hạn bảo hành hoặc thời hạn hiệu lực của gói phí cập nhật, Quý khách sẽ được:
+ Sử dụng phần mềm MISA SME.NET 2017 nhưng không được cập nhật các thay đổi về chế độ, chính sách mới của cơ quan nhà nước và các tính năng, tiện ích mới của sản phẩm.
+ Trường hợp khách hàng đăng ký và thanh toán gói phí cập nhật sau khi hết hạn bảo hành hoặc hết thời gian hiệu lực gói phí cập nhật: Mức phí được tính bằng 110% mức phí cập nhật trong thời gian bảo hành hoặc thời hạn hiệu lực của gói phí cập nhật cho số năm quá hạn  (tính tròn năm kể từ ngày hết hạn) và thời gian hiệu lực của gói phí cập nhật mới được tính từ thời điểm hết hạn trước đó.
- Phần  mềm và dịch vụ của MISA không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng nên Quý khách không phải trả thêm tiền thuế GTGT.
- Báo giá có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2018. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý khách!