Giỏ hàng (0)
Tư vấn và hỗ trợ khách hàng MISA SUPPORT

Điều kiện thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán

Ngày tạo: 01/08/2019 10:01:50 SA - Số lần đọc: 86
Các công ty cung cấp dịch vụ kế toán hiện nay đã không còn xa lạ với nhiều công ty. Do nhu cầu ngày càng cao trong việc quản lý tài chính. Tuy nhiên điều kiện thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán có gì khác với các doanh nghiệp khác, điều kiện cụ thể là gì?


Định nghĩa doanh nghiệp dịch vụ kế toán


Doanh nghiệp dịch vụ kế toán là một tổ chức đứng ra nhận các công việc thuộc phòng kế toán của công ty theo một thỏa thuận về nguyên tắc, hợp đồng làm việc mà không chịu sự quản lý cũng không thuộc quân số của công ty đó.

Doanh nghiệp dịch vụ kế toán đang tiếp tục phát triển trở thành một loại hình đang rất phát triển trong nền kinh tế thị trường hiện nay.

Điều kiện thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán


Để thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực kế toán, người đứng ra thành lập cần đáp ứng được đầy đủ các điều kiện pháp lý theo quy định của pháp luật. Cụ thể, căn cứ Điều 55 của Luật Kế toán, doanh nghiệp dịch vụ kế toán được quy định:

1. Về hình thức công ty dịch vụ kế toán


Công ty thành lập có thể theo các loại hình doanh nghiệp như công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân. Để thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải có ít nhất hai người có chứng chỉ hành nghề kế toán, trong đó có một trong những người quản lý doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải có chứng chỉ hành nghề kế toán theo quy định tại Điều 57 của Luật Kế toán và Điều 40 của Nghị định 129.

công ty dịch vụ kế toán

2. Về cơ cấu tổ chức công ty dịch vụ kế toán


Doanh nghiệp dịch vụ kế toán cần tuân thủ những quy định của pháp luật về doanh nghiệp và theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và theo quy định của Nghị định 129.

3. Về ngành nghề kinh doanh dịch vụ kế toán


Doanh nghiệp dịch vụ kế toán được đăng ký kinh doanh phải dịch vụ kế toán phải theo quy định tại Điều 43 của Nghị định 129.

4. Về chứng chỉ hành nghề – Nhân sự công ty dịch vụ kế toán


Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải đảm bảo có ít nhất một người quản lý doanh nghiệp có chứng chỉ hành nghề kế toán quy định tại Điều 57 cuả Luật Kế toán và Điều 40 của Nghị định 129.

5. Cá nhân đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán


Căn cứ Điều 55 của Luật Kế toán, cá nhân đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán được quy định như sau:

- Cá nhân có chứng chỉ hành nghề kế toán và có các điều kiện khác theo quy định của pháp luật được phép đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và đăng ký nộp thuế như hộ kinh doanh cá thể và theo quy định của Nghị định 129/2004/NĐ-CP.

- Cá nhân đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán cần có văn phòng và địa chỉ giao dịch.
form-newsThẻ: phần mềm kế toán MISA SME.NET, phần mềm kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ, công ty dịch vụ kế toán, MISA SME.NET, kế toán dịch vụ

Ý kiến khách hàng đối tác

Thầy Nguyễn Trần Vỵ
Thầy Nguyễn Trần Vỵ
Hiệu trưởng - trường Thăng Long Kidsmart
"Tôi có may mắn được làm quản lý cả trường công lập và trường dân lập và cũng có cơ hội tiếp cận nhiều phần mềm quản lý thiết bị.... Tuy nhiên, phần mềm QLTH.VN có nhiều tiện ích hơn. Phần mềm giúp quản lý thiết bị dạy học theo từng đầu mục, cập nhật, đánh giá sau mỗi thời gian hoạt động... Nói chung, phần mềm QLTH.VN hợp lý đối với quản lý các thiết bị dạy học cũng như việc sử dụng thiết bị dạy học hiện nay của giáo viên và nhà trường"
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN