Giỏ hàng (0)
Tư vấn và hỗ trợ khách hàng MISA SUPPORT

Kiểm toán nhà nước giao ban trực tuyến tháng 10/2017

Ngày tạo: 31/10/2017 11:10:56 CH - Số lần đọc: 17
Sáng 17/10/2017, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, dưới sự chủ trì của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành, KTNN tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành, nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 9/2017 và triển khai kế hoạch công tác tháng 10/2017 Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 10/2017


Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 10/2017
 
Tại Hội nghị, Chánh Văn phòng KTNN Nguyễn Ngọc Sùng đã trình bày Báo cáo kết quả hiện công tác tháng 9/2017 và kế hoạch công tác tháng 10/2017 của KTNN. Báo cáo đã nêu rõ những hoạt động nổi bật của KTNN trong tháng 9/2017 trong các mặt công tác: Kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán; Tổ chức và đào tạo cán bộ; Xây dựng và phổ biến pháp luật, văn bản quản lý; Hợp tác quốc tế; Thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo; Công nghệ thông tin; Nghiên cứu khoa học; Báo chí, tuyên truyền; Bảo đảm cơ sở vật chất; Văn phòng.

Theo đó, trong tháng 9/2017, toàn Ngành đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Trong tháng 9 và đầu tháng 10, toàn ngành đã tổ chức triển khai 44 cuộc kiểm toán, xét duyệt 55 Kế hoạch kiểm toán, 44 Báo cáo kiểm toán và phát hành 34 Báo cáo kiểm toán thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2017. Lũy kế đến ngày 13/10/2017, KTNN đã tổ chức xét duyệt 243/252 cuộc kiểm toán, 162/278 dự thảo BCKT và phát hành 107 BCKT. Tổng Kiểm toán nhà nước đã ký quyết định bổ sung 05 cuộc kiểm toán và điều chỉnh giảm 01 cuộc kiểm toán thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2017.

Trong tháng 9/2017, Tổng Kiểm toán nhà nước đã ký: Văn bản gửi đại biểu Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan có liên quan để lấy ý kiến tham gia đối với Dự kiến KHKT năm 2018 của KTNN; Báo cáo ý kiến về đánh giá tình hình thực hiện NSNN năm 2017, dự toán NSNN năm 2018 và phân bổ NSTW năm 2018; Báo cáo một số bất cập, hạn chế về cơ chế, chính sách qua kết quả kiểm toán các dự án BOT, BT và công tác cổ phần hóa, liên doanh, liên kết cần hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật; Báo cáo của Tổng Kiểm toán nhà nước về công tác năm 2017 của KTNN…

Vụ Tổng hợp đã phối hợp với các đơn vị trong Ngành trả lời 11 văn bản kiến nghị kiểm toán; các KTNN chuyên ngành, khu vực tự trả lời 05 văn bản. Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán đã thực hiện kiểm soát trực tiếp đối với 02 Đoàn kiểm toán; kiểm soát chất lượng kiểm toán đối với 04 Kiểm toán trưởng; phát hành 02 báo cáo Kiểm soát chất lượng kiểm toán trực tiếp và 01 báo cáo Kiểm soát chất lượng đột xuất; thực hiện kiểm soát gián tiếp các cuộc kiểm toán theo Kế hoạch kiểm soát chất lượng kiểm toán năm 2017.

Nổi bật trong tháng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm và làm việc với KTNN. Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với dự kiến Kế hoạch kiểm toán năm 2018 của KTNN. KTNN đã tổ chức giới thiệu quy hoạch chức danh Phó Tổng Kiểm toán nhà nước và thực hiện quy trình quy hoạch giai đoạn 2021 – 2026 đồng thời tổ chức thành công buổi Tọa đàm về nợ xấu và sở hữu chéo tại các tổ chức tín dụng trong giai đoạn hiện nay và vai trò của KTNN…

Cơ bản thống nhất với Báo cáo Kết quả thực hiện công tác tháng 9/2017 và Kế hoạch công tác tháng 10/2017, đại diện các đơn vị thảo luận, cho ý kiến về những nội dung trong báo cáo công tác tháng; đề xuất giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn triển khai công tác chuyên môn. Trong đó, các ý kiến tập trung thảo luận về công tác phát hành Báo cáo kiểm toán, Kế hoạch kiểm toán năm 2018, kiểm soát chất lượng kiểm toán, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, công tác quy hoạch giai đoạn 2021 - 2026, đánh giá công chức, chương trình đào tạo về Công nghệ thông tin…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành đề nghị, trong thời gian tới, đối với những cuộc kiểm toán đợt 2 và 3, các Kiểm toán trưởng chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương hoàn thiện Báo cáo kiểm toán, trình Lãnh đạo KTNN phê duyệt, phát hành đồng thời tiếp tục tổ chức thực hiện tốt tiến độ các cuộc kiểm toán theo kế hoạch.

Vụ Tổng hợp tiếp tục hoàn thiện Kế hoạch kiểm toán năm 2018 sau khi có ý kiến của Quốc hội và các cơ quan có liên quan, bảo đảm trình Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành đúng thời gian theo quy định; Phối hợp với các đơn vị đẩy nhanh tiến độ phát hành Báo cáo kiểm toán; Tiếp tục phối hợp với Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, các KTNN chuyên ngành, khu vực đẩy nhanh tiến độ trả lời kiến nghị, khiếu nại của các đơn vị được kiểm toán...

Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát chất lượng kiểm toán.

Vụ Pháp chế chủ trì, khẩn trương đôn đốc, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là 02 văn bản: Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết một số điều của Luật KTNN năm 2015 và Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước.

Vụ Tổ chức cán bộ khẩn trương tổng hợp trình Ban cán sự, Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định phê duyệt nội dung quy hoạch công chức, lãnh đạo quản lý giai đoạn 2021 – 2026; Thực hiện tốt Nghị quyết 36 – NQ/BCS ngày 06/7/2017 của Ban cán sự Đảng KTNN về Luân chuyển, điều động, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác và biệt phái đối với đảng viên, công chức, viên chức KTNNThẻ: kiểm toán, phó tổng kiểm toán, kiểm toán nhà nước, Phần mềm kế toán, phần mềm kế toán doanh nghiệp, phần mềm kế toán online

Ý kiến khách hàng đối tác

Ông Vũ Gia Sang
Ông Vũ Gia Sang
Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Doanh nghiệp Kinh Bắc, Hà Nội
“Sản phẩm của MISA đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các loại hình doanh nghiệp như: thương mại, dịch vụ, sản xuất và xây dựng. Với một công ty chuyên phục vụ về dịch vụ kế toán và tư vấn quản lý doanh nghiệp như Kinh Bắc, điều này là cực kỳ quan trọng”
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN