Giỏ hàng (0)
Tổng đài tư vấn hỗ trợ khách hàng: 19008677

Những điểm mới ưu việt của Phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp MISA Mimosa.NET 2019

Ngày tạo: 12/12/2017 8:18:00 SA - Số lần đọc: 10336
Để giúp Quý đơn vị thực hiện đúng các quy định mới của Nhà nước và tổng hợp Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán kịp thời, ngày 12/12/2017, MISA chính thức cho ra mắt phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 với nhiều điểm ưu việt và hoàn toàn đáp ứng Thông tư 107/2017/TT-BTC và  Thông tư 99/2018/TT-BTC.


      
  

Phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 có những tính năng ưu việt sau:
1. Đáp ứng Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới theo Thông tư 107/2017/TT-BTC 
- Tự động định khoản nghiệp vụ kế toán phát sinh theo Hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán mới; Tự động hạch toán các bút toán đồng thời. 
- Tự động xác định kết quả thặng dư (thâm hụt) các hoạt động tài chính; Kết chuyển số dư cuối năm và quyết toán số dư đầu năm. 


Phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 đáp ứng hoàn toàn Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới theo Thông tư 107/2017/TT-BTC
Tự động kết chuyển số dư cuối năm trước sang đầu năm sau theo đúng Hệ thống tài khoản mới và Hệ thống mục lục ngân sách mới.

- Đáp ứng tất cả mẫu biểu chứng từ kế toán, Sổ sách kế toán; Tự động lập Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán theo Thông tư 99/2018/TT-BTC, Thông tư 107/2017/TT-BTC.

2. Đáp ứng đầy đủ các quy định mới nhất khác của Nhà nước. 
- Đáp ứng Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước mới theo Thông tư 324/2016/TT-BTC
- Đáp ứng danh mục loại tài sản mới, tự động tính hao mòn, khấu hao theo Thông tư 45/2018/TT-BTC. Đặc biệt, tự động chuyển đổi loại tài sản từ Thông tư 162/2014/TT-BTC sang Thông tư 45/2018/TT-BTC. 


Phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 đáp ứng Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước mới


- Đáp ứng đầy đủ 21 mẫu biểu giao dịch với kho bạc theo Thông tư 77/2017/TT-BTC. 
- Đáp ứng 3 mẫu đối chiếu kho bạc theo Quyết định số 4377/QĐ-KBNN và 2899/QĐ-KBNN.

3. Tự động tổng hợp Báo cáo tài chính và Báo cáo quyết toán
Phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 tự động tổng hợp Báo cáo tài chính và Báo cáo quyết toán

- Cho phép xuất khẩu bộ Báo cáo quyết toán, Báo cáo tài chính theo Thông tư 107/TT-BTC.
- Tự động tổng hợp Báo cáo quyết toán, Báo cáo tài chính theo Thông tư 99/2018/TT-BTC, Thông tư 137/2017/TT-BTC.

4. Kết nối Dịch vụ công trực tuyến của KBNN; Kết nối phần mềm Quản Lý Khoản Thu, QLTS.VN; Quản lý và phát hành Hóa đơn điện tử.

Phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 quản lý và phát hành hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP

- Kết nối với dịch vụ công trên cổng thông tin điện tử của KBNN để thực hiện giao dịch điện tử tự động.
- Tự động lấy dữ liệu thu tiền học từ phần mềm Quản lý Khoản thu QLTH.VN để hạch toán kế toán. 
- Tự động lấy dữ liệu tài sản từ phần mềm quản lý tài sản QLTS.VN để hạch toán kế toán.
- Quản lý và phát hành hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 39/2014/TT-BTC, Thông tư 32/2011/TT-BTC; Tự động hạch toán kế toán; Lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và xuất dữ liệu kê khai thuế.


      Thẻ:

Ý kiến khách hàng đối tác

PGS.TS Đặng Thái Hùng
PGS.TS Đặng Thái Hùng
Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán - Kiểm toán, Bộ Tài chính kiêm Phó Chủ tịch Hội Kế toán - Kiểm toán Việt Nam
"Phần mềm kế toán MISA luôn đồng hành với chế độ kế toán do Nhà nước ban hành, do đó tiết kiệm được nhiều thời gian cũng như chi phí, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao hiệu quả quản lý của các tổ chức, doanh nghiệp. "
MISA SME.NET
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN