Giỏ hàng (0)
Tư vấn và hỗ trợ khách hàng MISA SUPPORT

Mức đóng BHXH của người sử dụng lao động sẽ tăng trong thời gian tới?

Ngày tạo: 02/08/2019 8:37:32 SA - Số lần đọc: 581
Hiện nay việc tham gia BHXH là trách nhiệm của bất cứ người sử dụng lao động nào. Mức đóng và hưởng bảo hiểm xã hội đã được quy định rõ ràng trong luật để đảm bảo sự công bằng cho người tham gia bảo hiểm xã hội. Hiện nay tổng mức đóng BHXH của người sử dụng lao động là 21,5%, vậy trong thời gian tới thì mức đóng này có tăng không?


1. Tăng mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp


Theo Dự thảo Nghị định quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, dự kiến mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người sử dụng lao động sẽ tăng lên 0,7% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động thay vì 0,5% như hiện nay, ngoại trừ 04 trường hợp:

 • Đóng 0,5% với người sử dụng lao động trong các cơ quan Đảng, đoàn thể, lực lượng vũ trang, cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
 • Đóng 0,5% với người sử dụng lao động đáp ứng đủ 05 điều kiện:
+ Báo cáo định kỳ tai nạn lao động và an toàn, vệ sinh lao động trong 03 năm liền kề trước thời điểm đề xuất điều chỉnh mức đóng trung thực, chính xác và đầy đủ mẫu biểu, đúng nội dung và thời gian theo quy định;

+ Không có vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động trong 03 năm liền kề trước thời điểm đề xuất điều chỉnh mức đóng;

+ Giảm 50% tần suất tai nạn lao động (cả trường hợp bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở) tính từ năm liền kề năm đề xuất điều chỉnh so với tần suất tai nạn lao động trung bình 03 năm liền kề tính từ năm trước năm đề xuất điều chỉnh đối với doanh nghiệp thuộc ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Hoặc giảm 75% tần suất tai nạn lao động (cả trường hợp bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở) tính từ năm liền kề năm đề xuất điều chỉnh so với tần suất tai nạn lao động trung bình 03 năm liền kề tính từ năm trước năm đề xuất điều chỉnh đối với doanh nghiệp còn lại;

+ Chi phí thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động bình quân trong 03 năm liền kề trước thời điểm đề xuất điều chỉnh bằng ít nhất 0,3% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động;

+ Đạt được chứng nhận tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018.

 • Đóng 0,3% với người sử dụng lao động đáp ứng đủ 05 điều kiện:
+ Báo cáo định kỳ tai nạn lao động và an toàn, vệ sinh lao động trong 03 năm liền kề trước thời điểm đề xuất điều chỉnh mức đóng trung thực, chính xác, đầy đủ mẫu biểu, đúng nội dung và thời gian theo quy định;

+ Không có vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động trong 03 năm liền kề trước thời điểm đề xuất điều chỉnh mức đóng;

+ Giảm 75% tần suất tai nạn lao động (cả trường hợp bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở) tính từ năm liền kề năm đề xuất điều chỉnh so với tần suất tai nạn lao động trung bình 03 năm liền kề tính từ năm trước năm đề xuất điều chỉnh đối với doanh nghiệp thuộc ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Hoặc không để xảy ra tai nạn lao động (cả trường hợp bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở) tính từ 03 năm liền kề năm đề xuất điều chỉnh đối với doanh nghiệp còn lại;

+ Chi phí thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động bình quân trong 03 năm liền kề trước thời điểm đề xuất điều chỉnh bằng ít nhất 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động;

+ Đạt được chứng nhận tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018.

 • Đóng 1% với người sử dụng lao động bị phát hiện khai báo gian dối, làm giả hồ sơ đánh giá an toàn, vệ sinh lao động theo kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Như vậy, nếu dự thảo này được thông qua thì tổng mức đóng BHXH bắt buộc của người sử dụng lao động tăng lên 21,7%.

tăng mức đóng BHXH

2. Người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm cho những ai?


Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 26/2017/TT-BLĐTBXH, có 07 nhóm lao động mà người sử dụng lao động bắt buộc phải tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Cụ thể:

 • Cán bộ, công chức, viên chức;
 • Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu; sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;
 • Người lao động làm việc theo hợp đồng xác định thời hạn/không xác định thời hạn, theo mùa vụ hoặc công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 đến dưới 12 tháng;
 • Người lao động làm việc theo hợp đồng có thời hạn từ đủ 01 đến dưới 03 tháng;
 • Người quản lý doanh nghiệp, điều hành hợp tác xã có hưởng lương;
 • Người lao động làm việc theo hợp đồng được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi;
 • Người lao động đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp.
Có thể thấy, hầu hết những người lao động đang làm việc hiện nay đều thuộc diện phải tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
form-news


Thẻ: mức đóng BHXH của người sử dụng lao động, mức đóng BHXH, người sử dụng lao động đóng BHXH mức bao nhiêu, phần mềm kế toán

Ý kiến khách hàng đối tác

Ông Vũ Văn Ninh
Ông Vũ Văn Ninh
Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ - Nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính
"Thời gian qua, MISA đã có những bước phát triển và thành tích trong việc cung cấp các sản phẩm, hỗ trợ các đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính kế toán. Chúc Công ty Cổ phần MISA tiếp tục phát huy tinh thần, trí tuệ, đoàn kết, sáng tạo và đạt được nhiều thành tích hơn nữa."
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN