Giỏ hàng (0)
Tư vấn và hỗ trợ khách hàng MISA SUPPORT

Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử bị sai sót

Ngày tạo: 30/10/2018 1:54:13 CH - Số lần đọc: 9164
Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đã được Chính phủ ban hành ngày 12/09/2019.

>> Xem thêm:
Theo đó, nghị định 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành 01/11/2018 về hóa đơn điện tử được quy định cụ thể như sau:
  • Doanh nghiệp thành lập từ ngày 01/11/2018 bắt buộc dùng hóa đơn điện tử
  • Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn giấy nếu đến ngày 01/11/2020 không dùng hết thì phải hủy hóa đơn giấy để sử dụng hóa đơn điện tử.
hóa đơn điện tử trên phần mềm kế toán

Đặc biệt, trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, nếu có sai sót, doanh nghiệp thực hiện như sau:
  • Nếu phát hiện hóa đơn sai khi chưa gửi cho người mua: 
+ Người bán thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này về hủy hóa đơn đã lập có sai sót
+ Lập hóa đơn mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới và gửi cho người mua.

  • Nếu phát hiện hóa đơn sai sau khi đã gửi cho người mua: 
+ Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót hoặc thông báo về hóa đơn sai sót (nếu sai sót thuộc trách nhiệm của bên bán)
+ Người bán thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này để hủy hóa đơn lập sai
+ Lập hóa đơn mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới và gửi cho người mua. 


MISA - đơn vị tiên phong trong lĩnh vực CNTT Việt Nam với việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào các sản phẩm, mang lại giá trị sử dụng cao cho khách hàng đã triển khai thành công việc tích hợp phần mềm hóa đơn điện tử MeInvoice.vn tích hợp ngay trên phần mềm kế toán.

Phần mềm hóa đơn điện tử MeInvoice được tích hợp sẵn trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 mang lại thuận lợi cho người dùng, tất cả dữ liệu từ phần mềm kế toán MISA SME.NET sẽ được chuyển sang phần mềm hóa đơn điện tử MeInvoice giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, công sức, chỉ cần thực hiện quá trình lập, xuất hóa đơn và gửi hóa đơn ngay trên phần mềm.

Doanh nghiệp có thể trải nghiệm phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 được tích hợp sẵn hóa đơn điện tử để quản lý tài chính - kế toán của doanh nghiệp hiệu quả hơn.Thẻ: tặng hóa đơn điện tử khi mua phần mềm kế toán misa, ưu đãi cho doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp mới thành lập sử dụng phần mềm kế toán nào

Ý kiến khách hàng đối tác

PGS TS. Đặng Văn Thanh
PGS TS. Đặng Văn Thanh
Chủ tịch Hội Kế toán Kiểm toán
"Phần mềm kế toán của MISA giúp doanh nghiệp tính toán được giá thành theo các phương pháp khác nhau, giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp có quyết định về kinh tế và các nhà quản trị biết được thực trạng tài chính cũng như thực trạng sức khỏe doanh nghiệp"
Phần mềm kế toán MISA