Tư vấn và hỗ trợ khách hàng MISA SUPPORT
Danh sách gói sản phẩm, dịch vụ
Gói dịch vụ Đơn giá (VND) ĐVT
Phí khởi tạo và thuê bao phần mềm dành cho đơn vị trực thuộc
Phí khởi tạo và thuê bao Nghiệp vụ Lập dự toán và Cải cách tiền lương dành cho đơn vị trực thuộc năm đầu tiên
Phần mềm Tính lương, Lập dự toán và Cải cách tiền lương dành cho đơn vị trực thuộc thực hiện lập dự toán quỹ lương và xác định nhu cầu cải cách tiền lương.
10.000.000 Gói/đơn vị
Phí khởi tạo và thuê bao Nghiệp vụ Tính lương hàng tháng dành cho đơn vị trực thuộc năm đầu tiên
Phần mềm Tính lương, Lập dự toán và Cải cách tiền lương dành cho đơn vị trực thuộc thực hiện tính bảng lương hàng tháng.
10.000.000 Gói/đơn vị
Phí thuê bao phần mềm hàng năm từ năm thứ 2 trở đi
Phí thuê bao sử dụng phần mềm hàng năm bao gồm các nội dung: Nâng cấp, cập nhật phần mềm khi thông tư, chế độ thay đổi, cập nhật công nghệ mới; Tư vấn, hỗ trợ đơn vị sử dụng; Thuê bao dung lượng, duy trì máy chủ.
2.000.000 Nghiệp vụ/đơn vị/ năm
Phí khởi tạo và thuê bao phần mềm dành cho đơn vị chủ quản
Phí khởi tạo và thuê bao Nghiệp vụ Lập dự toán và Cải cách tiền lương dành cho đơn vị chủ quản năm đầu tiên
Phần mềm Tính lương, Lập dự toán và Cải cách tiền lương dành cho đơn vị chủ quản thực hiện:
  • Lập dự toán quỹ lương và xác định nhu cầu cải cách tiền lương cho các Cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị.
  • Tổng hợp dự toán lương, nhu cầu cải cách tiền lương của các đơn vị trực thuộc.
20.000.000 Gói/đơn vị
Phí khởi tạo và thuê bao Nghiệp vụ Tính lương hàng tháng dành cho đơn vị chủ quản năm đầu tiên
Phần mềm Tính lương, Lập dự toán và Cải cách tiền lương dành cho đơn vị chủ quản thực hiện tính bảng lương hàng tháng tại đơn vị.
10.000.000 Gói/đơn vị
Phí thuê bao phần mềm hàng năm từ năm thứ 2 trở đi
Phí thuê bao sử dụng phần mềm hàng năm bao gồm các nội dung: Nâng cấp, cập nhật phần mềm khi thông tư, chế độ thay đổi, cập nhật công nghệ mới; Tư vấn, hỗ trợ đơn vị sử dụng; Thuê bao dung lượng, duy trì máy chủ.
4.000.000 Nghiệp vụ/đơn vị/ năm
Phí khởi tạo và thuê bao phần mềm dành cho cơ quan tài chính
Phí khởi tạo và thuê bao Nghiệp vụ Lập dự toán và Cải cách tiền lương dành cho Phòng Tài chính – Kế hoạch năm đầu tiên
Phần mềm Tính lương, Lập dự toán và Cải cách tiền lương dành cho PTC thực hiện:
  • Lập dự toán quỹ lương và xác định nhu cầu cải cách tiền lương cho các Cán bộ, công chức, viên chức tại Phòng.
  • Tổng hợp dự toán lương, báo cáo xác định nhu cầu cải cách tiền lương của các đơn vị trên địa bàn huyện.
20.000.000 Gói/đơn vị
Phí khởi tạo và thuê bao Nghiệp vụ Lập dự toán và Cải cách tiền lương dành cho Sở Tài chính năm đầu tiên
Phần mềm Tính lương, Lập dự toán và Cải cách tiền lương dành cho STC thực hiện:
  • Lập dự toán quỹ lương và xác định nhu cầu cải cách tiền lương cho các Cán bộ, công chức, viên chức tại Văn phòng Sở.
  • Tổng hợp dự toán lương, báo cáo xác định nhu cầu cải cách tiền lương của các đơn vị trên địa bàn tỉnh.
50.000.000 Gói/đơn vị
Phí khởi tạo và thuê bao Nghiệp vụ Tính lương hàng tháng dành cho cơ quan tài chính năm đầu tiên
Phần mềm Tính lương, Lập dự toán và Cải cách tiền lương dành cho cơ quan tài chính thực hiện tính bảng lương hàng tháng tại đơn vị.
10.000.000 Gói/đơn vị
Phí thuê bao phần mềm hàng năm từ năm thứ 2 trở đi
Phí thuê bao sử dụng phần mềm hàng năm bao gồm các nội dung: Nâng cấp, cập nhật phần mềm khi thông tư, chế độ thay đổi, cập nhật công nghệ mới; Tư vấn, hỗ trợ đơn vị sử dụng; Thuê bao dung lượng, duy trì máy chủ.
4.000.000 Nghiệp vụ/đơn vị/ năm
Dịch vụ Đào tạo/ Triển khai
Đào tạo tập trung
Đào tạo tập trung tại địa phương từ 2 – 5 ngày cho ≤ 2 người/đơn vị.
1.000.000 Nghiệp vụ/đơn vị/năm
Đào tạo trực tiếp tại đơn vị
Đào tạo trực tiếp tại đơn vị trong 02 ngày cho ≤ 10 cán bộ áp dụng đối với khách hàng tại Hà Nội, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, HCM, Cần Thơ.
(*) Khách hàng ở ngoài địa điểm trên phải trả thêm phí đi lại, ăn ở cho cán bộ MISA.
4.000.000 Nghiệp vụ/đơn vị/năm
Lưu ý:
- Phần mềm và dịch vụ của MISA không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng.
- Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/10/2019 và có thể thay đổi ở bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước.
- Trường hợp khách hàng đăng ký, thanh toán gói phí thuê bao sử dụng phần mềm hàng năm (gói gia hạn) sau khi hết hạn bảo hành hoặc hết thời gian hiệu lực gói gia hạn, mức phí được tính bằng 110% mức phí cho số năm quá hạn (tính tròn năm kể từ ngày hết hạn) nhưng không quá giá bán mới nghiệp vụ/thuê bao đó. Thời gian hiệu lực của gói gia hạn mới được tính từ thời điểm hết hạn trước đó. Chính sách này áp dụng cho thuê bao hết hạn từ ngày 01/11/2019 trở đi.