Giỏ hàng (0)
Tư vấn và hỗ trợ khách hàng MISA SUPPORT

QLTH.VN đã sẵn sàng đáp ứng Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT

Ngày tạo: 08/11/2016 3:06:04 CH - Số lần đọc: 1499

Ngày 8/11/2016, Công ty cổ phần MISA đã chính thức phát hành phần mềm QLTH.VN cập nhật Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ban hành ngày 22/9/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/11/2016.

Sau đây là các điểm thay đổi của Thông tư 22/2016 so với Thông tư 30/2014 và những cải tiến của QLTH.VN đáp ứng Thông tư 22/2016:

1. So sánh TT 30/2014 và TT 22/2016
Ngày 22/9/2016 Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/11/2016.
2. Cải tiến trên QLTH.VN
a) Màn hình tổng kết 
 • Nghiệp vụ:
  Theo Điều 1 Thông tư 22 quy định: Sửa Điều 10 TT 30: 1 năm học có 4 kỳ đánh giá giữ kỳ I, cuối kỳ I, giữa kỳ II, cuối năm.

 • Nôi dung thay đổi:
  Sửa menu Tổng kết thành Đánh giá
  Sửa menu “Tổng kết môn học” thành "Đánh giá định kỳ”
  Sửa menu “Tổng kết các môn” thành “Tổng hợp đánh giá”
  Đánh giá định kỳ, Tổng hợp đánh giá sẽ có 4 kỳ:
  Giữa kỳ I
  Cuối kỳ I
  Giữa kỳ II
  Cả năm 

b) Đánh giá định kỳ

 • Nghiệp vụ: Theo Điều 1 Thông tư 22 quy định: Sửa đổi Điều 10 TT 30: Đối với lớp 4, lớp 5, có thêm bài kiểm tra định kì môn Tiếng Việt, môn Toán vào giữa học kì I và giữa học kì II; Bổ sung các mức độ đánh giá.
 • Nôi dung thay đổi:
  - Bổ sung điểm kiểm tra giữa kỳ I, giữa kỳ II cho các lớp 4, 5 môn Toán, Tiếng Việt .
  - Bảng thống kê chất lượng kiểm tra định kỳ thêm kỳ in báo cáo là giữa kỳ.
  - Bổ sung mức độ đánh giá tương ứng từng nội dung đánh giá:
  + Môn học và hoạt động giáo dục: mức độ đánh giá là Hoàn thành tốt, Hoàn thành và Chưa hoàn thành.
  + Năng lực và Phẩm chất: mức độ đánh giá là Tốt, Đạt, Cần cố gắng

c) Báo cáo (*)

 • Nghiệp vụ:
  Theo Điều 1 Thông tư 22 quy định: Sửa đổi Điều 13 TT 30: Hồ sơ đánh giá gồm Học bạ và Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp. 
 • Nôi dung thay đổi:
  - Bổ sung mẫu Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp.
  - Bổ sung mẫu Học bạ mới.
  - EMIS tiểu học: thay đổi các mức độ đánh giá (Hiện tại chưa có mẫu, đang đợi Bộ bổ sung mẫu).
  - EQMS: Thay đổi về mức độ đánh giá của báo cáo Đánh giá HS giữa năm và cuối năm
d) QLTH.VN dành cho PGD, SGD (*)
 • Nôi dung thay đổi (tương tự khối TH)
  - Tra cứu khối Tiểu học
  + Thay đổi “Tổng kết môn học” thành “Đánh giá định kỳ môn học”
  + Bổ sung kỳ đánh giá: giữa kỳ I, giữ kỳ II
  + Bổ sung mức độ đánh giá tương ứng từng nội dung đánh giá: Môn học và hoạt động giáo dục: mức độ đánh giá là Hoàn thành tốt, Hoàn thành và Chưa hoàn thành; Năng lực và Phẩm chất: mức độ đánh giá là Tốt, Đạt, Cần cố gắng .e) QLTH.VN Mobile phụ huynh (*)
 • Nôi dung thay đổi (tương tự QLTH tiểu học)
 • Nội dung Học tập: Tổng kết thay đổi thành Đánh giá, bổ sung kỳ đánh giá giữa kỳ cho phụ huynh tra cứu theo dõi.f) Giải đáp thắc mắc
Câu hỏi 1: Có phải Thông tư 22 ra đời sẽ thay thế Thông tư 30? Thông tư 22 được ban hành có gây xáo trộn gì trong các hoạt động dạy - học và đánh giá học sinh tiểu học ở các nhà trường hiện nay?
Trả lời: 
 • Thông tư 22 không thay thế Thông tư 30 mà sửa đổi, bổ sung 1 số điều TT 30. Có văn bản hợp nhất 2 Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 Thông tư đánh giá học sinh tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Trong thời gian Thông tư 22 chưa có hiệu lực, giáo viên vẫn đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30.
 • Thời điểm Thông tư 22 có hiệu lực (ngày 06/11/2016) cũng chính là thời điểm chuẩn bị cho việc đánh giá giữa học kì I theo kế hoạch thời gian năm học 2016-2017. Do đó, việc ban hành Thông tư 22 sẽ không gây xáo trộn gì trong các hoạt động dạy - học và đánh giá học sinh tiểu học ở các nhà trường.

Câu hỏi 2: Từ ngày 5/9/2016 => 6/11/2016 đơn vị thực hiện đánh giá học sinh trên QLTH.VN, vậy 6/11/2016 áp dụng Thông tư 22, dữ liệu đã nhập vào thì có phải làm gì để cập nhật theo TT22 mới này không?
Trả lời: 
 • Những nhận xét của giáo viên từ đầu năm học đến 6/11/2016 ghi vào Sổ cá nhân và Sổ chất lượng giáo dục sẽ không bị ảnh hưởng gì, giáo viên vẫn có thể xem lại được những nhận xét này.
 • Sau ngày 06/11/2016, khi giáo viên thực hiện việc đánh giá giữa học kì I theo kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 thì phần mềm QLTH.VN đã đáp ứng theo đúng TT 22 rồi, vì vậy giáo viên chỉ cần thực hiện nhập kết quả đánh giá giữa học kỳ I là được.
Câu hỏi 3: Sau ngày 06/11/2016, khi Thông tư 22 đã có hiệu lực thi hành nhưng giáo viên muốn nhập lại những đánh giá, nhận xét từ đầu năm (tháng 9, tháng 10) thì có thực hiện được hay không?
Trả lời:
 • Phần mềm QLTH.VN vẫn cho phép giáo viên nhập lại được kết quả đánh giá nhận xét vào Sổ cá nhân và Sổ chất lượng giáo dục cho những tháng 9, tháng 10 như bình thường.
(*) Những nội dung này sẽ được MISA tiếp tục cập nhật từ nay đến đầu tháng 12/2016


Thẻ:

Ý kiến khách hàng đối tác

Ông Nguyễn Văn Phụng
Ông Nguyễn Văn Phụng
Vụ trưởng vụ quản lý Thuế doanh nghiệp lớn - Tổng cục Thuế
"Tôi đánh giá cao việc Phần mềm MISA kết nối được với phần mềm ngành Thuế nhằm đáp ứng kịp thời các chế độ, chính sách về Thuế cho các doanh nghiệp"
Phần mềm kế toán MISA